WPMU DEV In Your Language

Translation of Smartcrawl: Serbian

1 2 3 46
Prio Original string Translation
Page %1$s of %1$s Страна %1$s од %1$s Details

Page %1$s of %1$s

Страна %1$s од %1$s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-07-15 12:51:20 GMT
Translated by:
Savo Vujovic (savovujovic83)
References:
 • includes/core/class-wds-macro.php:303
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Page %1$d of %1$d Страна %1$d од %1$d Details

Page %1$d of %1$d

Страна %1$d од %1$d

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-07-15 12:51:37 GMT
Translated by:
Savo Vujovic (savovujovic83)
References:
 • includes/core/class-wds-macro.php:283
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We couldn't find any compatible data to import. Нисмо успели да пронађемо компатибилне податке за увоз. Details

We couldn't find any compatible data to import.

Нисмо успели да пронађемо компатибилне податке за увоз.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-07-15 12:52:48 GMT
Translated by:
Savo Vujovic (savovujovic83)
References:
 • includes/core/class-wds-controller-io.php:305
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You don't have permission to perform this operation. Нема одговарајуће дозволе да извршите ову операцију. Details

You don't have permission to perform this operation.

Нема одговарајуће дозволе да извршите ову операцију.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-07-15 12:53:35 GMT
Translated by:
Savo Vujovic (savovujovic83)
References:
 • includes/core/class-wds-controller-io.php:300
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Try importing the selected file again or create a new export file. Contact support if you need further assistance. Покушајте да увезете одабрану датотеку поново или направите нову датотеку за извоз. Контактирајте корисничку подршку уколико вам је потребна додатна помоћ. Details

Try importing the selected file again or create a new export file. Contact support if you need further assistance.

Покушајте да увезете одабрану датотеку поново или направите нову датотеку за извоз. Контактирајте корисничку подршку уколико вам је потребна додатна помоћ.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-07-15 12:55:15 GMT
Translated by:
Savo Vujovic (savovujovic83)
References:
 • includes/core/class-wds-controller-io.php:272
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Supplied file is broken. Try creating the export file again then re-importing. Испоручена датотека је покварена. Покушајте да поново направите нову датотеку за извоз а затим поновите увоз. Details

Supplied file is broken. Try creating the export file again then re-importing.

Испоручена датотека је покварена. Покушајте да поново направите нову датотеку за извоз а затим поновите увоз.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-07-15 12:56:32 GMT
Translated by:
Savo Vujovic (savovujovic83)
References:
 • includes/core/class-wds-controller-io.php:205
 • includes/core/class-wds-controller-io.php:256
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Supplied file is invalid or not a JSON file. Check that your selected file is a SmartCrawl JSON export and try again. If the problem persists then contact support. Испоручена датотека је неважећа или није JSON. Проверите да ли је одабрана датотека SmartCrawl JSON и покушајте поново. Уколико и даље будете имали проблема, контактирајте корисничку подршку. Details

Supplied file is invalid or not a JSON file. Check that your selected file is a SmartCrawl JSON export and try again. If the problem persists then contact support.

Испоручена датотека је неважећа или није JSON. Проверите да ли је одабрана датотека SmartCrawl JSON и покушајте поново. Уколико и даље будете имали проблема, контактирајте корисничку подршку.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-07-15 13:05:35 GMT
Translated by:
Savo Vujovic (savovujovic83)
References:
 • includes/core/class-wds-controller-io.php:202
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Something went wrong gathering your settings data for export. If the problem persists then contact support. Нешто је пошто наопако приликом прикупљања података подешавања за извоз. Уколико и даље будете имали проблема, контактирајте корисничку подршку. Details

Something went wrong gathering your settings data for export. If the problem persists then contact support.

Нешто је пошто наопако приликом прикупљања података подешавања за извоз. Уколико и даље будете имали проблема, контактирајте корисничку подршку.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-07-15 13:05:00 GMT
Translated by:
Savo Vujovic (savovujovic83)
References:
 • includes/core/class-wds-controller-io.php:166
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Note: This check is only looking at the content your page is outputting and doesn't include your main navigation. Blogs with lots of posts will benefit the most from this method, as it aids Google in finding and indexing all of your content, not just the latest articles. Напомена: Ова провера само гледа у садржај који приказује ваша страница и овде није укључена главна навигација. Сајтови са пуно чланака ће имати више бенефиција, користећи ову методу, јер она помаже Google-у у проналажењу и индексирању свог вашег садржаја а не само најновијих чланака. Details

Note: This check is only looking at the content your page is outputting and doesn't include your main navigation. Blogs with lots of posts will benefit the most from this method, as it aids Google in finding and indexing all of your content, not just the latest articles.

Напомена: Ова провера само гледа у садржај који приказује ваша страница и овде није укључена главна навигација. Сајтови са пуно чланака ће имати више бенефиција, користећи ову методу, јер она помаже Google-у у проналажењу и индексирању свог вашег садржаја а не само најновијих чланака.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-07-15 13:10:11 GMT
Translated by:
Savo Vujovic (savovujovic83)
References:
 • includes/core/checks/class-wds-check-links-count.php:65
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
e.g. /excluded-url нпр. /excluded-url Details

e.g. /excluded-url

нпр. /excluded-url

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-07-15 13:13:30 GMT
Translated by:
Savo Vujovic (savovujovic83)
References:
 • includes/admin/templates/sitemap/sitemap-section-settings.php:141
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Enter any custom URLs you want excluded permanently from the sitemap. Унесите било који прилагођени URL који желите да трајно изузмете из мапе вашег сајта. Details

Enter any custom URLs you want excluded permanently from the sitemap.

Унесите било који прилагођени URL који желите да трајно изузмете из мапе вашег сајта.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-07-15 13:14:44 GMT
Translated by:
Savo Vujovic (savovujovic83)
References:
 • includes/admin/templates/sitemap/sitemap-section-settings.php:136
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Custom URLs Прилагођени URL-ови Details

Custom URLs

Прилагођени URL-ови

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-07-15 13:15:53 GMT
Translated by:
Savo Vujovic (savovujovic83)
References:
 • includes/admin/templates/sitemap/sitemap-section-settings.php:134
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Enter post IDs separated by commas. Унесите ID-еве чланака раздвојене зарезима. Details

Enter post IDs separated by commas.

Унесите ID-еве чланака раздвојене зарезима.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-07-15 13:16:23 GMT
Translated by:
Savo Vujovic (savovujovic83)
References:
 • includes/admin/templates/sitemap/sitemap-section-settings.php:128
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
e.g. 1,5,6,99 нпр. 1,5,6,99 Details

e.g. 1,5,6,99

нпр. 1,5,6,99

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-07-15 13:16:32 GMT
Translated by:
Savo Vujovic (savovujovic83)
References:
 • includes/admin/templates/sitemap/sitemap-section-settings.php:123
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Enter any particular post IDs you wish to exclude from your sitemap. Note, you can also exclude posts and pages from the post editor page. Унесите било које ID-еве чланака које желите да изузмете из мапе вашег сајта. Напомена: Чланке и странице можете изузети и приликом уређивања. Details

Enter any particular post IDs you wish to exclude from your sitemap. Note, you can also exclude posts and pages from the post editor page.

Унесите било које ID-еве чланака које желите да изузмете из мапе вашег сајта. Напомена: Чланке и странице можете изузети и приликом уређивања.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-07-15 13:18:02 GMT
Translated by:
Savo Vujovic (savovujovic83)
References:
 • includes/admin/templates/sitemap/sitemap-section-settings.php:120
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 46
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators