WPMU DEV In Your Language

Translation of Smush Pro : Catalan

1 2 3 4
Prio Original string Translation
Incorrect image size highlighting is active. %1$sView the frontend%2$s of your website to see if any images aren't the correct size for their containers. El ressaltat de la mida incorrecta de la imatge està actiu. %1$sVisualitzeu el frontal%2$s del lloc web per veure quines imatges no són a la mida correcta dels seus contenidors. Details

Incorrect image size highlighting is active. %1$sView the frontend%2$s of your website to see if any images aren't the correct size for their containers.

El ressaltat de la mida incorrecta de la imatge està actiu. %1$sVisualitzeu el frontal%2$s del lloc web per veure quines imatges no són a la mida correcta dels seus contenidors.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s: opening a tag, %2$s: closing a tag
Date added:
2019-06-09 22:41:16 GMT
Translated by:
viobru
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/pages/class-settings.php:170
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Original Images Imatges originals Details

Original Images

Imatges originals

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-10-11 13:44:11 GMT
Translated by:
viobru
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • core/class-settings.php:259
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
%d image was successfully optimized
 • %d imatges s'han optimitzat satisfactòriament.
Details

Singular: %d image was successfully optimized

%d imatges s'han optimitzat satisfactòriament.

You have to log in to edit this translation.

Plural: %d images were successfully optimized

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %d - number of images
Date added:
2018-09-25 12:40:55 GMT
Translated by:
viobru
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/pages/class-directory.php:114
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Note: Image resizing happens automatically when you upload attachments. To support retina devices, we recommend using 2x the dimensions of your image size. Animated GIFs will not be resized as they will lose their animation, please use a tool such as %s to resize then re-upload. Nota: el canvi de mida de la imatge passa automàticament quan carregueu arxius adjunts. Per donar suport als dispositius retina, us recomanem que utilitzeu el doble de les dimensions de la mida de la imatge. Els GIF animats no es redimensionaran ja que perden l'animació, utilitzeu una eina com %s per canviar la mida i torneu a carregar. Details

Note: Image resizing happens automatically when you upload attachments. To support retina devices, we recommend using 2x the dimensions of your image size. Animated GIFs will not be resized as they will lose their animation, please use a tool such as %s to resize then re-upload.

Nota: el canvi de mida de la imatge passa automàticament quan carregueu arxius adjunts. Per donar suport als dispositius retina, us recomanem que utilitzeu el doble de les dimensions de la mida de la imatge. Els GIF animats no es redimensionaran ja que perden l'animació, utilitzeu una eina com %s per canviar la mida i torneu a carregar.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %s: link to gifgifs.com
Date added:
2018-12-30 15:11:12 GMT
Translated by:
viobru
Last updated by:
Danae (millandanae)
References:
 • app/pages/class-bulk.php:167
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Status Estadístiques Details

Status

Estadístiques

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-07-31 13:59:13 GMT
Translated by:
viobru
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/views/dashboard/cdn/meta-box.php:68
 • app/views/dashboard/integrations-meta-box.php:32
 • app/views/dashboard/tools-meta-box.php:26
 • app/views/webp/webp-meta-box.php:23
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
To use this feature you need to install WP Offload Media and have an Amazon S3 account setup. Per utilitzar aquesta característica, necessites instal·lar WP Offload S3 i tenir una configuració del compte d'Amazon S3. Details

To use this feature you need to install WP Offload Media and have an Amazon S3 account setup.

Per utilitzar aquesta característica, necessites instal·lar WP Offload S3 i tenir una configuració del compte d'Amazon S3.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-08-01 12:25:44 GMT
Translated by:
viobru
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • core/integrations/class-s3.php:367
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Image Resizing Canviar la mida de les imatges Details

Image Resizing

Canviar la mida de les imatges

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-08-04 22:48:54 GMT
Translated by:
viobru
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • core/class-settings.php:244
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Customize Titles & Metadata, OpenGraph, Twitter & Pinterest Support, Auto-Keyword Linking, SEO & Readability Analysis, Sitemaps, URL Crawler & more. Personalitza títols i dades meta, OpenGraph, suport de Twitter i Pinterest, l'enllaç de paraules clau automàtiques, SEO i anàlisi de lectura, Sitemaps, rastrejador d'URL i molt més. Details

Customize Titles & Metadata, OpenGraph, Twitter & Pinterest Support, Auto-Keyword Linking, SEO & Readability Analysis, Sitemaps, URL Crawler & more.

Personalitza títols i dades meta, OpenGraph, suport de Twitter i Pinterest, l'enllaç de paraules clau automàtiques, SEO i anàlisi de lectura, Sitemaps, rastrejador d'URL i molt més.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-05-30 17:23:17 GMT
Translated by:
viobru
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/common/footer-plugins-upsell.php:48
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Directory smushing requires custom tables and it seems there was an error creating tables. For help, please contact our team on the support forums. El procés d'optimització de directoris requereix taules personalitzades i sembla que hi ha hagut un error al crear-les. Si necessites ajuda, contacta el nostre equip de suport als fòrums Details

Directory smushing requires custom tables and it seems there was an error creating tables. For help, please contact our team on the support forums.

El procés d'optimització de directoris requereix taules personalitzades i sembla que hi ha hagut un error al crear-les. Si necessites ajuda, contacta el nostre equip de suport als fòrums

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-07-31 14:28:34 GMT
Translated by:
viobru
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • core/modules/class-dir.php:1304
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Skipped due to a timeout error. You can increase the request timeout to make sure Smush has enough time to process larger files. define('WP_SMUSH_TIMEOUT', 150); Omès degut a un error de temps d'espera excedit. Podeu augmentar el temps d'espera de la sol·licitud per assegurar-vos que WP Smush tingui temps suficient per processar fitxers més grans. `define('WP_SMUSH_API_TIMEOUT', 150);`. Details

Skipped due to a timeout error. You can increase the request timeout to make sure Smush has enough time to process larger files. define('WP_SMUSH_TIMEOUT', 150);

Omès degut a un error de temps d'espera excedit. Podeu augmentar el temps d'espera de la sol·licitud per assegurar-vos que WP Smush tingui temps suficient per processar fitxers més grans. `define('WP_SMUSH_API_TIMEOUT', 150);`.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-10-11 13:50:01 GMT
Translated by:
viobru
Last updated by:
Danae (millandanae)
References:
 • core/modules/class-smush.php:417
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Note: Any PNGs with transparency will be ignored. Smush will only convert PNGs if it results in a smaller file size. The resulting file will have a new filename and extension (JPEG), and %1$sany hard-coded URLs on your site that contain the original PNG filename will need to be updated manually%2$s. Nota: Qualsevol PNG amb transparència serà ignorat. Smush només convertirà els PNG si això suposa una reducció en el tamany del fitxer. El fitxer resultant tindrà un nom de fitxer nou així com una nova extensió (JPEG) i qualsevol URL codificada («hard-coded») al lloc que contingui el nom de fitxer del PNG original haurà de ser actualitzada. Details

Note: Any PNGs with transparency will be ignored. Smush will only convert PNGs if it results in a smaller file size. The resulting file will have a new filename and extension (JPEG), and %1$sany hard-coded URLs on your site that contain the original PNG filename will need to be updated manually%2$s.

Nota: Qualsevol PNG amb transparència serà ignorat. Smush només convertirà els PNG si això suposa una reducció en el tamany del fitxer. El fitxer resultant tindrà un nom de fitxer nou així com una nova extensió (JPEG) i qualsevol URL codificada («hard-coded») al lloc que contingui el nom de fitxer del PNG original haurà de ser actualitzada.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s - <strong>, %2$s - </strong>
Date added:
2019-01-12 20:13:16 GMT
Translated by:
viobru
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/pages/class-bulk.php:206
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Get started Comencem Details

Get started

Comencem

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-02-26 02:07:39 GMT
Translated by:
viobru
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/views/webp/disabled-meta-box.php:25
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Compress images up to 2x more than regular smush with almost no visible drop in quality. %1$sEnable Super-Smush%2$s Comprimeix imatges fins a 2 vegades més que amb la compressió per defecte sense quasi cap pèrdua visible en qualitat. %1$sHabilita la super-optimització%2$s Details

Compress images up to 2x more than regular smush with almost no visible drop in quality. %1$sEnable Super-Smush%2$s

Comprimeix imatges fins a 2 vegades més que amb la compressió per defecte sense quasi cap pèrdua visible en qualitat. %1$sHabilita la super-optimització%2$s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s; starting a tag, %2$s: ending a tag
Date added:
2018-10-12 17:09:24 GMT
Translated by:
viobru
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/class-abstract-summary-page.php:146
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Storing your image on S3 buckets using %1$sWP Offload Media%2$s? Smush can detect and smush those assets for you, including when you're removing files from your host server. Emmagatzemeu les imatges als buckets S3 usant %1$s«WP Offload S3»%2$s? Smush pot detectar i optimitzar aquestes imatges, fins i tot quan les treieu del servidor principal. Details

Storing your image on S3 buckets using %1$sWP Offload Media%2$s? Smush can detect and smush those assets for you, including when you're removing files from your host server.

Emmagatzemeu les imatges als buckets S3 usant %1$s«WP Offload S3»%2$s? Smush pot detectar i optimitzar aquestes imatges, fins i tot quan les treieu del servidor principal.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s - <a>, %2$s - </a>
Date added:
2019-01-13 16:00:40 GMT
Translated by:
viobru
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • core/integrations/class-s3.php:187
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
PNG to JPEG Conversion Conversió de PNG a JPEG Details

PNG to JPEG Conversion

Conversió de PNG a JPEG

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-02-25 18:26:49 GMT
Translated by:
viobru
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • core/class-settings.php:269
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 4
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators

Sign up free