WPMU DEV In Your Language

Translation of Snapshot: Czech

1 2 3 22
Prio Original string Translation
Backups menu label Zálohy dat Details

Backups

Zálohy dat

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Context:
menu label
Date added:
2021-11-17 14:12:58 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • snapshot.php:601
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Backups page label Zálohy dat Details

Backups

Zálohy dat

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Context:
page label
Date added:
2021-11-17 14:12:58 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • snapshot.php:600
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This is the schedule for your backups. Toto je plán pro vaše zálohy. Details

This is the schedule for your backups.

Toto je plán pro vaše zálohy.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-11-17 20:22:37 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • views/wpmu_backups.php:325
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Backups performed on our hosting platform are performed incrementally on a daily basis. Zálohy prováděné na naší hostingové platformě se provádějí postupně denně. Details

Backups performed on our hosting platform are performed incrementally on a daily basis.

Zálohy prováděné na naší hostingové platformě se provádějí postupně denně.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-11-17 20:22:37 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • views/wpmu_backups.php:315
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This limit does not include any manual backups you create. Tento limit nezahrnuje žádné ruční zálohování, které vytvoříte. Details

This limit does not include any manual backups you create.

Tento limit nezahrnuje žádné ruční zálohování, které vytvoříte.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-11-17 20:22:37 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • views/wpmu_backups.php:300
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
By default your hosting plan will store 30 days of backups before cycling the oldest within the newest. Currently this can not be changed. Ve výchozím nastavení bude váš hostingový plán ukládat 30 dní záloh, než na kole nejstarší v rámci nejnovějších. V současné době to nelze změnit. Details

By default your hosting plan will store 30 days of backups before cycling the oldest within the newest. Currently this can not be changed.

Ve výchozím nastavení bude váš hostingový plán ukládat 30 dní záloh, než na kole nejstarší v rámci nejnovějších. V současné době to nelze změnit.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-11-17 20:22:37 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • views/wpmu_backups.php:291
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We backup your site daily, and retain backups for 30 days as part of your hosting plan. Your first backup will show here within 24 hours, or you can start it now! Vaše stránky denně zálohujeme a v rámci vašeho hostingového plánu uchováváme zálohy po dobu 30 dnů. Vaše první záloha se zde zobrazí do 24 hodin, nebo ji můžete spustit hned! Details

We backup your site daily, and retain backups for 30 days as part of your hosting plan. Your first backup will show here within 24 hours, or you can start it now!

Vaše stránky denně zálohujeme a v rámci vašeho hostingového plánu uchováváme zálohy po dobu 30 dnů. Vaše první záloha se zde zobrazí do 24 hodin, nebo ji můžete spustit hned!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-11-17 20:22:37 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • views/wpmu_backups.php:245
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We recommend to keep this window open while we're restoring your website in the background. When it's complete, there's a chance you'll be logged out. You can simply log back in to see your freshly restored site. Doporučujeme ponechat toto okno otevřené, zatímco obnovujeme váš web na pozadí. Až bude kompletní, je tu šance, že budete odhlášeni. Můžete se jednoduše přihlásit zpět a zobrazit svůj čerstvě obnovený web. Details

We recommend to keep this window open while we're restoring your website in the background. When it's complete, there's a chance you'll be logged out. You can simply log back in to see your freshly restored site.

Doporučujeme ponechat toto okno otevřené, zatímco obnovujeme váš web na pozadí. Až bude kompletní, je tu šance, že budete odhlášeni. Můžete se jednoduše přihlásit zpět a zobrazit svůj čerstvě obnovený web.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-11-17 20:22:38 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • views/wpmu_backups.php:224
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Hey, %s! Ahoj, %s! Details

Hey, %s!

Ahoj, %s!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-11-17 14:12:58 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • views/wpmu_backups.php:40
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Your backup has been successfully created and stored! Vaše záloha byla úspěšně vytvořena a uložena! Details

Your backup has been successfully created and stored!

Vaše záloha byla úspěšně vytvořena a uložena!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-11-17 20:22:38 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • views/wpmu_backups.php:163
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Your backup is in progress using the WPMU DEV hosting backups engine. Once complete, you can use the backup at any time to fully restore your website. Zálohování probíhá pomocí modulu zálohování WPMU DEV hostujícího. Po dokončení můžete zálohu kdykoli použít k úplnému obnovení webu. Details

Your backup is in progress using the WPMU DEV hosting backups engine. Once complete, you can use the backup at any time to fully restore your website.

Zálohování probíhá pomocí modulu zálohování WPMU DEV hostujícího. Po dokončení můžete zálohu kdykoli použít k úplnému obnovení webu.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-11-17 20:22:38 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • views/wpmu_backups.php:155
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Here you can manage all your backups. Zde můžete spravovat všechny zálohy. Details

Here you can manage all your backups.

Zde můžete spravovat všechny zálohy.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-11-17 20:22:38 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • views/wpmu_backups.php:41
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You need to keep at least 1 snapshot locally. This will help you quickly restore the latest snapshot. Musíte mít alespoň 1 lokální snapshot. To vám pomůže rychle obnovit nejnovější snímek. Details

You need to keep at least 1 snapshot locally. This will help you quickly restore the latest snapshot.

Musíte mít alespoň 1 lokální snapshot. To vám pomůže rychle obnovit nejnovější snímek.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-11-17 20:22:38 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • views/snapshots/snapshot.php:1257
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Keep a local copy of a certain number of latest snapshots only Uchovávejte místní kopii pouze určitého počtu nejnovějších snímků Details

Keep a local copy of a certain number of latest snapshots only

Uchovávejte místní kopii pouze určitého počtu nejnovějších snímků

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-11-17 20:22:38 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • views/snapshots/snapshot.php:1233
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Keep a local copy of all the snapshots Uchovávejte místní kopii všech snímků Details

Keep a local copy of all the snapshots

Uchovávejte místní kopii všech snímků

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-11-17 20:22:38 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • views/snapshots/snapshot.php:1209
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 22
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators