WPMU DEV In Your Language

Translation of Smartcrawl: Slovak

1 2 3 4 5 55
Prio Original string Translation
Search engines haven't been recently updated. Vyhľadávače neboli nedávno aktualizované. Details

Search engines haven't been recently updated.

Vyhľadávače neboli nedávno aktualizované.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-03-17 12:18:29 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • includes/admin/templates/wp-dashboard/sitemaps-widget.php:50
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
items položky Details

items

položky

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-03-17 12:18:29 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • includes/admin/templates/wp-dashboard/sitemaps-widget.php:19
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Your sitemap contains %s. Mapa lokality obsahuje %s. Details

Your sitemap contains %s.

Mapa lokality obsahuje %s.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-03-17 12:18:29 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • includes/admin/templates/wp-dashboard/sitemaps-widget.php:14
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Enable/Disable %s Zapnutie alebo vypnutie %s Details

Enable/Disable %s

Zapnutie alebo vypnutie %s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-03-17 12:18:29 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • includes/admin/templates/vertical-tab-section-accordion.php:14
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Learn More Dozvedieť sa viac Details

Learn More

Dozvedieť sa viac

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-03-17 12:18:29 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • includes/admin/templates/upsell-modal-body.php:56
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This image will be used as the featured image when the term archive is shared. Tento obrázok sa použije ako odporúčaný obrázok pri zdieľaní výrazu archív. Details

This image will be used as the featured image when the term archive is shared.

Tento obrázok sa použije ako odporúčaný obrázok pri zdieľaní výrazu archív.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-03-17 12:18:29 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • includes/admin/templates/term/term-social-tab.php:73
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Enable for this term Povoliť pre tento výraz Details

Enable for this term

Povoliť pre tento výraz

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-03-17 12:18:29 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • includes/admin/templates/term/term-social-tab.php:35
 • includes/admin/templates/term/term-social-tab.php:62
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Customize this term's title, description and featured images for social shares. You can also configure the default settings for this taxonomy in SmartCrawl's %s area. Prispôsobte názov, popis a odporúčané obrázky tohto výrazu pre sociálne zdieľanie. Môžete tiež nakonfigurovať predvolené nastavenia pre túto taxonómiu v oblasti %s smartcrawl. Details

Customize this term's title, description and featured images for social shares. You can also configure the default settings for this taxonomy in SmartCrawl's %s area.

Prispôsobte názov, popis a odporúčané obrázky tohto výrazu pre sociálne zdieľanie. Môžete tiež nakonfigurovať predvolené nastavenia pre túto taxonómiu v oblasti %s smartcrawl.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-03-17 12:18:29 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • includes/admin/templates/term/term-social-tab.php:11
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Tells search engines whether or not to follow the links on your term archive and crawl them too. Informuje vyhľadávače, či majú alebo nemajú sledovať odkazy v archíve výrazov a prehľadávať ich tiež. Details

Tells search engines whether or not to follow the links on your term archive and crawl them too.

Informuje vyhľadávače, či majú alebo nemajú sledovať odkazy v archíve výrazov a prehľadávať ich tiež.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-03-17 12:18:29 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • includes/admin/templates/term/term-advanced-tab.php:49
 • includes/admin/templates/term/term-advanced-tab.php:58
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Follow - Override Taxonomy Setting Sledovať - Prepísanie nastavenia taxonómie Details

Follow - Override Taxonomy Setting

Sledovať - Prepísanie nastavenia taxonómie

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-03-17 12:18:29 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • includes/admin/templates/term/term-advanced-tab.php:48
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Instruct search engines whether or not you want this term archive to appear in search results. Inštruujte vyhľadávače, či chcete alebo nechcete, aby sa tento archív výrazov zobrazoval vo výsledkoch vyhľadávania. Details

Instruct search engines whether or not you want this term archive to appear in search results.

Inštruujte vyhľadávače, či chcete alebo nechcete, aby sa tento archív výrazov zobrazoval vo výsledkoch vyhľadávania.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-03-17 12:18:29 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • includes/admin/templates/term/term-advanced-tab.php:28
 • includes/admin/templates/term/term-advanced-tab.php:37
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Index - Override Taxonomy Setting Index – prepísať nastavenie taxonómie Details

Index - Override Taxonomy Setting

Index – prepísať nastavenie taxonómie

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-03-17 12:18:29 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • includes/admin/templates/term/term-advanced-tab.php:27
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Choose how search engines will index the term archive. Vyberte spôsob, akým vyhľadávače indexujú termín archív. Details

Choose how search engines will index the term archive.

Vyberte spôsob, akým vyhľadávače indexujú termín archív.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-03-17 12:18:29 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • includes/admin/templates/term/term-advanced-tab.php:15
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Configure the advanced settings for this term. Nakonfigurujte rozšírené nastavenia pre tento výraz. Details

Configure the advanced settings for this term.

Nakonfigurujte rozšírené nastavenia pre tento výraz.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-03-17 12:18:29 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • includes/admin/templates/term/term-advanced-tab.php:9
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
No Image Žiadny obrázok Details

No Image

Žiadny obrázok

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-03-17 12:18:29 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • includes/admin/templates/social/social-section-twitter-cards.php:53
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 4 5 55
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators

Sign up for free