WPMU DEV in your language

Translations

Translation of Smartcrawl: Slovenian

1 2 3 4
Prio Original string Translation
N/A N/A Details

N/A

N/A
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2019-05-17 10:49:34
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
David (david400)
References:
 • includes/admin/templates/post-list/post-seo-analysis-errors.php:11
 • includes/core/class-wds-controller-analysis.php:260
 • includes/core/class-wds-controller-analysis.php:308
Priority:
normal
More links:
Readability: Berljivost: Details

Readability:

Berljivost:
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2019-05-17 10:49:54
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
David (david400)
References:
 • includes/core/class-wds-controller-analysis.php:617
Priority:
normal
More links:
SEO: SEO: Details

SEO:

SEO:
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2019-05-17 10:50:01
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
David (david400)
References:
 • includes/core/class-wds-controller-analysis.php:610
Priority:
normal
More links:
Needs Improvement Potrebuje izboljšave Details

Needs Improvement

Potrebuje izboljšave
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2019-05-17 10:50:35
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
David (david400)
References:
 • includes/core/class-wds-controller-analysis.php:588
Priority:
normal
More links:
No Focus Keyword Ni glavne ključne besede Details

No Focus Keyword

Ni glavne ključne besede
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2019-05-17 13:52:25
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
David (david400)
References:
 • includes/core/class-wds-controller-analysis.php:585
Priority:
normal
More links:
We encountered an error fetching your content Prišlo je do napake pri pridobivanju vaše vsebine Details

We encountered an error fetching your content

Prišlo je do napake pri pridobivanju vaše vsebine
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2019-05-17 13:52:49
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
David (david400)
References:
 • includes/core/class-wds-checks.php:268
Priority:
normal
More links:
Your SEO title is the most important element because it is what users will see in search engine results. You'll want to make sure that you have your focus keywords in there, that it's a nice length, and that people will want to click on it. Best practices suggest keeping your titles between %2$d and %3$d characters including spaces, though in some cases 60 is the sweetspot. The length is important both for SEO ranking but also how your title will show up in search engines - long titles will be cut off visually and look bad. Unfortunately there isn't a rule book for SEO titles, just remember to make your title great for SEO but also (most importantly) readable and enticing for potential visitors to click on. Vaš SEO naslov je najpomembnejši element, ker bo to prvo, kar bodo uporabniki videli v rezultatih iskalnikov. V vašem interesu je, da je vaša glavna ključna beseda tu, da ima lepo dolžino, in da si bodo ljudje želeli klikniti nanjo. Najboljše prakse predlagajo, da obdržite svoje naslove med %2$d in %3$d znaki, vključno s presledki, čeprav je v nekaterih primerih je 60 znakov zlata točka. Dolžina je pomembna tako za SEO razvrstitev, kot tudi, kako bo vaš naslov prikazan v iskalnikih - dolgi naslovi bodo vizualno odrezani in videti slabi. Na žalost ni pravilnika za naslove SEO, samo ne pozabite, da naj bo vaš naslov super za SEO, ampak tudi (kar je najpomembnejše) berljiv in vabljiv za potencialne obiskovalce, da kliknejo nanj. Details

Your SEO title is the most important element because it is what users will see in search engine results. You'll want to make sure that you have your focus keywords in there, that it's a nice length, and that people will want to click on it. Best practices suggest keeping your titles between %2$d and %3$d characters including spaces, though in some cases 60 is the sweetspot. The length is important both for SEO ranking but also how your title will show up in search engines - long titles will be cut off visually and look bad. Unfortunately there isn't a rule book for SEO titles, just remember to make your title great for SEO but also (most importantly) readable and enticing for potential visitors to click on.

Vaš SEO naslov je najpomembnejši element, ker bo to prvo, kar bodo uporabniki videli v rezultatih iskalnikov. V vašem interesu je, da je vaša glavna ključna beseda tu, da ima lepo dolžino, in da si bodo ljudje želeli klikniti nanjo. Najboljše prakse predlagajo, da obdržite svoje naslove med %2$d in %3$d znaki, vključno s presledki, čeprav je v nekaterih primerih je 60 znakov zlata točka. Dolžina je pomembna tako za SEO razvrstitev, kot tudi, kako bo vaš naslov prikazan v iskalnikih - dolgi naslovi bodo vizualno odrezani in videti slabi. Na žalost ni pravilnika za naslove SEO, samo ne pozabite, da naj bo vaš naslov super za SEO, ampak tudi (kar je najpomembnejše) berljiv in vabljiv za potencialne obiskovalce, da kliknejo nanj.
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2019-05-17 14:04:01
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
David (david400)
References:
 • includes/core/checks/class-wds-check-title-length.php:117
Priority:
normal
More links:
You have NOT written an SEO specific title for this article. We recommend an SEO specific title between %2$d and %3$d characters, optimized with your focus keywords. Niste napisali posebnega naslova SEO za ta članek. Priporočamo poseben naslov za SEO med znaki %2$d in %3$d, ki so optimizirani s glavnimi ključnimi besedami. Details

You have NOT written an SEO specific title for this article. We recommend an SEO specific title between %2$d and %3$d characters, optimized with your focus keywords.

Niste napisali posebnega naslova SEO za ta članek. Priporočamo poseben naslov za SEO med znaki %2$d in %3$d, ki so optimizirani s glavnimi ključnimi besedami.
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2019-05-17 14:06:20
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
David (david400)
References:
 • includes/core/checks/class-wds-check-title-length.php:97
Priority:
normal
More links:
Your SEO title is %1$d characters which is between the recommended best practice of %2$d-%3$d characters. Vaš naslov SEO je %1$d znakov, ki je med priporočeno najboljšo prakso %2$d-%3$d znakov. Details

Your SEO title is %1$d characters which is between the recommended best practice of %2$d-%3$d characters.

Vaš naslov SEO je %1$d znakov, ki je med priporočeno najboljšo prakso %2$d-%3$d znakov.
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2019-05-18 17:27:41
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
David (david400)
References:
 • includes/core/checks/class-wds-check-title-length.php:91
Priority:
normal
More links:
It's considered good practice to try to include your focus keyword(s) in the SEO title of a page because this is what people looking for the article are likely searching for. The higher chance of a keyword match, the greater the chance that your article will be found higher up in search results. Whilst it's recommended to try and get these words in, don't sacrifice readability and the quality of the SEO title just to rank higher - people may not want to click on it if it doesn't read well. Dobra praksa je, da poskušate vključiti vašo ključno besedo(-e) v naslovu SEO strani, ker je to tisto, kar iščejo ljudje, ko iščejo vsebino ali temo vašega članka. Večja je verjetnost, da se bo ključna beseda ujemala, večja je verjetnost, da bo vaš članek najden višje v rezultatih iskanja. Medtem, ko je priporočljivo, da poskusite vključiti te besede v naslov, pazite, da za to ne žrtvujete berljivosti in kakovosti SEO naslova samo za višjo uvrstitev - ljudje morda ne bodo želeli klikniti nanj, če se ne bere dobro. Details

It's considered good practice to try to include your focus keyword(s) in the SEO title of a page because this is what people looking for the article are likely searching for. The higher chance of a keyword match, the greater the chance that your article will be found higher up in search results. Whilst it's recommended to try and get these words in, don't sacrifice readability and the quality of the SEO title just to rank higher - people may not want to click on it if it doesn't read well.

Dobra praksa je, da poskušate vključiti vašo ključno besedo(-e) v naslovu SEO strani, ker je to tisto, kar iščejo ljudje, ko iščejo vsebino ali temo vašega članka. Večja je verjetnost, da se bo ključna beseda ujemala, večja je verjetnost, da bo vaš članek najden višje v rezultatih iskanja. Medtem, ko je priporočljivo, da poskusite vključiti te besede v naslov, pazite, da za to ne žrtvujete berljivosti in kakovosti SEO naslova samo za višjo uvrstitev - ljudje morda ne bodo želeli klikniti nanj, če se ne bere dobro.
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2019-05-18 17:37:37
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
David (david400)
References:
 • includes/core/checks/class-wds-check-title-keywords.php:65
Priority:
normal
More links:
We couldn't find a title to check for keywords Nismo našli naslova, da bi lahko preverili ključne besede Details

We couldn't find a title to check for keywords

Nismo našli naslova, da bi lahko preverili ključne besede
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2019-05-18 17:51:39
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
David (david400)
References:
 • includes/core/checks/class-wds-check-title-keywords.php:9
Priority:
normal
More links:
Using keywords in any of your subheadings (such as H2's or H3's) will help both the user and search engines quickly figure out what your article is about. It's best practice to include your focus keywords in at least one subheading if you can. Uporaba ključnih besed v katerem koli od vaših pod naslovov (kot je H2 ali H3) bo pomagala tako uporabniku kod iskalnikom hitro ugotoviti, o čem govori vaš članek. Najboljša praksa je, da vključite vaše ključne besede v vsaj en podnaslov, če je to mogoče. Details

Using keywords in any of your subheadings (such as H2's or H3's) will help both the user and search engines quickly figure out what your article is about. It's best practice to include your focus keywords in at least one subheading if you can.

Uporaba ključnih besed v katerem koli od vaših pod naslovov (kot je H2 ali H3) bo pomagala tako uporabniku kod iskalnikom hitro ugotoviti, o čem govori vaš članek. Najboljša praksa je, da vključite vaše ključne besede v vsaj en podnaslov, če je to mogoče.
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2019-05-18 18:25:45
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
David (david400)
References:
 • includes/core/checks/class-wds-check-subheadings-keywords.php:44
Priority:
normal
More links:
It's good practice to include your focus keywords in the first paragraph of your content so that search engines and visitors can quickly scope the topic of your article. Dobra praksa je, da vključite vaše ključne besede v prvi odstavek vaše vsebine, tako, da lahko iskalniki in obiskovalci hitro pregledajo temo vašega članka. Details

It's good practice to include your focus keywords in the first paragraph of your content so that search engines and visitors can quickly scope the topic of your article.

Dobra praksa je, da vključite vaše ključne besede v prvi odstavek vaše vsebine, tako, da lahko iskalniki in obiskovalci hitro pregledajo temo vašega članka.
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2019-05-21 18:18:18
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
David (david400)
References:
 • includes/core/checks/class-wds-check-para-keywords.php:45
Priority:
normal
More links:
The focus keyword for this article appears in the SEO description which means it has a better chance of matching what your visitors will search for, brilliant! Ključna beseda v tem članku se pojavi v opisu SEO, to pomeni, da ima boljše možnosti za ujemanje z iskalnim terminom, ki ga bodo vaši obiskovalci iskali, briljantno! Details

The focus keyword for this article appears in the SEO description which means it has a better chance of matching what your visitors will search for, brilliant!

Ključna beseda v tem članku se pojavi v opisu SEO, to pomeni, da ima boljše možnosti za ujemanje z iskalnim terminom, ki ga bodo vaši obiskovalci iskali, briljantno!
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2019-05-23 17:45:02
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
David (david400)
References:
 • includes/core/checks/class-wds-check-metadesc-keywords.php:56
Priority:
normal
More links:
We couldn't find a description to check for keywords Opisa za preverjanje ključnih besed ni bilo mogoče najti Details

We couldn't find a description to check for keywords

Opisa za preverjanje ključnih besed ni bilo mogoče najti
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2019-05-23 17:46:00
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
David (david400)
References:
 • includes/core/checks/class-wds-check-metadesc-keywords.php:9
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 4

Export as

Translators

Recommended by WordPress web developers

WordPress web developers from all over the world prefer WPMU DEV, with an average rating of 4.9/5, over 5,000 five-star reviews, and winners of thirteen G2 best product awards.

Web Developers Choice

The number one choice of WordPress web developers

Smush image optimization plugin

Back-to-back Torque Plugin Madness winners

Hosting

Trial free for 7 days

Just $12AU$18.70₹960/m after. Cancel anytime.

Sign up for free