WPMU DEV In Your Language

Translation of Beehive: Polish

1 2 3 4 30
Prio Original string Translation
View all Pokaż wszystkie Details

View all

Pokaż wszystkie

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-03-07 17:16:49 GMT
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • core/data/class-locale.php:435
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We couldn't connect your Google account. Please try reconnecting with the "Connect" button below. Alternately, you can set up a <a href="%s" target="_blank">new API project</a> with Google and use that instead. Nie mogliśmy połączyć Twojego konta Google. Spróbuj ponownie połączyć się za pomocą przycisku „Połącz” poniżej. Alternatywnie możesz skonfigurować <a href="%s" target="_blank">nowy projekt API</a> z Google i użyć go w zamian. Details

We couldn't connect your Google account. Please try reconnecting with the "Connect" button below. Alternately, you can set up a <a href="%s" target="_blank">new API project</a> with Google and use that instead.

Nie mogliśmy połączyć Twojego konta Google. Spróbuj ponownie połączyć się za pomocą przycisku „Połącz” poniżej. Alternatywnie możesz skonfigurować <a href="%s" target="_blank">nowy projekt API</a> z Google i użyć go w zamian.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: %s: Google support doc link.
Date added:
2021-03-07 17:17:13 GMT
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • core/data/class-locale.php:345
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We couldn't authorize your Google account. Please fill in your API information again, or connect with Google using the button in the side tab. Nie mogliśmy autoryzować Twojego konta Google. Podaj ponownie informacje o swoim interfejsie API lub połącz się z Google za pomocą przycisku na bocznej karcie. Details

We couldn't authorize your Google account. Please fill in your API information again, or connect with Google using the button in the side tab.

Nie mogliśmy autoryzować Twojego konta Google. Podaj ponownie informacje o swoim interfejsie API lub połącz się z Google za pomocą przycisku na bocznej karcie.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-03-07 17:17:25 GMT
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • core/data/class-locale.php:261
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If you're a site admin and experienced with Google's tools, you might want to set up an API Project instead. Jeśli jesteś administratorem witryny i masz doświadczenie z narzędziami Google, możesz zamiast tego skonfigurować projekt API. Details

If you're a site admin and experienced with Google's tools, you might want to set up an API Project instead.

Jeśli jesteś administratorem witryny i masz doświadczenie z narzędziami Google, możesz zamiast tego skonfigurować projekt API.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-03-07 17:17:36 GMT
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • core/data/class-locale.php:241
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Reloading data Ponowne ładowanie danych Details

Reloading data

Ponowne ładowanie danych

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-03-07 17:17:44 GMT
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • core/data/class-locale.php:86
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Reload data Przeładuj dane Details

Reload data

Przeładuj dane

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-03-07 17:17:52 GMT
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • core/data/class-locale.php:85
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Choose which post types you want to include the statistics meta box in. By default, it will only display on posts and pages. Wybierz typy postów, w których chcesz uwzględnić pole meta statystyk. Domyślnie będzie ono wyświetlane tylko w postach i na stronach. Details

Choose which post types you want to include the statistics meta box in. By default, it will only display on posts and pages.

Wybierz typy postów, w których chcesz uwzględnić pole meta statystyk. Domyślnie będzie ono wyświetlane tylko w postach i na stronach.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-02-27 19:20:20 GMT
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • core/modules/google-analytics/data/class-locale.php:226
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Choose which user roles you want to exclude from having their activity tracked when they're logged in and visiting the site. Wybierz role użytkowników, które chcesz wykluczyć ze śledzenia ich aktywności, gdy są zalogowani i odwiedzają witrynę. Details

Choose which user roles you want to exclude from having their activity tracked when they're logged in and visiting the site.

Wybierz role użytkowników, które chcesz wykluczyć ze śledzenia ich aktywności, gdy są zalogowani i odwiedzają witrynę.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-02-27 19:20:34 GMT
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • core/modules/google-analytics/data/class-locale.php:225
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Post Types Typy wpisów Details

Post Types

Typy wpisów

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-02-27 19:20:44 GMT
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • core/modules/google-analytics/data/class-locale.php:200
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
User Roles Role użytkowników Details

User Roles

Role użytkowników

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-02-27 19:20:51 GMT
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • core/modules/google-analytics/data/class-locale.php:199
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Statistics in post types Statystyki w typach wpisów Details

Statistics in post types

Statystyki w typach wpisów

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-02-27 19:21:04 GMT
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • core/modules/google-analytics/data/class-locale.php:185
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Exclude Roles from Tracking Wyklucz role ze śledzenia Details

Exclude Roles from Tracking

Wyklucz role ze śledzenia

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-02-27 19:21:14 GMT
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • core/modules/google-analytics/data/class-locale.php:184
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
When enabled, the statistics tab will be added to the top level of the WP Admin sidebar. By default, it will only display in the plugin menu. Po włączeniu zakładka statystyki zostanie dodana do najwyższego poziomu paska bocznego WP Admin. Domyślnie będzie wyświetlany tylko w menu wtyczki. Details

When enabled, the statistics tab will be added to the top level of the WP Admin sidebar. By default, it will only display in the plugin menu.

Po włączeniu zakładka statystyki zostanie dodana do najwyższego poziomu paska bocznego WP Admin. Domyślnie będzie wyświetlany tylko w menu wtyczki.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-02-27 19:21:33 GMT
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • core/data/class-locale.php:198
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Set the menu title for the statistics page Ustaw tytuł menu dla strony statystyk Details

Set the menu title for the statistics page

Ustaw tytuł menu dla strony statystyk

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-02-27 19:21:45 GMT
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • core/data/class-locale.php:163
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Show the statistics tab in the WP Admin sidebar Pokaż kartę statystyk na pasku bocznym WP Admin Details

Show the statistics tab in the WP Admin sidebar

Pokaż kartę statystyk na pasku bocznym WP Admin

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-02-27 19:22:26 GMT
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • core/data/class-locale.php:162
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 4 30
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators

Sign up free