WPMU DEV In Your Language

Translation of Smartcrawl: Swati (South Africa)

1
Prio Original string Translation
Supplied file is invalid or not a JSON file. Check that your selected file is a SmartCrawl JSON export and try again. If the problem persists then contact support. Lefayela leniketiwe ayikalungi noma ayisilo luhlobo lwe-JSON. Cinisekisa kutsi lefayela loyikhetsile ingabe iti-JSON lekhishwe ku-SmartCrawl bese uyetama futsi. Uma lenkhinga ichubeka tsintsana nebasiti. Details

Supplied file is invalid or not a JSON file. Check that your selected file is a SmartCrawl JSON export and try again. If the problem persists then contact support.

Lefayela leniketiwe ayikalungi noma ayisilo luhlobo lwe-JSON. Cinisekisa kutsi lefayela loyikhetsile ingabe iti-JSON lekhishwe ku-SmartCrawl bese uyetama futsi. Uma lenkhinga ichubeka tsintsana nebasiti.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-13 21:48:38 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
  • includes/core/class-wds-controller-io.php:202
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators