WPMU DEV In Your Language

Translation of Snapshot: Ukrainian

1 2
Prio Original string Translation
Restore Note: The archive you are about to restore has a different charset collation ( %1$s ) than this site ( %2$s ). Примітка відновлення: Архів, який ви збираєтесь відновити, має набір правил кодування ( %s ), відмінний від цього сайту ( %s ). Details

Restore Note: The archive you are about to restore has a different charset collation ( %1$s ) than this site ( %2$s ).

Примітка відновлення: Архів, який ви збираєтесь відновити, має набір правил кодування ( %s ), відмінний від цього сайту ( %s ).
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2018-07-12 15:45:39
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Katya Tsihotska (kateitnow)
Last updated by:
Leonidas (leonidasmilosis3457)
References:
 • views/snapshots/restore.php:635
Priority:
normal
More links:
Run-time warnings (non-fatal errors). Execution of the script is not halted. Попередження під час виконання (не фатальні помилки). Виконання сценарію не припиняється. Details

Run-time warnings (non-fatal errors). Execution of the script is not halted.

Попередження під час виконання (не фатальні помилки). Виконання сценарію не припиняється.
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2018-07-13 11:55:32
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Katya Tsihotska (kateitnow)
Last updated by:
Leonidas (leonidasmilosis3457)
References:
 • views/settings.php:126
Priority:
normal
More links:
The exclude feature uses pattern matching so you can easily select files to exclude from your backups. Example: to exclude the Twenty Ten theme, you can use twentyten, themes/twentyten or public/wp-content/themes/twentyten. <strong>The local folder or any unreadable files are excluded from Snapshot backups by default.</strong> Функція виключення використовує співставлення зі зразком, тому ви можете легко обрати файли для виключення з ваших резервних копій. Наприклад: щоб виключити тему Twenty Ten, ви можете використати twentyten, theme/twentyten або public/wp-content/theme/twentyten. <strong>Локальна директорія Snapshot виключається з резервних копій виключена за замовчуванням.</strong> Details

The exclude feature uses pattern matching so you can easily select files to exclude from your backups. Example: to exclude the Twenty Ten theme, you can use twentyten, themes/twentyten or public/wp-content/themes/twentyten. <strong>The local folder or any unreadable files are excluded from Snapshot backups by default.</strong>

Функція виключення використовує співставлення зі зразком, тому ви можете легко обрати файли для виключення з ваших резервних копій. Наприклад: щоб виключити тему Twenty Ten, ви можете використати twentyten, theme/twentyten або public/wp-content/theme/twentyten. <strong>Локальна директорія Snapshot виключається з резервних копій виключена за замовчуванням.</strong>
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2018-07-14 16:00:13
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Katya Tsihotska (kateitnow)
Last updated by:
Leonidas (leonidasmilosis3457)
References:
 • views/settings.php:109
Priority:
normal
More links:
Your backup has been successfully created and uploaded to WPMU DEV servers! Вашу резервну копію було успішно створено і завантажено на сервери WPMU DEV! Details

Your backup has been successfully created and uploaded to WPMU DEV servers!

Вашу резервну копію було успішно створено і завантажено на сервери WPMU DEV!
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2018-07-16 08:21:28
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Katya Tsihotska (kateitnow)
Last updated by:
Leonidas (leonidasmilosis3457)
References:
 • views/managed-backups/partials/create-backup-progress.php:57
Priority:
normal
More links:
Managed backups can only be stored on WPMU DEV's cloud servers. You have <strong>%1$s</strong> of your %2$s storage remaining. Керовані резервні копії можуть бути збережені лише на хмарних серверах WPMU DEV. У вас залишилось <strong>%s</strong> від вашого %s сховища. Details

Managed backups can only be stored on WPMU DEV's cloud servers. You have <strong>%1$s</strong> of your %2$s storage remaining.

