WPMU DEV In Your Language

Translation of Smartcrawl: Slovak

1 2 3 4 55
Prio Original string Translation
Optimize your SEO Optimalizujte SEO Details

Optimize your SEO

Optimalizujte SEO

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-03-17 12:18:29 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • includes/core/class-wds-controller-pointers.php:89
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Resetting %s Resetovanie %s Details

Resetting %s

Resetovanie %s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-03-17 12:18:29 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • includes/core/class-wds-controller-data.php:69
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Finishing up Dokončenie Details

Finishing up

Dokončenie

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-03-17 12:18:29 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • includes/core/class-wds-controller-data.php:59
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Yoast Yoast (Yoast) Details

Yoast

Yoast (Yoast)

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-03-17 12:18:29 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • includes/core/class-wds-controller-assets.php:322
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
has been added as a recipient. Please save your changes to set this live. bol pridaný ako príjemca. Prosím, uložte zmeny, aby ste to nastavili naživo. Details

has been added as a recipient. Please save your changes to set this live.

bol pridaný ako príjemca. Prosím, uložte zmeny, aby ste to nastavili naživo.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-03-17 12:18:29 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • includes/core/class-wds-controller-assets.php:288
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The redirects have been removed. You need to save the changes to make them live. Presmerovania boli odstránené. Musíte uložiť zmeny, aby boli živé. Details

The redirects have been removed. You need to save the changes to make them live.

Presmerovania boli odstránené. Musíte uložiť zmeny, aby boli živé.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-03-17 12:18:29 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • includes/core/class-wds-controller-assets.php:197
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The redirects have been updated. You need to save the changes to make them live. Presmerovania boli aktualizované. Musíte uložiť zmeny, aby boli živé. Details

The redirects have been updated. You need to save the changes to make them live.

Presmerovania boli aktualizované. Musíte uložiť zmeny, aby boli živé.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-03-17 12:18:29 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • includes/core/class-wds-controller-assets.php:196
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The redirect has been removed. You need to save the changes to make them live. Presmerovanie bolo odstránené. Musíte uložiť zmeny, aby boli živé. Details

The redirect has been removed. You need to save the changes to make them live.

Presmerovanie bolo odstránené. Musíte uložiť zmeny, aby boli živé.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-03-17 12:18:29 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • includes/core/class-wds-controller-assets.php:195
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The redirect has been updated. You need to save the changes to make them live. Presmerovanie bolo aktualizované. Musíte uložiť zmeny, aby boli živé. Details

The redirect has been updated. You need to save the changes to make them live.

Presmerovanie bolo aktualizované. Musíte uložiť zmeny, aby boli živé.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-03-17 12:18:29 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • includes/core/class-wds-controller-assets.php:194
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The redirect has been added. You need to save the changes to make them live. Presmerovanie bolo pridané. Musíte uložiť zmeny, aby boli živé. Details

The redirect has been added. You need to save the changes to make them live.

Presmerovanie bolo pridané. Musíte uložiť zmeny, aby boli živé.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-03-17 12:18:29 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • includes/core/class-wds-controller-assets.php:193
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Running final checks and finishing up ... Vykonávanie záverečných kontrol a dokončenie ... Details

Running final checks and finishing up ...

Vykonávanie záverečných kontrol a dokončenie ...

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-03-17 12:18:29 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • includes/core/class-wds-controller-assets.php:127
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Running SEO checks ... Spustenie SEO kontrol ... Details

Running SEO checks ...

Spustenie SEO kontrol ...

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-03-17 12:18:29 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • includes/core/class-wds-controller-assets.php:126
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Initializing ... Inicializuje... Details

Initializing ...

Inicializuje...

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-03-17 12:18:29 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • includes/core/class-wds-controller-assets.php:125
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
External links don't benefit your SEO by having them in your own content, but you'll want to try and get as many other websites linking to your articles and pages as possible. Search engines treat links to your website as a 'third party vote' in favour of your website - like a vote of confidence. Since these the hardest form of 'validation' to get (another website has to endorse you!) search engines weigh them heavily when considering page rank. For more info: Externé odkazy neprospievajú vášmu SEO tým, že ich máte vo svojom vlastnom obsahu, ale budete sa chcieť pokúsiť získať čo najviac ďalších webových stránok, ktoré odkazujú na vaše články a stránky. Vyhľadávače zaobchádzajú s odkazmi na vaše webové stránky ako s "hlasovaním tretej strany" v prospech vašich webových stránok - ako s hlasovaním o dôvere. Vzhľadom k tomu, že tieto najťažšie formy "validácie" získať (iná webová stránka musí schváliť vás!), vyhľadávače ich vážia ťažko pri zvažovaní poradia stránok. Pre viac informácií: Details

External links don't benefit your SEO by having them in your own content, but you'll want to try and get as many other websites linking to your articles and pages as possible. Search engines treat links to your website as a 'third party vote' in favour of your website - like a vote of confidence. Since these the hardest form of 'validation' to get (another website has to endorse you!) search engines weigh them heavily when considering page rank. For more info:

Externé odkazy neprospievajú vášmu SEO tým, že ich máte vo svojom vlastnom obsahu, ale budete sa chcieť pokúsiť získať čo najviac ďalších webových stránok, ktoré odkazujú na vaše články a stránky. Vyhľadávače zaobchádzajú s odkazmi na vaše webové stránky ako s "hlasovaním tretej strany" v prospech vašich webových stránok - ako s hlasovaním o dôvere. Vzhľadom k tomu, že tieto najťažšie formy "validácie" získať (iná webová stránka musí schváliť vás!), vyhľadávače ich vážia ťažko pri zvažovaní poradia stránok. Pre viac informácií:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-03-17 12:18:29 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • includes/core/checks/class-wds-check-links-count.php:61
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Note: If you happen to have two pages with the same content, it's important to tell search engines which one to show in search results using the Canonical URL feature. You can read more about this Poznámka: Ak máte dve stránky s rovnakým obsahom, je dôležité povedať vyhľadávačom, ktoré z nich sa majú zobraziť vo výsledkoch vyhľadávania pomocou funkcie Canonical URL. Môžete si o tom prečítať viac Details

Note: If you happen to have two pages with the same content, it's important to tell search engines which one to show in search results using the Canonical URL feature. You can read more about this

Poznámka: Ak máte dve stránky s rovnakým obsahom, je dôležité povedať vyhľadávačom, ktoré z nich sa majú zobraziť vo výsledkoch vyhľadávania pomocou funkcie Canonical URL. Môžete si o tom prečítať viac

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-03-17 12:18:29 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • includes/core/checks/class-wds-check-keywords-used.php:98
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 4 55
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators

Sign up for free