WPMU DEV In Your Language

Translation of Beehive: Polish

1 2 3 4 5 30
Prio Original string Translation
Statistics Tab Zakładka statystyki Details

Statistics Tab

Zakładka statystyki

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-02-27 19:23:14 GMT
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • core/data/class-locale.php:161
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Tutorials Samouczki Details

Tutorials

Samouczki

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-02-27 19:22:44 GMT
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • core/controllers/class-menu.php:214
 • core/data/class-locale.php:431
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Beehive Tutorials Samouczki Beehive Details

Beehive Tutorials

Samouczki Beehive

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-02-27 19:22:51 GMT
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • core/controllers/class-menu.php:213
 • core/data/class-locale.php:432
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Note: At the moment, Analytics 4 profiles and statistics are not available as there is no stable API available yet. Uwaga: w tej chwili profile i statystyki Analytics 4 nie są dostępne, ponieważ nie ma jeszcze stabilnego interfejsu API. Details

Note: At the moment, Analytics 4 profiles and statistics are not available as there is no stable API available yet.

Uwaga: w tej chwili profile i statystyki Analytics 4 nie są dostępne, ponieważ nie ma jeszcze stabilnego interfejsu API.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-12-25 13:45:47 GMT
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • core/modules/google-analytics/data/class-locale.php:171
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Choose your <strong>Universal Analytics</strong> profile to view statistics in your WordPress Dashboard. Note: At the moment, Analytics 4 profiles and statistics are not available as there is no stable API available yet. Wybierz swój profil <strong>Universal Analytics</strong>, aby wyświetlić statystyki na pulpicie nawigacyjnym WordPress. Uwaga: w tej chwili profile i statystyki Analytics 4 nie są dostępne, ponieważ nie ma jeszcze stabilnego interfejsu API. Details

Choose your <strong>Universal Analytics</strong> profile to view statistics in your WordPress Dashboard. Note: At the moment, Analytics 4 profiles and statistics are not available as there is no stable API available yet.

Wybierz swój profil <strong>Universal Analytics</strong>, aby wyświetlić statystyki na pulpicie nawigacyjnym WordPress. Uwaga: w tej chwili profile i statystyki Analytics 4 nie są dostępne, ponieważ nie ma jeszcze stabilnego interfejsu API.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-12-25 13:46:11 GMT
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • core/modules/google-analytics/data/class-locale.php:170
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
A Google Analytics account hasn't been linked yet. Konto Google Analytics nie zostało jeszcze połączone. Details

A Google Analytics account hasn't been linked yet.

Konto Google Analytics nie zostało jeszcze połączone.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-12-25 13:46:22 GMT
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • core/modules/google-analytics/data/class-locale.php:249
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Couldn't reset the settings. Nie udało się zresetować ustawień. Details

Couldn't reset the settings.

Nie udało się zresetować ustawień.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-12-25 13:46:31 GMT
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • core/endpoints/class-actions.php:185
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Plugin settings reset succesfully. Ustawienia wtyczki zostały zresetowane pomyślnie. Details

Plugin settings reset succesfully.

Ustawienia wtyczki zostały zresetowane pomyślnie.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-12-25 13:46:42 GMT
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • core/endpoints/class-actions.php:185
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Note: This will instantly revert all settings to their default states and will remove your Google authentication and your statistics reports. Uwaga: spowoduje to natychmiastowe przywrócenie wszystkich ustawień do ich domyślnych stanów oraz usunięcie uwierzytelniania Google i raportów statystycznych. Details

Note: This will instantly revert all settings to their default states and will remove your Google authentication and your statistics reports.

Uwaga: spowoduje to natychmiastowe przywrócenie wszystkich ustawień do ich domyślnych stanów oraz usunięcie uwierzytelniania Google i raportów statystycznych.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-12-25 13:46:57 GMT
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • core/data/class-locale.php:197
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Are you sure you want to reset Beehive’s settings back to the factory defaults? Please, note that you may lose access to the settings page due to the resetting of permissions <strong>if you are not an admin user</strong>. Czy na pewno chcesz przywrócić ustawienia Beehive do domyślnych wartości fabrycznych? Pamiętaj, że możesz utracić dostęp do strony ustawień z powodu zresetowania uprawnień, <strong>jeśli nie jesteś administratorem</strong>. Details

Are you sure you want to reset Beehive’s settings back to the factory defaults? Please, note that you may lose access to the settings page due to the resetting of permissions <strong>if you are not an admin user</strong>.

Czy na pewno chcesz przywrócić ustawienia Beehive do domyślnych wartości fabrycznych? Pamiętaj, że możesz utracić dostęp do strony ustawień z powodu zresetowania uprawnień, <strong>jeśli nie jesteś administratorem</strong>.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-12-25 13:47:19 GMT
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • core/data/class-locale.php:196
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Needing to start fresh? Use this button to roll back to the default settings. Chcesz zacząć od nowa? Użyj tego przycisku, aby przywrócić ustawienia domyślne. Details

Needing to start fresh? Use this button to roll back to the default settings.

Chcesz zacząć od nowa? Użyj tego przycisku, aby przywrócić ustawienia domyślne.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-12-25 13:47:31 GMT
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • core/data/class-locale.php:195
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Choose whether to save your settings for next time or reset them. Wybierz, czy chcesz zapisać ustawienia na następny raz, czy je zresetować. Details

Choose whether to save your settings for next time or reset them.

Wybierz, czy chcesz zapisać ustawienia na następny raz, czy je zresetować.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-12-25 13:47:42 GMT
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • core/data/class-locale.php:194
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
When you uninstall this plugin, what do you want to do with your settings? Co chcesz zrobić ze swoimi ustawieniami po odinstalowaniu tej wtyczki? Details

When you uninstall this plugin, what do you want to do with your settings?

Co chcesz zrobić ze swoimi ustawieniami po odinstalowaniu tej wtyczki?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-12-25 13:47:54 GMT
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • core/data/class-locale.php:193
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Control what to do with your settings if Beehive is reset or removed from the site. The Settings in this area refer to the configuration options for each module. Kontroluj, co zrobić z ustawieniami, jeśli Beehive zostanie zresetowany lub usunięty z witryny. Ustawienia w tym obszarze odnoszą się do opcji konfiguracyjnych dla każdego modułu. Details

Control what to do with your settings if Beehive is reset or removed from the site. The Settings in this area refer to the configuration options for each module.

Kontroluj, co zrobić z ustawieniami, jeśli Beehive zostanie zresetowany lub usunięty z witryny. Ustawienia w tym obszarze odnoszą się do opcji konfiguracyjnych dla każdego modułu.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-12-25 13:48:09 GMT
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • core/data/class-locale.php:192
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Resetting Resetowanie Details

Resetting

Resetowanie

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-12-25 13:48:17 GMT
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • core/data/class-locale.php:171
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 4 5 30
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators

Sign up free