WPMU DEV In Your Language

Translation of Smartcrawl: Bulgarian

1 2 3 46
Prio Original string Translation
Page %1$s of %1$s Страница %1$s от %1$s Details

Page %1$s of %1$s

Страница %1$s от %1$s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-30 14:31:20 GMT
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • includes/core/class-wds-macro.php:303
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Page %1$d of %1$d Страница %1$d от %1$d Details

Page %1$d of %1$d

Страница %1$d от %1$d

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-30 14:31:43 GMT
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • includes/core/class-wds-macro.php:283
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We couldn't find any compatible data to import. Не можахме да намерим съвместими данни за импортиране. Details

We couldn't find any compatible data to import.

Не можахме да намерим съвместими данни за импортиране.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-30 14:32:06 GMT
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • includes/core/class-wds-controller-io.php:305
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You don't have permission to perform this operation. Нямате разрешение да извършите тази операция. Details

You don't have permission to perform this operation.

Нямате разрешение да извършите тази операция.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-30 14:35:03 GMT
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • includes/core/class-wds-controller-io.php:300
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Try importing the selected file again or create a new export file. Contact support if you need further assistance. Опитайте да импортирате отново избрания файл или да създадете нов файл за експортиране. Свържете се с екипа за поддръжка, ако имате нужда от допълнителна помощ. Details

Try importing the selected file again or create a new export file. Contact support if you need further assistance.

Опитайте да импортирате отново избрания файл или да създадете нов файл за експортиране. Свържете се с екипа за поддръжка, ако имате нужда от допълнителна помощ.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-30 14:35:56 GMT
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • includes/core/class-wds-controller-io.php:272
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Supplied file is broken. Try creating the export file again then re-importing. Доставеният файл е счупен. Опитайте отново да създадете файла за експортиране, след което да го импортирате отново. Details

Supplied file is broken. Try creating the export file again then re-importing.

Доставеният файл е счупен. Опитайте отново да създадете файла за експортиране, след което да го импортирате отново.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-30 14:36:21 GMT
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • includes/core/class-wds-controller-io.php:205
 • includes/core/class-wds-controller-io.php:256
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Supplied file is invalid or not a JSON file. Check that your selected file is a SmartCrawl JSON export and try again. If the problem persists then contact support. Избраният файл е невалиден или не е JSON файл. Проверете дали вашият избран файл е SmartCrawl JSON за експорт и опитайте отново. Ако проблемът продължава, свържете се с екипа за поддръжка. Details

Supplied file is invalid or not a JSON file. Check that your selected file is a SmartCrawl JSON export and try again. If the problem persists then contact support.

Избраният файл е невалиден или не е JSON файл. Проверете дали вашият избран файл е SmartCrawl JSON за експорт и опитайте отново. Ако проблемът продължава, свържете се с екипа за поддръжка.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-30 14:36:48 GMT
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • includes/core/class-wds-controller-io.php:202
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Something went wrong gathering your settings data for export. If the problem persists then contact support. Нещо се обърка, събирайки данните за настройките за експортиране. Ако проблемът продължава, свържете се с екипа за поддръжка. Details

Something went wrong gathering your settings data for export. If the problem persists then contact support.

Нещо се обърка, събирайки данните за настройките за експортиране. Ако проблемът продължава, свържете се с екипа за поддръжка.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-30 14:37:33 GMT
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • includes/core/class-wds-controller-io.php:166
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Note: This check is only looking at the content your page is outputting and doesn't include your main navigation. Blogs with lots of posts will benefit the most from this method, as it aids Google in finding and indexing all of your content, not just the latest articles. Забележка: Тази проверка разглежда само съдържанието, което извежда вашата страница, и не включва главната ви навигация. Блоговете с много публикации ще извлекат максимална полза от този метод, тъй като помагат на Google да открива и индексира цялото съдържание, а не само най-новите статии. Details

Note: This check is only looking at the content your page is outputting and doesn't include your main navigation. Blogs with lots of posts will benefit the most from this method, as it aids Google in finding and indexing all of your content, not just the latest articles.

Забележка: Тази проверка разглежда само съдържанието, което извежда вашата страница, и не включва главната ви навигация. Блоговете с много публикации ще извлекат максимална полза от този метод, тъй като помагат на Google да открива и индексира цялото съдържание, а не само най-новите статии.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-30 14:38:29 GMT
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • includes/core/checks/class-wds-check-links-count.php:65
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
e.g. /excluded-url например /excluded-url Details

e.g. /excluded-url

например /excluded-url

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-30 14:44:32 GMT
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • includes/admin/templates/sitemap/sitemap-section-settings.php:141
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Enter any custom URLs you want excluded permanently from the sitemap. Въведете окончателно всички персонализирани URL адреси, които искате да изключите от картата на сайта. Details

Enter any custom URLs you want excluded permanently from the sitemap.

Въведете окончателно всички персонализирани URL адреси, които искате да изключите от картата на сайта.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-30 14:44:45 GMT
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • includes/admin/templates/sitemap/sitemap-section-settings.php:136
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Custom URLs Персонализирани URL адреси Details

Custom URLs

Персонализирани URL адреси

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-30 14:53:20 GMT
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • includes/admin/templates/sitemap/sitemap-section-settings.php:134
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Enter post IDs separated by commas. Въведете ID на публикациите, разделени със запетаи. Details

Enter post IDs separated by commas.

Въведете ID на публикациите, разделени със запетаи.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-31 13:45:09 GMT
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • includes/admin/templates/sitemap/sitemap-section-settings.php:128
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
e.g. 1,5,6,99 например 1,5,6,99 Details

e.g. 1,5,6,99

например 1,5,6,99

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-30 14:54:27 GMT
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • includes/admin/templates/sitemap/sitemap-section-settings.php:123
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Enter any particular post IDs you wish to exclude from your sitemap. Note, you can also exclude posts and pages from the post editor page. Въведете всички конкретни идентификационни номера, които искате да изключите от вашият Sitemap. Забележете, че можете да изключите публикации и страници от редактора на публикациите. Details

Enter any particular post IDs you wish to exclude from your sitemap. Note, you can also exclude posts and pages from the post editor page.

Въведете всички конкретни идентификационни номера, които искате да изключите от вашият Sitemap. Забележете, че можете да изключите публикации и страници от редактора на публикациите.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-31 13:53:45 GMT
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • includes/admin/templates/sitemap/sitemap-section-settings.php:120
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 46
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators