WPMU DEV In Your Language

Translation of Smartcrawl: Slovak

1 2 3 4 5 6 18
Prio Original string Translation
https://instagram.com/username https://instagram.com/username Details

https://instagram.com/username

https://instagram.com/username
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2018-10-14 11:09:11
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
References:
 • includes/admin/templates/social/social-section-accounts.php:138
Priority:
normal
More links:
Instagram URL Instagram URL Details

Instagram URL

Instagram URL
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2018-10-14 11:09:15
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
References:
 • includes/admin/templates/social/social-section-accounts.php:132
Priority:
normal
More links:
https://facebook.com/pagename https://facebook.com/pagename Details

https://facebook.com/pagename

https://facebook.com/pagename
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2018-10-14 11:09:18
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
References:
 • includes/admin/templates/social/social-section-accounts.php:126
Priority:
normal
More links:
Facebook Page Url Facebook Page Url Details

Facebook Page Url

Facebook Page Url
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2018-10-14 11:09:21
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
References:
 • includes/admin/templates/social/social-section-accounts.php:120
Priority:
normal
More links:
App ID App ID Details

App ID

App ID
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2018-10-14 11:09:25
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
References:
 • includes/admin/templates/social/social-section-accounts.php:113
Priority:
normal
More links:
Facebook App ID Facebook App ID Details

Facebook App ID

Facebook App ID
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2018-10-14 11:09:27
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
References:
 • includes/admin/templates/social/social-section-accounts.php:107
Priority:
normal
More links:
Choose which post types, archives and taxonomies you wish to include in your sitemap. Vyberte si typy príspevkov, archívy a taxonomie, ktoré chcete zahrnúť do súboru Sitemap. Details

Choose which post types, archives and taxonomies you wish to include in your sitemap.

Vyberte si typy príspevkov, archívy a taxonomie, ktoré chcete zahrnúť do súboru Sitemap.
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2018-10-14 11:13:26
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
References:
 • includes/admin/templates/sitemap/sitemap-section-settings.php:40
Priority:
normal
More links:
By default, the plugin will render appropriate schema markup to all your pages. You can disable this kind of output here. Predvolene bude doplnok zobrazovať príslušné označenie schém na všetky vaše stránky. Tu môžete vypnúť tento druh výstupu. Details

By default, the plugin will render appropriate schema markup to all your pages. You can disable this kind of output here.

Predvolene bude doplnok zobrazovať príslušné označenie schém na všetky vaše stránky. Tu môžete vypnúť tento druh výstupu.
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2018-10-14 11:16:32
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
References:
 • includes/admin/templates/social/social-section-accounts.php:83
Priority:
normal
More links:
This will add a few extra meta tags to the head section of your pages. Toto pridá niekoľko ďalších meta značiek do hlavnej časti vašich stránok. Details

This will add a few extra meta tags to the head section of your pages.

Toto pridá niekoľko ďalších meta značiek do hlavnej časti vašich stránok.
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2018-10-14 11:18:09
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
References:
 • includes/admin/templates/social/social-section-open-graph.php:5
Priority:
normal
More links:
This setting will add the meta tag to verify your website with Pinterest. Toto nastavenie pridá meta značku na overenie webových stránok pomocou programu Pinterest. Details

This setting will add the meta tag to verify your website with Pinterest.

Toto nastavenie pridá meta značku na overenie webových stránok pomocou programu Pinterest.
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2018-10-14 11:20:40
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
References:
 • includes/admin/templates/social/social-section-pinterest-verification.php:23
Priority:
normal
More links:
Instructions: Inštrukcie: Details

Instructions:

Inštrukcie:
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2018-10-14 11:20:58
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
References:
 • includes/admin/templates/social/social-section-pinterest-verification.php:33
Priority:
normal
More links:
1. Go to your Account Settings area. 1. Prejdite do oblasti Nastavenia účtu. Details

1. Go to your Account Settings area.

1. Prejdite do oblasti Nastavenia účtu.
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2018-10-14 11:21:30
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
References:
 • includes/admin/templates/social/social-section-pinterest-verification.php:35
Priority:
normal
More links:
2. Scroll to the Website field, add your website and click Confirm website. 2. Prejdite na položku Webové stránky, pridajte svoje webové stránky a kliknite na tlačidlo Potvrdiť webovú stránku. Details

2. Scroll to the Website field, add your website and click Confirm website.

2. Prejdite na položku Webové stránky, pridajte svoje webové stránky a kliknite na tlačidlo Potvrdiť webovú stránku.
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2018-10-14 11:21:58
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
References:
 • includes/admin/templates/social/social-section-pinterest-verification.php:36
Priority:
normal
More links:
3. Copy the meta tag 3. Skopírujte meta značku (meta tag) Details

3. Copy the meta tag

3. Skopírujte meta značku (meta tag)
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2018-10-14 11:22:26
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
References:
 • includes/admin/templates/social/social-section-pinterest-verification.php:37
Priority:
normal
More links:
Automatically generate a sitemap and regularly send updates to Google. Automatické generovanie súboru Sitemap a pravidelné odosielanie aktualizácií spoločnosti Google. Details

Automatically generate a sitemap and regularly send updates to Google.

Automatické generovanie súboru Sitemap a pravidelné odosielanie aktualizácií spoločnosti Google.
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2018-10-14 11:22:53
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
References:
 • includes/admin/templates/sitemap/sitemap-settings.php:55
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 4 5 6 18

Export as

Translators

Recommended by WordPress web developers

WordPress web developers from all over the world prefer WPMU DEV, with an average rating of 4.9/5, over 5,000 five-star reviews, and winners of thirteen G2 best product awards.

Web Developers Choice

The number one choice of WordPress web developers

Smush image optimization plugin

Back-to-back Torque Plugin Madness winners

G2’s best products 2022 Winner

Hosting

Trial free for 7 days

Just US$12AU$18.7/m after. Cancel anytime.

Sign up for free