Керовані резервні копії можуть бути збережені лише на хмарних серверах WPMU DEV. У вас залишилось <strong>%s</strong> від вашого %s сховища.
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2018-07-16 08:36:54
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Katya Tsihotska (kateitnow)
Last updated by:
Leonidas (leonidasmilosis3457)
References:
 • views/managed-backups/new-backup.php:120
Priority:
normal
More links:
%s, as a WPMU DEV member you get 10GB free cloud storage included in your membership. Create and store full backups of your website, including WordPress core files. And if disaster strikes, you can quickly and easily restore your website any time. %s, як член WPMU DEV ви отримуєте 10 Гб вільного хмарного сховища, включеного у ваше членство. Створіть і збережіть повну резервну копію вашого сайту, включаючи файли ядра WordPress. І якщо трапиться катастрофа, ви зможете швидко і легко відновити свій веб-сайт у будь-який момент.<br/>Додайте свій ключ Snapshot щоб увімкнути цю послугу. Details

%s, as a WPMU DEV member you get 10GB free cloud storage included in your membership. Create and store full backups of your website, including WordPress core files. And if disaster strikes, you can quickly and easily restore your website any time.

%s, як член WPMU DEV ви отримуєте 10 Гб вільного хмарного сховища, включеного у ваше членство. Створіть і збережіть повну резервну копію вашого сайту, включаючи файли ядра WordPress. І якщо трапиться катастрофа, ви зможете швидко і легко відновити свій веб-сайт у будь-який момент.<br/>Додайте свій ключ Snapshot щоб увімкнути цю послугу.
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2018-07-16 08:46:11
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Katya Tsihotska (kateitnow)
Last updated by:
Leonidas (leonidasmilosis3457)
References:
 • views/managed-backups/activate.php:42
Priority:
normal
More links:
You are deleting the destination <strong>%1$s</strong>. This destination has %2$d archives in it, are you sure you wish to remove it? You will still be able to access any archives at the destinations using the %3$s interface. Ви видаляєте адресата <strong>%s</strong>. Цей адресат містить %d архівів, ви справді бажаєте видалити його? Ви все ще матимете доступ до адресата використовуючи інтерфейс %s. Details

You are deleting the destination <strong>%1$s</strong>. This destination has %2$d archives in it, are you sure you wish to remove it? You will still be able to access any archives at the destinations using the %3$s interface.

Ви видаляєте адресата <strong>%s</strong>. Цей адресат містить %d архівів, ви справді бажаєте видалити його? Ви все ще матимете доступ до адресата використовуючи інтерфейс %s.
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2018-07-16 16:23:33
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Katya Tsihotska (kateitnow)
Last updated by:
Leonidas (leonidasmilosis3457)
References:
 • views/destinations/add/index.php:192
Priority:
normal
More links:
When you create your new credentials, add this as the redirect URL. При створенні нових облікових даних, додайте це як URI перенаправлення. Details

When you create your new credentials, add this as the redirect URL.

При створенні нових облікових даних, додайте це як URI перенаправлення.
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2018-07-17 08:50:10
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Katya Tsihotska (kateitnow)
Last updated by:
Leonidas (leonidasmilosis3457)
References:
 • views/destinations/add/google-drive.php:196
Priority:
normal
More links:
If directory is blank the snapshot file will be stored at the bucket root. If the directory is provided it will be created inside the bucket. This is a global setting and will be used by all snapshot configurations using this destination. You can also define a directory used by a specific snapshot. Якщо поле директорії порожнє, файл резервної копії зберігатиметься у корені кошику. Якщо директорія вказана, вона буде створена у кошику. Це глобальне налаштування, і воно застосовуватиметься до усіх конфігурацій резервних копій, що використовують цього адресата. Ви також можете вказати директорію для використання окремою резервною копією. Details

If directory is blank the snapshot file will be stored at the bucket root. If the directory is provided it will be created inside the bucket. This is a global setting and will be used by all snapshot configurations using this destination. You can also define a directory used by a specific snapshot.

Якщо поле директорії порожнє, файл резервної копії зберігатиметься у корені кошику. Якщо директорія вказана, вона буде створена у кошику. Це глобальне налаштування, і воно застосовуватиметься до усіх конфігурацій резервних копій, що використовують цього адресата. Ви також можете вказати директорію для використання окремою резервною копією.
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2018-07-17 12:27:46
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Katya Tsihotska (kateitnow)
Last updated by:
Leonidas (leonidasmilosis3457)
References:
 • views/destinations/add/aws.php:326
Priority:
normal
More links:
<b>PHP Zip module not found</b>. To unpack the zip file, Snapshot needs the Zip module to be installed and enabled. If you use a managed host, contact them directly to have it updated. <b>Модуль PHP Zip не знайдено</b>. Щоб розархівувати zip-файл, Snapshot потрібно щоб Zip модуль був встановлений та ввімкнений. Якщо ви використовуєте керований хостинг, зв'яжіться з ним безпосередньо, щоб оновити його. Details

<b>PHP Zip module not found</b>. To unpack the zip file, Snapshot needs the Zip module to be installed and enabled. If you use a managed host, contact them directly to have it updated.

<b>Модуль PHP Zip не знайдено</b>. Щоб розархівувати zip-файл, Snapshot потрібно щоб Zip модуль був встановлений та ввімкнений. Якщо ви використовуєте керований хостинг, зв'яжіться з ним безпосередньо, щоб оновити його.
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2018-07-17 16:40:49
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Katya Tsihotska (kateitnow)
Last updated by:
Leonidas (leonidasmilosis3457)
References:
 • views/common/requirements-test.php:141
Priority:
normal
More links:
<b>PHP MySQLi module not found</b>. Snapshot needs the MySQLi module to be installed and enabled on the target server. If you use a managed host, contact them directly to have this module installed and enabled. <b>Модуль PHP MySQLi не знайдено</b>. Snapshot потрібно, щоб модуль MySQLi був встановлений та активований на цільовому сервері. Якщо ви використовуєте керований хостинг, зв'яжіться з ним безпосередньо, щоб встановити та увімкнути його. Details

<b>PHP MySQLi module not found</b>. Snapshot needs the MySQLi module to be installed and enabled on the target server. If you use a managed host, contact them directly to have this module installed and enabled.

<b>Модуль PHP MySQLi не знайдено</b>. Snapshot потрібно, щоб модуль MySQLi був встановлений та активований на цільовому сервері. Якщо ви використовуєте керований хостинг, зв'яжіться з ним безпосередньо, щоб встановити та увімкнути його.
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2018-07-17 16:42:58
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Katya Tsihotska (kateitnow)
Last updated by:
Leonidas (leonidasmilosis3457)
References:
 • views/common/requirements-test.php:113
Priority:
normal
More links:
<b><code>max_execution_time</code> is set to %s which is too low</b>. A minimum execution time of 150 seconds is recommended to give the migration process the best chance of succeeding. If you use a managed host, contact them directly to have it updated. <b><code>max_execution_time</code> встановлено як %s, що є надто низьким значенням.</b> Рекомендований максимальний час виконання складає 150 секунд, щоб дати процесу міграції найкращі шанси на успіх. Якщо ви використовуєте керований хостинг, зв'яжіться з ним безпосередньо, щоб оновити його. Details

<b><code>max_execution_time</code> is set to %s which is too low</b>. A minimum execution time of 150 seconds is recommended to give the migration process the best chance of succeeding. If you use a managed host, contact them directly to have it updated.

<b><code>max_execution_time</code> встановлено як %s, що є надто низьким значенням.</b> Рекомендований максимальний час виконання складає 150 секунд, щоб дати процесу міграції найкращі шанси на успіх. Якщо ви використовуєте керований хостинг, зв'яжіться з ним безпосередньо, щоб оновити його.
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2018-07-17 16:47:46
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Katya Tsihotska (kateitnow)
Last updated by:
Leonidas (leonidasmilosis3457)
References:
 • views/common/requirements-test.php:85
Priority:
normal
More links:
Your PHP version is out of date. Your current version is %s and we require 5.2 or newer. You'll need to update your PHP version to proceed. If you use a managed host, contact them directly to have it updated. Ваша версія PHP застаріла. Ваша поточна версія %s, а ми вимагаємо 5.2 або більш нову. Вам потрібно оновити версію PHP, щоб продовжити. Якщо ви використовуєте керований хостинг, зв'яжіться з ним безпосередньо, щоб оновити її. Details

Your PHP version is out of date. Your current version is %s and we require 5.2 or newer. You'll need to update your PHP version to proceed. If you use a managed host, contact them directly to have it updated.

Ваша версія PHP застаріла. Ваша поточна версія %s, а ми вимагаємо 5.2 або більш нову. Вам потрібно оновити версію PHP, щоб продовжити. Якщо ви використовуєте керований хостинг, зв'яжіться з ним безпосередньо, щоб оновити її.
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2018-07-17 16:51:56
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Katya Tsihotska (kateitnow)
Last updated by:
Leonidas (leonidasmilosis3457)
References:
 • views/common/requirements-test.php:54
Priority:
normal
More links:
As part of your WPMU DEV membership you get 10GB free cloud storage to back up and store your entire WordPress website - including WordPress itself. You can schedule these backups to run daily, weekly or monthly and should you ever need it you can restore an entire website in just a few clicks. Як частина членства у WPMU DEV, ви отримуєте 10 Гб вільного хмарного сховища для резервного копіювання та зберігання усього вашого WordPress веб-сайту - включаючи сам WordPress . Ви можете запланувати виконання резервного копіювання щоденно, щомісячно або щотижнево, і у разі потреби, ви можете відновити увесь сайт у кілька кліків. Details

As part of your WPMU DEV membership you get 10GB free cloud storage to back up and store your entire WordPress website - including WordPress itself. You can schedule these backups to run daily, weekly or monthly and should you ever need it you can restore an entire website in just a few clicks.

Як частина членства у WPMU DEV, ви отримуєте 10 Гб вільного хмарного сховища для резервного копіювання та зберігання усього вашого WordPress веб-сайту - включаючи сам WordPress . Ви можете запланувати виконання резервного копіювання щоденно, щомісячно або щотижнево, і у разі потреби, ви можете відновити увесь сайт у кілька кліків.
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2018-07-17 17:09:04
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Katya Tsihotska (kateitnow)
Last updated by:
Leonidas (leonidasmilosis3457)
References:
 • views/boxes/modals/popup-welcome.php:64
Priority:
normal
More links:
Try Snapshot Pro along with 100+ WPMU DEV plugins & 24/7 WP support for free today. Спробуй Snapshot Pro з 100+ плагінів та тем від WPMU DEV, а також WordPress підтримка 24/7 безкоштовно прямо сьогодні. Details

Try Snapshot Pro along with 100+ WPMU DEV plugins & 24/7 WP support for free today.

Спробуй Snapshot Pro з 100+ плагінів та тем від WPMU DEV, а також WordPress підтримка 24/7 безкоштовно прямо сьогодні.
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2018-07-18 09:16:43
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Katya Tsihotska (kateitnow)
Last updated by:
Leonidas (leonidasmilosis3457)
References:
 • views/boxes/dashboard/widget-try-pro.php:17
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2

Export as

Translators

Recommended by WordPress web developers

WordPress web developers from all over the world prefer WPMU DEV, with an average rating of 4.9/5, over 5,000 five-star reviews, and winners of thirteen G2 best product awards.

Web Developers Choice

The number one choice of WordPress web developers

Smush image optimization plugin

Back-to-back Torque Plugin Madness winners

G2’s best products 2022 Winner

Hosting

Trial free for 7 days

Just US$12AU$18.7/m after. Cancel anytime.

Sign up for free