WPMU DEV In Your Language

Translation of Smartcrawl: Slovenian

1 2 3 7
Prio Original string Translation
Page %1$s of %1$s Stran %1$s od %1$s Details

Page %1$s of %1$s

Stran %1$s od %1$s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-05-16 14:12:55 GMT
Translated by:
David (david400)
References:
 • includes/core/class-wds-macro.php:303
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Page %1$d of %1$d Stran %1$d od%1$d Details

Page %1$d of %1$d

Stran %1$d od%1$d

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-05-16 14:13:17 GMT
Translated by:
David (david400)
References:
 • includes/core/class-wds-macro.php:283
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We couldn't find any compatible data to import. Za uvoz nismo našli nobenih združljivih podatkov. Details

We couldn't find any compatible data to import.

Za uvoz nismo našli nobenih združljivih podatkov.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-05-16 14:13:59 GMT
Translated by:
David (david400)
References:
 • includes/core/class-wds-controller-io.php:305
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You don't have permission to perform this operation. Nimate dovoljenja za izvajanje te operacije. Details

You don't have permission to perform this operation.

Nimate dovoljenja za izvajanje te operacije.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-05-16 14:14:24 GMT
Translated by:
David (david400)
References:
 • includes/core/class-wds-controller-io.php:300
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Try importing the selected file again or create a new export file. Contact support if you need further assistance. Znova poskusite uvoziti izbrano datoteko ali ustvariti novo izvozno datoteko. Če potrebujete dodatno pomoč, se obrnite na podporo. Details

Try importing the selected file again or create a new export file. Contact support if you need further assistance.

Znova poskusite uvoziti izbrano datoteko ali ustvariti novo izvozno datoteko. Če potrebujete dodatno pomoč, se obrnite na podporo.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-05-16 14:15:05 GMT
Translated by:
David (david400)
References:
 • includes/core/class-wds-controller-io.php:272
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Supplied file is broken. Try creating the export file again then re-importing. Priložena datoteka je okvarjena. Znova poskusite ustvariti datoteko za izvoz, nato pa ponovno uvozite. Details

Supplied file is broken. Try creating the export file again then re-importing.

Priložena datoteka je okvarjena. Znova poskusite ustvariti datoteko za izvoz, nato pa ponovno uvozite.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-05-16 14:15:53 GMT
Translated by:
David (david400)
References:
 • includes/core/class-wds-controller-io.php:205
 • includes/core/class-wds-controller-io.php:256
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Supplied file is invalid or not a JSON file. Check that your selected file is a SmartCrawl JSON export and try again. If the problem persists then contact support. Priložena datoteka je neveljavna ali pa ni datoteka JSON. Preverite, ali je izbrana datoteka za izvoz JSON za SmartCrawl in poskusite znova. Če se težava ponavlja, se obrnite na podporo. Details

Supplied file is invalid or not a JSON file. Check that your selected file is a SmartCrawl JSON export and try again. If the problem persists then contact support.

Priložena datoteka je neveljavna ali pa ni datoteka JSON. Preverite, ali je izbrana datoteka za izvoz JSON za SmartCrawl in poskusite znova. Če se težava ponavlja, se obrnite na podporo.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-05-16 14:22:40 GMT
Translated by:
David (david400)
References:
 • includes/core/class-wds-controller-io.php:202
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Something went wrong gathering your settings data for export. If the problem persists then contact support. Nekaj je šlo narobe pri zbranju podatkov o nastavitvah za izvoz. Če se težava ponavlja, se obrnite na podporo. Details

Something went wrong gathering your settings data for export. If the problem persists then contact support.

Nekaj je šlo narobe pri zbranju podatkov o nastavitvah za izvoz. Če se težava ponavlja, se obrnite na podporo.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-05-16 14:27:05 GMT
Translated by:
David (david400)
References:
 • includes/core/class-wds-controller-io.php:166
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Note: This check is only looking at the content your page is outputting and doesn't include your main navigation. Blogs with lots of posts will benefit the most from this method, as it aids Google in finding and indexing all of your content, not just the latest articles. Opomba: Ta pregled preverja samo vsebino, ki jo stran oddaja in ne vključuje glavne navigacije. Blogi z veliko objav bodo imeli največ koristi od te metode, saj pomaga Googlu pri iskanju in indeksiranju vse vaše vsebine, ne le v najnovejših člankih. Details

Note: This check is only looking at the content your page is outputting and doesn't include your main navigation. Blogs with lots of posts will benefit the most from this method, as it aids Google in finding and indexing all of your content, not just the latest articles.

Opomba: Ta pregled preverja samo vsebino, ki jo stran oddaja in ne vključuje glavne navigacije. Blogi z veliko objav bodo imeli največ koristi od te metode, saj pomaga Googlu pri iskanju in indeksiranju vse vaše vsebine, ne le v najnovejših člankih.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-05-16 14:29:10 GMT
Translated by:
David (david400)
References:
 • includes/core/checks/class-wds-check-links-count.php:65
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
e.g. /excluded-url npr. /excluded-url Details

e.g. /excluded-url

npr. /excluded-url

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-05-16 14:32:27 GMT
Translated by:
David (david400)
References:
 • includes/admin/templates/sitemap/sitemap-section-settings.php:141
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Enter any custom URLs you want excluded permanently from the sitemap. V kazalo zemljevida vnesite vse URLje po meri, ki jih želite trajno izključiti iz zemljevida strani. Details

Enter any custom URLs you want excluded permanently from the sitemap.

V kazalo zemljevida vnesite vse URLje po meri, ki jih želite trajno izključiti iz zemljevida strani.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-05-16 14:33:21 GMT
Translated by:
David (david400)
References:
 • includes/admin/templates/sitemap/sitemap-section-settings.php:136
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Custom URLs URL-ji po meri. Details

Custom URLs

URL-ji po meri.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-05-16 14:37:05 GMT
Translated by:
David (david400)
References:
 • includes/admin/templates/sitemap/sitemap-section-settings.php:134
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Enter post IDs separated by commas. Vnesite ID objav / prispevkov, ločenih z vejicami. Details

Enter post IDs separated by commas.

Vnesite ID objav / prispevkov, ločenih z vejicami.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-05-16 14:38:27 GMT
Translated by:
David (david400)
References:
 • includes/admin/templates/sitemap/sitemap-section-settings.php:128
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
e.g. 1,5,6,99 npr. 1,5,6,99 Details

e.g. 1,5,6,99

npr. 1,5,6,99

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-05-16 14:46:57 GMT
Translated by:
David (david400)
References:
 • includes/admin/templates/sitemap/sitemap-section-settings.php:123
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Enter any particular post IDs you wish to exclude from your sitemap. Note, you can also exclude posts and pages from the post editor page. Vnesite kateri koli ID objav, ki jih želite izključiti iz zemljevida spletnega mesta. Upoštevajte, da lahko iz strani urejevalnika objav izključite tudi objave in strani. Details

Enter any particular post IDs you wish to exclude from your sitemap. Note, you can also exclude posts and pages from the post editor page.

Vnesite kateri koli ID objav, ki jih želite izključiti iz zemljevida spletnega mesta. Upoštevajte, da lahko iz strani urejevalnika objav izključite tudi objave in strani.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-05-16 14:54:22 GMT
Translated by:
David (david400)
References:
 • includes/admin/templates/sitemap/sitemap-section-settings.php:120
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 7
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators