WPMU DEV In Your Language

Translation of Smartcrawl: Catalan

1 2 3 46
Prio Original string Translation
Page %1$s of %1$s Pàgina %1$s de %1$s Details

Page %1$s of %1$s

Pàgina %1$s de %1$s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-29 11:39:01 GMT
Translated by:
viobru
References:
 • includes/core/class-wds-macro.php:303
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Page %1$d of %1$d Pàgina %1$d de %1$d Details

Page %1$d of %1$d

Pàgina %1$d de %1$d

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-29 11:39:25 GMT
Translated by:
viobru
References:
 • includes/core/class-wds-macro.php:283
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We couldn't find any compatible data to import. No hem trobat cap dada compatible per importar. Details

We couldn't find any compatible data to import.

No hem trobat cap dada compatible per importar.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-29 11:39:45 GMT
Translated by:
viobru
References:
 • includes/core/class-wds-controller-io.php:305
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You don't have permission to perform this operation. No tens permisos per realitzar aquesta operació. Details

You don't have permission to perform this operation.

No tens permisos per realitzar aquesta operació.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-29 11:40:02 GMT
Translated by:
viobru
References:
 • includes/core/class-wds-controller-io.php:300
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Try importing the selected file again or create a new export file. Contact support if you need further assistance. Prova a importar l'arxiu seleccionat de nou o crea un nou arxiu d'exportació. Contacta amb suport si necessites més ajuda. Details

Try importing the selected file again or create a new export file. Contact support if you need further assistance.

Prova a importar l'arxiu seleccionat de nou o crea un nou arxiu d'exportació. Contacta amb suport si necessites més ajuda.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-29 11:41:06 GMT
Translated by:
viobru
References:
 • includes/core/class-wds-controller-io.php:272
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Supplied file is broken. Try creating the export file again then re-importing. L'arxiu proporcionat està trencat. Prova de tornar a crear el fitxer d'exportació i torna a importar. Details

Supplied file is broken. Try creating the export file again then re-importing.

L'arxiu proporcionat està trencat. Prova de tornar a crear el fitxer d'exportació i torna a importar.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-06-05 00:37:58 GMT
Translated by:
viobru
References:
 • includes/core/class-wds-controller-io.php:205
 • includes/core/class-wds-controller-io.php:256
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Supplied file is invalid or not a JSON file. Check that your selected file is a SmartCrawl JSON export and try again. If the problem persists then contact support. L'arxiu proporcionat no és vàlid o no és un arxiu JSON. Comprova que l'arxiu seleccionat sigui un arxiu JSON de SmartCrawl i torna-ho a provar. Si el problema persisteix, contacta amb el servei de suport. Details

Supplied file is invalid or not a JSON file. Check that your selected file is a SmartCrawl JSON export and try again. If the problem persists then contact support.

L'arxiu proporcionat no és vàlid o no és un arxiu JSON. Comprova que l'arxiu seleccionat sigui un arxiu JSON de SmartCrawl i torna-ho a provar. Si el problema persisteix, contacta amb el servei de suport.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-06-05 00:43:38 GMT
Translated by:
viobru
References:
 • includes/core/class-wds-controller-io.php:202
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Something went wrong gathering your settings data for export. If the problem persists then contact support. S'ha produït un error en recopilar les dades de configuració per exportar. Si el problema persisteix, contacta amb el servei de suport. Details

Something went wrong gathering your settings data for export. If the problem persists then contact support.

S'ha produït un error en recopilar les dades de configuració per exportar. Si el problema persisteix, contacta amb el servei de suport.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-06-05 00:43:26 GMT
Translated by:
viobru
References:
 • includes/core/class-wds-controller-io.php:166
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Note: This check is only looking at the content your page is outputting and doesn't include your main navigation. Blogs with lots of posts will benefit the most from this method, as it aids Google in finding and indexing all of your content, not just the latest articles. Nota: Aquesta comprovació només mira el contingut que està generant la teva pàgina i no inclou la teva navegació principal. Els blocs amb moltes entrades es beneficiaran més d'aquest mètode, ja que ajuda a Google a cercar i indexar tot el teu contingut, no només els últims articles. Details

Note: This check is only looking at the content your page is outputting and doesn't include your main navigation. Blogs with lots of posts will benefit the most from this method, as it aids Google in finding and indexing all of your content, not just the latest articles.

Nota: Aquesta comprovació només mira el contingut que està generant la teva pàgina i no inclou la teva navegació principal. Els blocs amb moltes entrades es beneficiaran més d'aquest mètode, ja que ajuda a Google a cercar i indexar tot el teu contingut, no només els últims articles.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-06-05 00:48:27 GMT
Translated by:
viobru
References:
 • includes/core/checks/class-wds-check-links-count.php:65
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
e.g. /excluded-url per exemple, /url-exclosa Details

e.g. /excluded-url

per exemple, /url-exclosa

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-06-05 00:50:06 GMT
Translated by:
viobru
References:
 • includes/admin/templates/sitemap/sitemap-section-settings.php:141
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Enter any custom URLs you want excluded permanently from the sitemap. Introdueix els URL personalitzats que vulguis excloure permanentment del mapa del lloc. Details

Enter any custom URLs you want excluded permanently from the sitemap.

Introdueix els URL personalitzats que vulguis excloure permanentment del mapa del lloc.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-06-05 00:50:40 GMT
Translated by:
viobru
References:
 • includes/admin/templates/sitemap/sitemap-section-settings.php:136
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Custom URLs URLs personalitzats Details

Custom URLs

URLs personalitzats

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-06-05 00:50:55 GMT
Translated by:
viobru
References:
 • includes/admin/templates/sitemap/sitemap-section-settings.php:134
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Enter post IDs separated by commas. Introdueix els ID de les entrades separats per comes. Details

Enter post IDs separated by commas.

Introdueix els ID de les entrades separats per comes.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-06-05 00:51:28 GMT
Translated by:
viobru
References:
 • includes/admin/templates/sitemap/sitemap-section-settings.php:128
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
e.g. 1,5,6,99 per exemple, 1,5,6,99 Details

e.g. 1,5,6,99

per exemple, 1,5,6,99

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-06-05 00:51:45 GMT
Translated by:
viobru
References:
 • includes/admin/templates/sitemap/sitemap-section-settings.php:123
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Enter any particular post IDs you wish to exclude from your sitemap. Note, you can also exclude posts and pages from the post editor page. Introdueix qualsevol ID d'entrada particular que vulguis excloure del teu mapa del lloc. Tingues en compte que també pots excloure entrades i pàgines des de la pàgina d'edició de publicacions. Details

Enter any particular post IDs you wish to exclude from your sitemap. Note, you can also exclude posts and pages from the post editor page.

Introdueix qualsevol ID d'entrada particular que vulguis excloure del teu mapa del lloc. Tingues en compte que també pots excloure entrades i pàgines des de la pàgina d'edició de publicacions.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-06-05 00:55:12 GMT
Translated by:
viobru
References:
 • includes/admin/templates/sitemap/sitemap-section-settings.php:120
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 46
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators

Sign up free