WPMU DEV In Your Language

Translation of Smartcrawl: Slovak

1 2 3 18
Prio Original string Translation
Something went wrong gathering your settings data for export. If the problem persists then contact support. Niečo sa pokazilo pri zhromažďovaní údajov nastavení pre export. Ak problém pretrváva, kontaktujte podporu. Details

Something went wrong gathering your settings data for export. If the problem persists then contact support.

Niečo sa pokazilo pri zhromažďovaní údajov nastavení pre export. Ak problém pretrváva, kontaktujte podporu.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-10-22 08:38:09 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
References:
 • includes/core/class-wds-controller-io.php:166
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Enter any custom URLs you want excluded permanently from the sitemap. Zadajte všetky vlastné webové adresy, ktoré chcete natrvalo vylúčiť zo súboru Sitemap. Details

Enter any custom URLs you want excluded permanently from the sitemap.

Zadajte všetky vlastné webové adresy, ktoré chcete natrvalo vylúčiť zo súboru Sitemap.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-10-14 10:54:13 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
References:
 • includes/admin/templates/sitemap/sitemap-section-settings.php:136
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Enter post IDs separated by commas. Zadajte ID príspevkov oddelených čiarkami. Details

Enter post IDs separated by commas.

Zadajte ID príspevkov oddelených čiarkami.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-10-14 10:54:25 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
References:
 • includes/admin/templates/sitemap/sitemap-section-settings.php:128
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Enter any particular post IDs you wish to exclude from your sitemap. Note, you can also exclude posts and pages from the post editor page. Zadajte konkrétne ID príspevkov, ktoré chcete vylúčiť zo súboru Sitemap. Upozorňujeme, že môžete tiež vylúčiť príspevky a stránky z editorovej stránky príspevkov. Details

Enter any particular post IDs you wish to exclude from your sitemap. Note, you can also exclude posts and pages from the post editor page.

Zadajte konkrétne ID príspevkov, ktoré chcete vylúčiť zo súboru Sitemap. Upozorňujeme, že môžete tiež vylúčiť príspevky a stránky z editorovej stránky príspevkov.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-10-14 10:54:49 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
References:
 • includes/admin/templates/sitemap/sitemap-section-settings.php:120
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If you have custom URLs you want explicitly excluded from your Sitemap you can do this here. Ak máte vlastné adresy URL, ktoré chcete explicitne vylúčiť zo svojho súboru Sitemap, môžete to urobiť tu. Details

If you have custom URLs you want explicitly excluded from your Sitemap you can do this here.

Ak máte vlastné adresy URL, ktoré chcete explicitne vylúčiť zo svojho súboru Sitemap, môžete to urobiť tu.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-10-14 11:24:35 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
References:
 • includes/admin/templates/sitemap/sitemap-section-settings.php:111
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
e.g. /excluded-url napr. / vylucene-url Details

e.g. /excluded-url

napr. / vylucene-url

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-10-22 08:38:34 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
References:
 • includes/admin/templates/sitemap/sitemap-section-settings.php:141
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Custom URLs Vlastné adresy URL Details

Custom URLs

Vlastné adresy URL

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-10-22 08:38:47 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
References:
 • includes/admin/templates/sitemap/sitemap-section-settings.php:134
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
e.g. 1,5,6,99 napr. 1,5,6,99 Details

e.g. 1,5,6,99

napr. 1,5,6,99

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-10-22 08:39:00 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
References:
 • includes/admin/templates/sitemap/sitemap-section-settings.php:123
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Posts Články Details

Posts

Články

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-10-22 08:39:11 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
References:
 • includes/admin/templates/sitemap/sitemap-section-settings.php:118
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Automatically import your SEO configuration from other SEO plugins. Note: This will override all of your current settings. We recommend exporting your current settings first, just in case. Automaticky importujte svoju konfiguráciu SEO z iných SEO pluginov. Poznámka: Toto prepíše všetky vaše aktuálne nastavenia. Najskôr odporúčame vyexportovať svoje aktuálne nastavenia, len pre prípad. Details

Automatically import your SEO configuration from other SEO plugins. Note: This will override all of your current settings. We recommend exporting your current settings first, just in case.

Automaticky importujte svoju konfiguráciu SEO z iných SEO pluginov. Poznámka: Toto prepíše všetky vaše aktuálne nastavenia. Najskôr odporúčame vyexportovať svoje aktuálne nastavenia, len pre prípad.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-10-22 08:39:48 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
References:
 • includes/admin/templates/settings/settings-section-import-export.php:70
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Automatically import your SEO configuration from other SEO plugins. Automaticky importujte svoju konfiguráciu SEO z iných SEO pluginov. Details

Automatically import your SEO configuration from other SEO plugins.

Automaticky importujte svoju konfiguráciu SEO z iných SEO pluginov.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-10-22 08:40:02 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
References:
 • includes/admin/templates/settings/settings-section-import-export.php:40
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Third Party Tretia strana Details

Third Party

Tretia strana

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-10-22 08:40:11 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
References:
 • includes/admin/templates/settings/settings-section-import-export.php:38
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Import your exported SmartCrawl XML settings file. Importujte svoj exportovaný súbor nastavení súboru SmartCrawl XML. Details

Import your exported SmartCrawl XML settings file.

Importujte svoj exportovaný súbor nastavení súboru SmartCrawl XML.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-10-22 08:40:30 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
References:
 • includes/admin/templates/settings/settings-section-import-export.php:12
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Twitter Cards support enhances how your content appears when shared on Twitter. Podpora kariet Twitter zlepšuje spôsob, ako sa váš obsah zobrazí pri zdieľaní na Twitteri. Details

Twitter Cards support enhances how your content appears when shared on Twitter.

Podpora kariet Twitter zlepšuje spôsob, ako sa váš obsah zobrazí pri zdieľaní na Twitteri.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-10-22 08:41:00 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
References:
 • includes/admin/templates/onpage/onpage-section-buddypress-groups.php:14
 • includes/admin/templates/onpage/onpage-section-buddypress-profile.php:14
 • includes/admin/templates/onpage/onpage-twitter-settings.php:9
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Enable for this post Povoliť pre tento príspevok Details

Enable for this post

Povoliť pre tento príspevok

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-10-14 10:35:42 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
References:
 • includes/admin/templates/metabox/metabox-social-meta-tags.php:14
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 18
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators