WPMU DEV in your language

Translations

Translation of Smartcrawl: Catalan

1 2 3 4 5
Prio Original string Translation
It's considered good practice to try to include your focus keyword(s) in the SEO description of your pages, because this is what people looking for the article are likely searching for. The higher chance of a keyword match, the higher chance your article will be found higher up in search results. Remember this is your chance to give a potential visitor a quick peek into what's inside your article. If they like what they read they'll click on your link. Es considera una bona pràctica intentar incloure la teva paraula o paraules clau de focus a la descripció SEO de les teves pàgines perquè això és el que les persones que estiguin buscant l'article segurament estaran buscant. Com major sigui la coincidència amb la paraula o paraules clau, major serà la probabilitat de que el teu article aparegui en posicions superiors als resultats de cerca. Recorda que aquesta és la teva oportunitat de mostrar a un potencial visitant una petita mostra del què tracta l'article - si li agrada el que llegeixi aquí clicarà al teu enllaç. Details

It's considered good practice to try to include your focus keyword(s) in the SEO description of your pages, because this is what people looking for the article are likely searching for. The higher chance of a keyword match, the higher chance your article will be found higher up in search results. Remember this is your chance to give a potential visitor a quick peek into what's inside your article. If they like what they read they'll click on your link.

Es considera una bona pràctica intentar incloure la teva paraula o paraules clau de focus a la descripció SEO de les teves pàgines perquè això és el que les persones que estiguin buscant l'article segurament estaran buscant. Com major sigui la coincidència amb la paraula o paraules clau, major serà la probabilitat de que el teu article aparegui en posicions superiors als resultats de cerca. Recorda que aquesta és la teva oportunitat de mostrar a un potencial visitant una petita mostra del què tracta l'article - si li agrada el que llegeixi aquí clicarà al teu enllaç.
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2018-04-01 17:44:28
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
viobru
Last updated by:
Ricardo Freitas (ricardo19)
References:
 • includes/core/checks/class-wds-check-metadesc-keywords.php:65
Priority:
normal
More links:
An SEO description without your focus keywords has less chance of matching what your visitors are searching for, versus a description that does. It's worth trying to get your focus keywords in there, just remember to keep it readable and natural. Una descripció SEO sense les teves paraules clau té menys oportunitats de coincidir amb el que els visitants estan buscant en compració a una descripció que n'inclou. Val la pena intentar incloure les teves paraules clau aquí, simplement recorda que el text sigui llegible i natural. Details

An SEO description without your focus keywords has less chance of matching what your visitors are searching for, versus a description that does. It's worth trying to get your focus keywords in there, just remember to keep it readable and natural.

Una descripció SEO sense les teves paraules clau té menys oportunitats de coincidir amb el que els visitants estan buscant en compració a una descripció que n'inclou. Val la pena intentar incloure les teves paraules clau aquí, simplement recorda que el text sigui llegible i natural.
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2018-04-01 17:47:48
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
viobru
Last updated by:
Ricardo Freitas (ricardo19)
References:
 • includes/core/checks/class-wds-check-metadesc-keywords.php:58
Priority:
normal
More links:
Internal links are important for linking together related content. Search engines will 'crawl' through your website, indexing pages and posts as they go. To help them discover all the juicy content your website has to offer, it's wise to make sure your content has internal links built in for bots to follow and index. Els enllaços interns són importants per a enllaçar contingut relacionat entre si. Els motors de cerca 'rastrejaran' el teu lloc web indexant entrades i pàgines al seu pas. Per ajudar-los a descobrir tot el contingut interessant que el teu llloc web pot oferir, és prudent assegurar-se de que el teu contingut té enllaços interns intergrats per tal que el robot els segueixi i indexi. Details

Internal links are important for linking together related content. Search engines will 'crawl' through your website, indexing pages and posts as they go. To help them discover all the juicy content your website has to offer, it's wise to make sure your content has internal links built in for bots to follow and index.

Els enllaços interns són importants per a enllaçar contingut relacionat entre si. Els motors de cerca 'rastrejaran' el teu lloc web indexant entrades i pàgines al seu pas. Per ajudar-los a descobrir tot el contingut interessant que el teu llloc web pot oferir, és prudent assegurar-se de que el teu contingut té enllaços interns intergrats per tal que el robot els segueixi i indexi.
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2018-04-08 02:09:32
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
viobru
Last updated by:
Ricardo Freitas (ricardo19)
References:
 • includes/core/checks/class-wds-check-links-count.php:74
Priority:
normal
More links:
Internal links help search engines crawl your website, effectively pointing them to more pages to index on your website. You've already added %3$d links, nice work! Els enllaços interns ajuden als motors de cerca a rastrejar el teu lloc web i, de manera efectiva, assenyalen més pàgines a indexar al teu lloc web. Ja has afegit %1$d enllaç/os, ben fet! Details

Internal links help search engines crawl your website, effectively pointing them to more pages to index on your website. You've already added %3$d links, nice work!

Els enllaços interns ajuden als motors de cerca a rastrejar el teu lloc web i, de manera efectiva, assenyalen més pàgines a indexar al teu lloc web. Ja has afegit %1$d enllaç/os, ben fet!
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: 3: Number of internal links
Date added (GMT):
2018-04-08 02:10:29
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
viobru
Last updated by:
Ricardo Freitas (ricardo19)
References:
 • includes/core/checks/class-wds-check-links-count.php:65
Priority:
normal
More links:
Keyword density is all about making sure your content is populated with enough keywords to give it a better chance of appearing higher in search results. One way of making sure people will be able to find our content is using particular focus keywords, and using them as much as naturally possible in our content. In doing this we are trying to match up the keywords that people are likely to use when searching for this article or page, so try to get into your visitors mind and picture them typing a search into Google. While we recommend aiming for %1$d-%2$d%% density, remember content is king and you don't want your article to end up sounding like a robot. Get creative and utilize the page title, image caption, and subheadings. La densitat de paraules clau consisteix en assegurar-te que el teu contingut tingui paraules clau suficients incloses perquè tingui més probabilitats d'aparèixer als primers llocs dels resultats de cerca per a les teves paraules clau de focus. Una manera d'assegurar-te que la gent serà capaç de trobar el teu contingut és utilitzar paraules clau de focus particulars i usar-les de la forma més natural possible al teu contingut. Fent això estem intentant fer coincidir les paraules clau que la gent segurament buscarà quan estigui buscant per aquest article o pàgina, així que procura posar-te a la ment dels teus visitants i imagina'ls escrivint una cerca a Google. Encara que et recomanem apuntar a una densitat de %1$s%%, recorda que el contingut és el rei i no voldràs que el teu article acabi sonant com un robot. Sigues creatiu/va i utilitza el títol de la pàgina, títol de la imatge i subtítols. Details

Keyword density is all about making sure your content is populated with enough keywords to give it a better chance of appearing higher in search results. One way of making sure people will be able to find our content is using particular focus keywords, and using them as much as naturally possible in our content. In doing this we are trying to match up the keywords that people are likely to use when searching for this article or page, so try to get into your visitors mind and picture them typing a search into Google. While we recommend aiming for %1$d-%2$d%% density, remember content is king and you don't want your article to end up sounding like a robot. Get creative and utilize the page title, image caption, and subheadings.

La densitat de paraules clau consisteix en assegurar-te que el teu contingut tingui paraules clau suficients incloses perquè tingui més probabilitats d'aparèixer als primers llocs dels resultats de cerca per a les teves paraules clau de focus. Una manera d'assegurar-te que la gent serà capaç de trobar el teu contingut és utilitzar paraules clau de focus particulars i usar-les de la forma més natural possible al teu contingut. Fent això estem intentant fer coincidir les paraules clau que la gent segurament buscarà quan estigui buscant per aquest article o pàgina, així que procura posar-te a la ment dels teus visitants i imagina'ls escrivint una cerca a Google. Encara que et recomanem apuntar a una densitat de %1$s%%, recorda que el contingut és el rei i no voldràs que el teu article acabi sonant com un robot. Sigues creatiu/va i utilitza el títol de la pàgina, títol de la imatge i subtítols.
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: 1, 2: Recommended density range
Date added (GMT):
2018-04-02 01:58:16
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
viobru
Last updated by:
Ricardo Freitas (ricardo19)
References:
 • includes/core/checks/class-wds-check-keyword-density.php:155
Priority:
normal
More links:
Currently you haven't used any keywords in your content. The recommended density is %1$d-%2$d%%. A low keyword density means your content has less chance of ranking highly for your chosen focus keywords. Actualment no has usat cap paraula clau al teu contingut. La densitat mínima recomanada és %1$s%%. Una menor densitat de paraules clau significa que el teu contingut té menys probabilitats de posicionar bé per les teves paraules clau de focues escollides. Details

Currently you haven't used any keywords in your content. The recommended density is %1$d-%2$d%%. A low keyword density means your content has less chance of ranking highly for your chosen focus keywords.

Actualment no has usat cap paraula clau al teu contingut. La densitat mínima recomanada és %1$s%%. Una menor densitat de paraules clau significa que el teu contingut té menys probabilitats de posicionar bé per les teves paraules clau de focues escollides.
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: 1, 2: Recommended density range
Date added (GMT):
2018-04-02 02:05:26
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
viobru
Last updated by:
Ricardo Freitas (ricardo19)
References:
 • includes/core/checks/class-wds-check-keyword-density.php:138
Priority:
normal
More links:
Currently your %4$s density is %3$s%% which is below the recommended %1$d-%2$d%%. A low keyword density means your content has less chance of ranking highly for your chosen focus keywords. Actualment la teva densitat de paraules clau és %2$s%1$% que està per sota de la recomanada %1$s%1$%. Una densitat de paraules clau baixa significa que el teu contingut té menys probabilitats de posicionar bé per a les teves paraules clau de focus escollides. Details

Currently your %4$s density is %3$s%% which is below the recommended %1$d-%2$d%%. A low keyword density means your content has less chance of ranking highly for your chosen focus keywords.

Actualment la teva densitat de paraules clau és %2$s%1$% que està per sota de la recomanada %1$s%1$%. Una densitat de paraules clau baixa significa que el teu contingut té menys probabilitats de posicionar bé per a les teves paraules clau de focus escollides.
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: 1, 2: Recommended density range, 3: Current density, 5: label for keyword
Date added (GMT):
2018-05-29 11:12:43
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
viobru
Last updated by:
Ricardo Freitas (ricardo19)
References:
 • includes/core/checks/class-wds-check-keyword-density.php:142
Priority:
normal
More links:
Your %4$s density is %3$s%% which is within the recommended %1$d-%2$d%%, nice work! This means your content has a better chance of ranking highly for your chosen focus keywords, without appearing as spam. La teva densitat de paraules clau és %2$s%1$% que està per damunt del valor mínim recomanat de %1$s%1$%, ben fet! Això significa que el teu contingut té més probabilitats de posicionar bé per les teves paraules clau de focus escollides, sense aparèixer com spam. Details

Your %4$s density is %3$s%% which is within the recommended %1$d-%2$d%%, nice work! This means your content has a better chance of ranking highly for your chosen focus keywords, without appearing as spam.

La teva densitat de paraules clau és %2$s%1$% que està per damunt del valor mínim recomanat de %1$s%1$%, ben fet! Això significa que el teu contingut té més probabilitats de posicionar bé per les teves paraules clau de focus escollides, sense aparèixer com spam.
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: 1, 2: Recommended density range, 3: Current density, 5: label for keyword
Date added (GMT):
2018-05-29 11:13:14
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
viobru
Last updated by:
Ricardo Freitas (ricardo19)
References:
 • includes/core/checks/class-wds-check-keyword-density.php:140
Priority:
normal
More links:
Image alternative text attributes help search engines correctly index images, aid visually impaired readers, and the text is used in place of the image if it's unable to load. You should add alternative text for all images in your content. Els atributs de text alternatiu de la imatge ajuden els motors de cerca a indexar imatges correctament, ajuden els lectors i lectores amb discapacitat visual i el text s'utilitza en lloc de la imatge si no es pot carregar. Hauries d'afegir un text alternatiu a totes les imatges del teu contingut. Details

Image alternative text attributes help search engines correctly index images, aid visually impaired readers, and the text is used in place of the image if it's unable to load. You should add alternative text for all images in your content.

Els atributs de text alternatiu de la imatge ajuden els motors de cerca a indexar imatges correctament, ajuden els lectors i lectores amb discapacitat visual i el text s'utilitza en lloc de la imatge si no es pot carregar. Hauries d'afegir un text alternatiu a totes les imatges del teu contingut.
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2018-04-02 02:08:30
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
viobru
Last updated by:
Ricardo Freitas (ricardo19)
References:
 • includes/core/checks/class-wds-check-imgalts-keywords.php:168
Priority:
normal
More links:
Your %4$s density is less than %1$d%% La densitat de paraules clau és inferior a %1$d%% Details

Your %4$s density is less than %1$d%%

La densitat de paraules clau és inferior a %1$d%%
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %d low.
Date added (GMT):
2018-05-29 11:13:31
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
viobru
Last updated by:
Ricardo Freitas (ricardo19)
References:
 • includes/core/checks/class-wds-check-keyword-density.php:38
Priority:
normal
More links:
Unless your website is a photography blog it's generally a good idea to include content for your visitors to read, and also for Google to index. Something, anything, is better than nothing. A menys que el teu lloc web sigui un bloc de fotografia, generalment és una bona idea incloure contingut perquè els teus visitants llegeixin, i també per a Google per ajudar-te a indexar. Alguna cosa, qualsevol cosa, és millor que res. Details

Unless your website is a photography blog it's generally a good idea to include content for your visitors to read, and also for Google to index. Something, anything, is better than nothing.

A menys que el teu lloc web sigui un bloc de fotografia, generalment és una bona idea incloure contingut perquè els teus visitants llegeixin, i també per a Google per ajudar-te a indexar. Alguna cosa, qualsevol cosa, és millor que res.
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2018-04-02 03:07:04
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
viobru
Last updated by:
Ricardo Freitas (ricardo19)
References:
 • includes/core/checks/class-wds-check-content-length.php:58
Priority:
normal
More links:
Facebook Page URL URL de pàgina de Facebook Details

Facebook Page URL

URL de pàgina de Facebook
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2018-04-02 15:02:49
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
viobru
Last updated by:
Ricardo Freitas (ricardo19)
References:
 • includes/admin/templates/schema/schema-social-accounts.php:50
Priority:
normal
More links:
Organization type Nom de l'organització Details

Organization type

Nom de l'organització
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2018-04-02 15:09:23
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
viobru
Last updated by:
Ricardo Freitas (ricardo19)
References:
 • includes/admin/templates/schema/schema-organization-types-dropdown.php:8
Priority:
normal
More links:
Website Name Nom del lloc web Details

Website Name

Nom del lloc web
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2018-04-02 15:09:54
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
viobru
Last updated by:
Ricardo Freitas (ricardo19)
References:
 • includes/admin/templates/schema/schema-section-general.php:27
Priority:
normal
More links:
By default OpenGraph will use your default titles, descriptions and feature images. You can override the default on a per post basis inside the post editor, as well as under Titles & Meta for specific post types. Per defecte, OpenGraph usarà els teus títols, descripcions i imatges destacades predeterminats. Pots sobreescriure aquests títols, descripcions i imatges a cada entrada dins de l'editor, així com sota Títols i Meta per específics tipus de contingut. Details

By default OpenGraph will use your default titles, descriptions and feature images. You can override the default on a per post basis inside the post editor, as well as under Titles & Meta for specific post types.

Per defecte, OpenGraph usarà els teus títols, descripcions i imatges destacades predeterminats. Pots sobreescriure aquests títols, descripcions i imatges a cada entrada dins de l'editor, així com sota Títols i Meta per específics tipus de contingut.
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2018-04-02 15:18:31
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
viobru
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • includes/admin/templates/social/social-section-open-graph.php:11
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 4 5

Export as

Translators

Recommended by WordPress web developers

WordPress web developers from all over the world prefer WPMU DEV, with an average rating of 4.9/5, over 5,000 five-star reviews, and winners of thirteen G2 best product awards.

Web Developers Choice

The number one choice of WordPress web developers

Smush image optimization plugin

Back-to-back Torque Plugin Madness winners

Hosting

Trial free for 7 days

Just $12AU$18.70₹960/m after. Cancel anytime.

Sign up for free