WPMU DEV In Your Language

Translation of Smartcrawl: Swati (South Africa)

1
Prio Original string Translation
Note: This check is only looking at the content your page is outputting and doesn't include your main navigation. Blogs with lots of posts will benefit the most from this method, as it aids Google in finding and indexing all of your content, not just the latest articles. Caphela: Loluhlolo lubuka kuphela lombhalo lokhishwa nguelikhasi lakho futsi alubalwa luhla lwekungena. Emablogi lanemibhalo leminingi atawuhlomula kakhulu kulendlela yekwenta, njengoba isita i-Google kutsi itfole futsi ifake eluhlwini yonke imibhalo yakho, hhayi imibhalo lemisha kuphela. Details

Note: This check is only looking at the content your page is outputting and doesn't include your main navigation. Blogs with lots of posts will benefit the most from this method, as it aids Google in finding and indexing all of your content, not just the latest articles.

Caphela: Loluhlolo lubuka kuphela lombhalo lokhishwa nguelikhasi lakho futsi alubalwa luhla lwekungena. Emablogi lanemibhalo leminingi atawuhlomula kakhulu kulendlela yekwenta, njengoba isita i-Google kutsi itfole futsi ifake eluhlwini yonke imibhalo yakho, hhayi imibhalo lemisha kuphela.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-13 21:56:23 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
  • includes/core/checks/class-wds-check-links-count.php:65
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators