WPMU DEV In Your Language

Translation of Smartcrawl: Slovak

1 2 3 4 18
Prio Original string Translation
Use 0 to allow unlimited automatic links. Použite 0 na povolenie neobmedzených automatických odkazov. Details

Use 0 to allow unlimited automatic links.

Použite 0 na povolenie neobmedzených automatických odkazov.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-10-14 11:34:28 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
References:
 • includes/admin/templates/advanced-tools/advanced-section-automatic-linking-settings.php:62
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
auto-import auto-import Details

auto-import

auto-import

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-10-22 08:43:21 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
References:
 • includes/admin/settings/settings.php:478
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
All In One SEO All In One SEO Details

All In One SEO

All In One SEO

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-10-22 08:43:27 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
References:
 • includes/admin/settings/settings.php:460
 • includes/admin/templates/settings/settings-section-import-export.php:58
 • includes/core/class-wds-controller-assets.php:323
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Yoast SEO Yoast SEO Details

Yoast SEO

Yoast SEO

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-10-22 08:43:31 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
References:
 • includes/admin/settings/settings.php:454
 • includes/admin/templates/settings/settings-section-import-export.php:46
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Very difficult to read Veľmi ťažké čítať Details

Very difficult to read

Veľmi ťažké čítať

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-10-13 19:36:41 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
References:
 • includes/core/class-wds-model-analysis.php:264
 • includes/core/class-wds-model-analysis.php:424
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Difficult to read Ťažko čitateľné Details

Difficult to read

Ťažko čitateľné

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-10-13 19:37:20 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
References:
 • includes/core/class-wds-model-analysis.php:263
 • includes/core/class-wds-model-analysis.php:423
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Fairly difficult to read Pomerne ťažké čítať Details

Fairly difficult to read

Pomerne ťažké čítať

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-10-13 19:37:40 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
References:
 • includes/core/class-wds-model-analysis.php:262
 • includes/core/class-wds-model-analysis.php:422
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
SmartCrawl Weekly SmartCrawl týždenne Details

SmartCrawl Weekly

SmartCrawl týždenne

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-10-14 10:25:22 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
References:
 • includes/core/class-wds-controller-cron.php:597
 • includes/core/sitemaps/class-wds-controller-sitemap-cron.php:39
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Weekly Týždenne Details

Weekly

Týždenne

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-10-14 10:25:34 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
References:
 • includes/core/class-wds-controller-cron.php:388
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Errors: Chyby: Details

Errors:

Chyby:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-10-14 11:28:40 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
References:
 • includes/admin/templates/post-list/post-seo-analysis-errors.php:6
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Disabled Zakázané Details

Disabled

Zakázané

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-10-14 10:50:31 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
References:
 • includes/admin/templates/advanced-tools/advanced-robots-disabled.php:18
 • includes/admin/templates/disabled-component-inner.php:23
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
A membership for Hummingbird Pro also gets you the award winning Smush Pro with unlimited advanced lossy compression that’ll give image heavy websites a speed boost. Členstvo v Hummingbird Pro vám tiež prinesie ocenený Smush Pro s neobmedzenou pokročilou stratovou kompresiou, ktorá poskytne webovým stránkam s veľkým počtom obrázkov zvýšenie rýchlosti. Details

A membership for Hummingbird Pro also gets you the award winning Smush Pro with unlimited advanced lossy compression that’ll give image heavy websites a speed boost.

Členstvo v Hummingbird Pro vám tiež prinesie ocenený Smush Pro s neobmedzenou pokročilou stratovou kompresiou, ktorá poskytne webovým stránkam s veľkým počtom obrázkov zvýšenie rýchlosti.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-10-14 11:35:08 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
References:
 • includes/admin/templates/upsell-modal-body.php:42
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Configure SmartCrawl to automatically link certain key words to a page on your blog or even a whole new site all together. Nakonfigurujte funkciu SmartCrawl tak, aby automaticky spájala niektoré kľúčové slová so stránkou na vašom blogu alebo celkom novým webom. Details

Configure SmartCrawl to automatically link certain key words to a page on your blog or even a whole new site all together.

Nakonfigurujte funkciu SmartCrawl tak, aby automaticky spájala niektoré kľúčové slová so stránkou na vašom blogu alebo celkom novým webom.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-10-13 20:10:35 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
References:
 • includes/admin/templates/dashboard/dashboard-widget-advanced-tools.php:111
 • includes/admin/templates/upsell-modal-body.php:31
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Set SmartCrawl to automatically check your website for broken URLs daily, weekly or monthly and send you an email with any issues she encounters. Nastavte funkciu SmartCrawl, aby automaticky skontrolovala zlyhania vašich webových stránok denne, týždenne alebo mesačne a pošle vám e-mail s prípadnými problémami, s ktorými sa stretáva. Details

Set SmartCrawl to automatically check your website for broken URLs daily, weekly or monthly and send you an email with any issues she encounters.

Nastavte funkciu SmartCrawl, aby automaticky skontrolovala zlyhania vašich webových stránok denne, týždenne alebo mesačne a pošle vám e-mail s prípadnými problémami, s ktorými sa stretáva.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-10-14 10:26:13 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
References:
 • includes/admin/templates/upsell-modal-body.php:20
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Schedule daily, weekly or monthly comprehensive checkups of your homepage SEO and have the results emailed to your inbox. Naplánujte si denné, týždenné alebo mesačné komplexné kontroly SEO svojej domovskej stránky a výsledky získate e-mailom do doručenej pošty. Details

Schedule daily, weekly or monthly comprehensive checkups of your homepage SEO and have the results emailed to your inbox.

Naplánujte si denné, týždenné alebo mesačné komplexné kontroly SEO svojej domovskej stránky a výsledky získate e-mailom do doručenej pošty.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-10-14 10:26:49 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
References:
 • includes/admin/templates/upsell-modal-body.php:9
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 4 18
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators

Sign up for free