WPMU DEV In Your Language

Translation of Smartcrawl: Slovak

1 2 3 4 5 6 55
Prio Original string Translation
Image Obrázok Details

Image

Obrázok
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-03-17 12:18:29
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • includes/admin/templates/social/social-section-twitter-cards.php:49
Priority:
normal
More links:
Formats include relative URLs like %1$s or absolute URLs like %2$s. This feature will automatically redirect traffic from the broken URL to this new URL, you can view all your redirections under %3$s. Formáty zahŕňajú relatívne adresy URL, ako sú %1$s alebo absolútne adresy URL, ako je %2$s. Táto funkcia automaticky presmeruje návštevnosť z rozbitej adresy URL na túto novú adresu URL, všetky presmerovania si môžete prezrieť v časti %3$s. Details

Formats include relative URLs like %1$s or absolute URLs like %2$s. This feature will automatically redirect traffic from the broken URL to this new URL, you can view all your redirections under %3$s.

Formáty zahŕňajú relatívne adresy URL, ako sú %1$s alebo absolútne adresy URL, ako je %2$s. Táto funkcia automaticky presmeruje návštevnosť z rozbitej adresy URL na túto novú adresu URL, všetky presmerovania si môžete prezrieť v časti %3$s.
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-03-17 12:18:29
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • includes/admin/templates/sitemap/underscore-redirect-dialog-body.php:26
Priority:
normal
More links:
Broken URL Locations Nesprávne umiestnenia adries URL Details

Broken URL Locations

Nesprávne umiestnenia adries URL
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-03-17 12:18:29
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • includes/admin/templates/sitemap/underscore-occurrences-dialog.php:4
Priority:
normal
More links:
Note: We have automatically switched you to split sitemaps as you have approximately %s posts - this would easily crash your server if you were running a single sitemap. Poznámka: Automaticky sme vás prepli na rozdelené mapy lokalít, pretože máte približne %s príspevkov - to by ľahko havarovalo váš server, ak by ste spúšťali jednu mapu lokality. Details

Note: We have automatically switched you to split sitemaps as you have approximately %s posts - this would easily crash your server if you were running a single sitemap.

Poznámka: Automaticky sme vás prepli na rozdelené mapy lokalít, pretože máte približne %s príspevkov - to by ľahko havarovalo váš server, ak by ste spúšťali jednu mapu lokality.
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-03-17 12:18:29
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • includes/admin/templates/sitemap/sitemap-split-setting.php:102
Priority:
normal
More links:
Choose how many URLs each sitemap has, up to %s. A higher number will use more server resources to generate. Vyberte, koľko adries URL má každá mapa lokality, až do %s. Vyššie číslo bude používať viac serverových prostriedkov na generovanie. Details

Choose how many URLs each sitemap has, up to %s. A higher number will use more server resources to generate.

Vyberte, koľko adries URL má každá mapa lokality, až do %s. Vyššie číslo bude používať viac serverových prostriedkov na generovanie.
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-03-17 12:18:29
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • includes/admin/templates/sitemap/sitemap-split-setting.php:94
Priority:
normal
More links:
Number of links per sitemap Počet odkazov na mapu lokality Details

Number of links per sitemap

Počet odkazov na mapu lokality
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-03-17 12:18:29
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • includes/admin/templates/sitemap/sitemap-split-setting.php:83
Priority:
normal
More links:
This option generates and links multiple paginated sitemaps. Your index file can be found at %s Táto možnosť generuje a prepája viacero stránkovaných máp lokalít. Súbor indexu nájdete na %s Details

This option generates and links multiple paginated sitemaps. Your index file can be found at %s

Táto možnosť generuje a prepája viacero stránkovaných máp lokalít. Súbor indexu nájdete na %s
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-03-17 12:18:29
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • includes/admin/templates/sitemap/sitemap-split-setting.php:74
Priority:
normal
More links:
Single sitemaps can only contain %d posts. If you reach this limit, SmartCrawl will automatically switch to split sitemaps to avoid high resource usage which may crash your website. Jednotlivé mapy lokality môžu obsahovať iba %d príspevkov. Ak dosiahnete tento limit, funkcia SmartCrawl sa automaticky prepne na rozdelené mapy lokalít, aby sa zabránilo vysokému využitiu zdrojov, ktoré môže zlyhať na vašich webových stránkach. Details

Single sitemaps can only contain %d posts. If you reach this limit, SmartCrawl will automatically switch to split sitemaps to avoid high resource usage which may crash your website.

Jednotlivé mapy lokality môžu obsahovať iba %d príspevkov. Ak dosiahnete tento limit, funkcia SmartCrawl sa automaticky prepne na rozdelené mapy lokalít, aby sa zabránilo vysokému využitiu zdrojov, ktoré môže zlyhať na vašich webových stránkach.
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-03-17 12:18:29
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • includes/admin/templates/sitemap/sitemap-split-setting.php:62
Priority:
normal
More links:
This option generates a single sitemap.xml with all your links in it. Your index file can be found at %s Táto možnosť generuje jednu mapu lokality.xml so všetkými odkazmi v nej. Súbor indexu nájdete na %s Details

This option generates a single sitemap.xml with all your links in it. Your index file can be found at %s

Táto možnosť generuje jednu mapu lokality.xml so všetkými odkazmi v nej. Súbor indexu nájdete na %s
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-03-17 12:18:29
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • includes/admin/templates/sitemap/sitemap-split-setting.php:54
Priority:
normal
More links:
You have too many posts to generate a single sitemap Máte príliš veľa príspevkov na generovanie jednej mapy lokality Details

You have too many posts to generate a single sitemap

Máte príliš veľa príspevkov na generovanie jednej mapy lokality
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-03-17 12:18:29
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • includes/admin/templates/sitemap/sitemap-split-setting.php:38
Priority:
normal
More links:
Sitemap Structure Štruktúra mapy lokality Details

Sitemap Structure

Štruktúra mapy lokality
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-03-17 12:18:29
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • includes/admin/templates/sitemap/sitemap-split-setting.php:34
Priority:
normal
More links:
Split Rozdeliť Details

Split

Rozdeliť
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-03-17 12:18:29
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • includes/admin/templates/sitemap/sitemap-split-setting.php:28
 • includes/admin/templates/sitemap/sitemap-split-setting.php:44
Priority:
normal
More links:
Sitemaps can be generated as a single file, or split into multiple linking files. Single sitemaps are generally fine for small sites, but large sites will need split sitemaps. Mapy lokalít môžu byť generované ako jeden súbor alebo rozdelené do viacerých prepojovacích súborov. Mapy jednotlivých lokalít sú vo všeobecnosti v poriadku pre malé lokality, ale veľké lokality budú potrebovať rozdelené mapy lokalít. Details

Sitemaps can be generated as a single file, or split into multiple linking files. Single sitemaps are generally fine for small sites, but large sites will need split sitemaps.

Mapy lokalít môžu byť generované ako jeden súbor alebo rozdelené do viacerých prepojovacích súborov. Mapy jednotlivých lokalít sú vo všeobecnosti v poriadku pre malé lokality, ale veľké lokality budú potrebovať rozdelené mapy lokalít.
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-03-17 12:18:29
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • includes/admin/templates/sitemap/sitemap-split-setting.php:12
Priority:
normal
More links:
Generation Method Spôsob generovania Details

Generation Method

Spôsob generovania
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-03-17 12:18:29
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • includes/admin/templates/sitemap/sitemap-split-setting.php:10
Priority:
normal
More links:
Crawler Prehľadávač Details

Crawler

Prehľadávač
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-03-17 12:18:29
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • includes/admin/templates/sitemap/sitemap-settings.php:75
 • includes/admin/templates/sitemap/sitemap-side-nav.php:20
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 4 5 6 55

Export as

Translators

Recommended by WordPress web developers

WordPress web developers from all over the world prefer WPMU DEV, with an average rating of 4.9/5, over 5,000 five-star reviews, and winners of thirteen G2 best product awards.

Web Developers Choice

The number one choice of WordPress web developers

Smush image optimization plugin

Back-to-back Torque Plugin Madness winners

G2’s best products 2022 Winner

Hosting

Trial free for 7 days

Just US$12AU$18.7/m after. Cancel anytime.

Sign up for free