WPMU DEV In Your Language

Translation of Hub Reports: Vietnamese

1
Prio Original string Translation
Never Không bao giờ Details

Never

Không bao giờ

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-11-24 10:46:33 GMT
Translated by:
TadaTeam (technical99594)
References:
 • wp-content/plugins/wpmudev-reports/classes/reports_html.php:631
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
SEO Crawl Report SEO Crawl báo cáo Details

SEO Crawl Report

SEO Crawl báo cáo

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-03-28 06:31:05 GMT
Translated by:
Hoang Ngo (webexperts09)
References:
 • wp-content/plugins/wpmudev-reports/classes/reports_html.php:2013,
 • wp-content/plugins/wpmudev-reports/classes/reports_html.php:1994
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
More information is below, if you have any questions please just let us know. Thông tin thêm ở phía dưới, nếu bạn có thắc mắc gì vui lòng liên hệ chúng tôi. Details

More information is below, if you have any questions please just let us know.

Thông tin thêm ở phía dưới, nếu bạn có thắc mắc gì vui lòng liên hệ chúng tôi.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-03-28 06:32:45 GMT
Translated by:
Hoang Ngo (webexperts09)
References:
 • wp-content/plugins/wpmudev-reports/classes/reports_html.php:1969
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
It's absolutely critical that your site is continually and securely backed up so should you run into any problems with your server, security or web development you have a complete and recent copy of your site ready to restore at the click of a button. Việc website của bạn được sao lưu định kỳ thường xuyên là cực kì quan trọng, trong những trường hợp website cảu bạn gặp lỗi hệ thống, bảo mật hay những lỗi trong quá trình phát triển, bạn có thể phục hồi lại toàn bộ chỉ bằng 1 cú nhấp chuột Details

It's absolutely critical that your site is continually and securely backed up so should you run into any problems with your server, security or web development you have a complete and recent copy of your site ready to restore at the click of a button.

Việc website của bạn được sao lưu định kỳ thường xuyên là cực kì quan trọng, trong những trường hợp website cảu bạn gặp lỗi hệ thống, bảo mật hay những lỗi trong quá trình phát triển, bạn có thể phục hồi lại toàn bộ chỉ bằng 1 cú nhấp chuột

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-03-28 06:51:49 GMT
Translated by:
Hoang Ngo (webexperts09)
References:
 • wp-content/plugins/wpmudev-reports/classes/reports_html.php:1959
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We are currently backing up your site on a %s basis. You can find details on the last backup below. Chúng tôi đang sao lưu trang web của bạn định kì %s. Bạn có thể tìm thấy chi tiết của bản sao lưu cuối cùng bên dưới Details

We are currently backing up your site on a %s basis. You can find details on the last backup below.

Chúng tôi đang sao lưu trang web của bạn định kì %s. Bạn có thể tìm thấy chi tiết của bản sao lưu cuối cùng bên dưới

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-03-28 06:53:57 GMT
Translated by:
Hoang Ngo (webexperts09)
References:
 • wp-content/plugins/wpmudev-reports/classes/reports_html.php:1943
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Overview Tổng quan Details

Overview

Tổng quan

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-03-28 07:07:00 GMT
Translated by:
Hoang Ngo (webexperts09)
References:
 • wp-content/plugins/wpmudev-reports/classes/reports_html.php:1937
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This graph shows your server response time over the report period. A lower response time is better. Biểu đồ này hiển thị thời gian đáp ứng máy chủ của bạn trong suốt giai đoạn báo cáo. Thời gian đáp ứng thấp hơn thì tốt hơn. Details

This graph shows your server response time over the report period. A lower response time is better.

Biểu đồ này hiển thị thời gian đáp ứng máy chủ của bạn trong suốt giai đoạn báo cáo. Thời gian đáp ứng thấp hơn thì tốt hơn.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-03-28 07:17:28 GMT
Translated by:
Hoang Ngo (webexperts09)
References:
 • wp-content/plugins/wpmudev-reports/classes/reports_html.php:1917,
 • wp-content/plugins/wpmudev-reports/classes/reports_html.php:1893
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Your website had a %s downtime during the reporting period. Website của bạn bị ngoại tuyến trong %s trong suốt giai đoạn báo cáo. Details

Your website had a %s downtime during the reporting period.

Website của bạn bị ngoại tuyến trong %s trong suốt giai đoạn báo cáo.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-03-28 07:20:36 GMT
Translated by:
Hoang Ngo (webexperts09)
References:
 • wp-content/plugins/wpmudev-reports/classes/reports_html.php:1911,
 • wp-content/plugins/wpmudev-reports/classes/reports_html.php:1878
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators