WPMU DEV In Your Language

Translation of Hustle: Polish glossary

1 2 3 4 169
Prio Original string Translation
Element’s CSS selector Selektor CSS elementu Details

Element’s CSS selector

Selektor CSS elementu

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-12-18 12:51:25 GMT
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • views/admin/commons/sui-wizard/tab-behaviour/trigger/scroll-selector.php:13
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Page scrolled by Strona przewinięta o Details

Page scrolled by

Strona przewinięta o

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: module type in small caps and in singular
Date added:
2021-12-18 12:51:37 GMT
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • views/admin/commons/sui-wizard/tab-behaviour/trigger/scroll-percentage.php:14
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Trigger your %1$s when a visitor intent to exit your website. %2$sNote:%3$s This doesn't work on mobile and tablet because we use mouse movements to detect the exit intent. Aktywuj %1$s, gdy użytkownik zamierza opuścić Twoją witrynę. %2$sUwaga:%3$s Ta funkcja nie działa na telefonie komórkowym i tablecie, ponieważ do wykrywania zamiaru wyjścia używamy ruchów myszy. Details

Trigger your %1$s when a visitor intent to exit your website. %2$sNote:%3$s This doesn't work on mobile and tablet because we use mouse movements to detect the exit intent.

Aktywuj %1$s, gdy użytkownik zamierza opuścić Twoją witrynę. %2$sUwaga:%3$s Ta funkcja nie działa na telefonie komórkowym i tablecie, ponieważ do wykrywania zamiaru wyjścia używamy ruchów myszy.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: 1. module type smallcaps and in singular, 2. 'br' and opening 'b' tags, 3. closing 'b' tag
Date added:
2021-12-18 12:51:59 GMT
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • views/admin/commons/sui-wizard/tab-behaviour/trigger/exit-intent.php:13
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Copy the button shortcode and paste it wherever you want to render this trigger button. Skopiuj krótki kod przycisku i wklej go tam, gdzie chcesz wyrenderować ten przycisk wyzwalacza. Details

Copy the button shortcode and paste it wherever you want to render this trigger button.

Skopiuj krótki kod przycisku i wklej go tam, gdzie chcesz wyrenderować ten przycisk wyzwalacza.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-12-18 12:52:12 GMT
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • views/admin/commons/sui-wizard/tab-behaviour/trigger/click.php:85
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Button shortcode Krótki kod przycisku Details

Button shortcode

Krótki kod przycisku

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-12-18 12:52:20 GMT
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • views/admin/commons/sui-wizard/tab-behaviour/trigger/click.php:72
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Render a trigger button Renderuj przycisk wyzwalacza Details

Render a trigger button

Renderuj przycisk wyzwalacza

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-12-18 12:52:29 GMT
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • views/admin/commons/sui-wizard/tab-behaviour/trigger/click.php:63
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Trigger by clicking on an existing page element(s) Wyzwalaj, klikając istniejący element(y) strony Details

Trigger by clicking on an existing page element(s)

Wyzwalaj, klikając istniejący element(y) strony

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-12-18 12:52:42 GMT
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • views/admin/commons/sui-wizard/tab-behaviour/trigger/click.php:24
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Trigger your %s by clicking on an existing page element or render a new trigger button on your website. Uruchom swój %s, klikając istniejący element strony lub wyrenderuj nowy przycisk wyzwalacza w swojej witrynie. Details

Trigger your %s by clicking on an existing page element or render a new trigger button on your website.

Uruchom swój %s, klikając istniejący element strony lub wyrenderuj nowy przycisk wyzwalacza w swojej witrynie.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: module type smallcaps and in singular
Date added:
2021-12-18 12:52:56 GMT
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • views/admin/commons/sui-wizard/tab-behaviour/trigger/click.php:12
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Your %s will be triggered whenever an Ad-block is detected in your visitor's browser. Twój %s zostanie wywołany za każdym razem, gdy w przeglądarce odwiedzającego zostanie wykryty bloker reklam. Details

Your %s will be triggered whenever an Ad-block is detected in your visitor's browser.

Twój %s zostanie wywołany za każdym razem, gdy w przeglądarce odwiedzającego zostanie wykryty bloker reklam.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: module type smallcaps and in singular
Date added:
2021-12-18 12:53:24 GMT
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • views/admin/commons/sui-wizard/tab-behaviour/trigger/adblock.php:12
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
%1$sNote%2$s: You must enable at least one trigger for your %3$s to appear. %1$sUwaga%2$s: musisz włączyć co najmniej jeden wyzwalacz, aby pojawił się %3$s. Details

%1$sNote%2$s: You must enable at least one trigger for your %3$s to appear.

%1$sUwaga%2$s: musisz włączyć co najmniej jeden wyzwalacz, aby pojawił się %3$s.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: 1. opening 'strong' tag, 2. closing 'strong' tag, 3. module type in smallcaps and in singular
Date added:
2021-12-18 13:40:06 GMT
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • views/admin/commons/sui-wizard/tab-behaviour/trigger.php:37
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Enable and configure the triggers you want to use for this %s. Włącz i skonfiguruj wyzwalacze, których chcesz użyć dla tego %s. Details

Enable and configure the triggers you want to use for this %s.

Włącz i skonfiguruj wyzwalacze, których chcesz użyć dla tego %s.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: module type in smallcaps and in singular
Date added:
2021-12-18 13:40:20 GMT
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • views/admin/commons/sui-wizard/tab-behaviour/trigger.php:31
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We have also added %1$sValentine%2$s and %1$sChinese New Year%2$s Templates to boost your sales and leads during the Love season and the Chinese New Year festivities. Dodaliśmy również szablony %1$sWalentynki%2$s i %1$sChiński Nowy Rok%2$s, aby zwiększyć sprzedaż i liczbę potencjalnych klientów podczas sezonu walentynkowego i obchodów chińskiego Nowego Roku. Details

We have also added %1$sValentine%2$s and %1$sChinese New Year%2$s Templates to boost your sales and leads during the Love season and the Chinese New Year festivities.

Dodaliśmy również szablony %1$sWalentynki%2$s i %1$sChiński Nowy Rok%2$s, aby zwiększyć sprzedaż i liczbę potencjalnych klientów podczas sezonu walentynkowego i obchodów chińskiego Nowego Roku.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: 1. opening 'b' tag, 2. closing 'b' tag.
Date added:
2021-12-18 13:41:07 GMT
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • views/admin/dashboard/dialogs/release-highlight.php:49
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
In the newest Hustle 4.4.1 release, we've added the support for multiple pop-up triggers, so that you can choose two or more actions to trigger your pop-up. You can also set the respective delay durations for each trigger. W najnowszej wersji Hustle 4.4.1 dodaliśmy obsługę wielu wyzwalaczy wyskakujących okienek, dzięki czemu możesz wybrać co najmniej dwie akcje wyzwalające wyskakujące okienka. Możesz także ustawić odpowiednie czasy opóźnienia dla każdego wyzwalacza. Details

In the newest Hustle 4.4.1 release, we've added the support for multiple pop-up triggers, so that you can choose two or more actions to trigger your pop-up. You can also set the respective delay durations for each trigger.

W najnowszej wersji Hustle 4.4.1 dodaliśmy obsługę wielu wyzwalaczy wyskakujących okienek, dzięki czemu możesz wybrać co najmniej dwie akcje wyzwalające wyskakujące okienka. Możesz także ustawić odpowiednie czasy opóźnienia dla każdego wyzwalacza.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-12-18 13:41:26 GMT
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • views/admin/dashboard/dialogs/release-highlight.php:42
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
New! Multiple Pop-up Triggers Nowość! Wielokrotne wyzwalacze wyskakujących okienek Details

New! Multiple Pop-up Triggers

Nowość! Wielokrotne wyzwalacze wyskakujących okienek

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: current user's name
Date added:
2021-12-18 13:41:59 GMT
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • views/admin/dashboard/dialogs/release-highlight.php:39
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The contact was subscribed but these custom fields' might not have been saved: Kontakt został zasubskrybowany, ale te pola niestandardowe mogły nie zostać zapisane: Details

The contact was subscribed but these custom fields' might not have been saved:

Kontakt został zasubskrybowany, ale te pola niestandardowe mogły nie zostać zapisane:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-12-18 13:42:11 GMT
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • inc/providers/infusionsoft/hustle-infusion-soft-form-hooks.php:205
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 4 169
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators

Sign up free