WPMU DEV In Your Language

Translation of Smush Pro : Catalan

1 2 3 4
Prio Original string Translation
When you upload images to your site, we will automatically optimize and compress them for you. Quan pugis imatges al teu lloc, Smush les optimitzarà i comprimirà automàticament per tu. Details

When you upload images to your site, we will automatically optimize and compress them for you.

Quan pugis imatges al teu lloc, Smush les optimitzarà i comprimirà automàticament per tu.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-08-04 23:05:29 GMT
Translated by:
viobru
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • core/class-settings.php:230
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
It seems you haven’t finished setting up WP Offload Media yet. %1$sConfigure it now%2$s to enable Amazon S3 support. Sembla que encara no heu acabat de configurar «WP Offload S3». %1$sConfigureu-ho ara%2$s per habilitar el suport d'Amazon S3. Details

It seems you haven’t finished setting up WP Offload Media yet. %1$sConfigure it now%2$s to enable Amazon S3 support.

Sembla que encara no heu acabat de configurar «WP Offload S3». %1$sConfigureu-ho ara%2$s per habilitar el suport d'Amazon S3.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s: opening a tag, %2$s: closing a tag
Date added:
2019-01-13 16:02:35 GMT
Translated by:
viobru
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • core/integrations/class-s3.php:383
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We are having trouble interacting with WP Offload Media, make sure the plugin is activated. Or you can %1$sreport a bug%2$s. Estem tenint problemes per interactuar amb «WP Offload S3», assegureu-vos que l'extensió estigui activada. O %1$sinformeu d'un error%2$s. Details

We are having trouble interacting with WP Offload Media, make sure the plugin is activated. Or you can %1$sreport a bug%2$s.

Estem tenint problemes per interactuar amb «WP Offload S3», assegureu-vos que l'extensió estigui activada. O %1$sinformeu d'un error%2$s.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s: opening a tag, %2$s: closing a tag
Date added:
2019-01-13 16:03:18 GMT
Translated by:
viobru
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • core/integrations/class-s3.php:372
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
%1$sUpgrade to pro%2$s to bulk smush all your directory images with one click. Free users can smush %3$d images with each click. %1$sActualitza a pro%2$s per optimitzar massivament totes les imatges del directori amb un sol clic. Els usuaris de la versió gratuïta poden optimitzar 50 imatges amb cada clic. Details

%1$sUpgrade to pro%2$s to bulk smush all your directory images with one click. Free users can smush %3$d images with each click.

%1$sActualitza a pro%2$s per optimitzar massivament totes les imatges del directori amb un sol clic. Els usuaris de la versió gratuïta poden optimitzar 50 imatges amb cada clic.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s: a tag start, %2$s: closing a tag, %3$d: free image limit
Date added:
2018-09-25 15:05:47 GMT
Translated by:
viobru
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/views/directory/meta-box.php:42
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Smushing in progress... Optimització en progrés... Details

Smushing in progress...

Optimització en progrés...

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-07-31 14:33:18 GMT
Translated by:
viobru
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/class-media-library.php:355
 • app/class-media-library.php:448
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Validating... Validant... Details

Validating...

Validant...

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-07-14 17:15:10 GMT
Translated by:
viobru
Last updated by:
Danae (millandanae)
References:
 • app/class-admin.php:367
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
It looks like Smush couldn’t verify your WPMU DEV membership so Pro features have been disabled for now. If you think this is an error, run a %1$sre-check%2$s or get in touch with our %3$ssupport team%4$s. Sembla que Smush no ha pogut verificar la vostra pertinença a WPMU DEV així que les funcions de la versió Pro han estat deshabilitades de moment. Si creieu que es tracta d'un error, executeu una %1$snova comprovació%2$s o poseu-vos en contacte amb el nostre %3$sequip de suport%4$s. Details

It looks like Smush couldn’t verify your WPMU DEV membership so Pro features have been disabled for now. If you think this is an error, run a %1$sre-check%2$s or get in touch with our %3$ssupport team%4$s.

Sembla que Smush no ha pogut verificar la vostra pertinença a WPMU DEV així que les funcions de la versió Pro han estat deshabilitades de moment. Si creieu que es tracta d'un error, executeu una %1$snova comprovació%2$s o poseu-vos en contacte amb el nostre %3$sequip de suport%4$s.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: $1$s: recheck link, $2$s: closing a tag, %3$s; contact link, %4$s: closing a tag
Date added:
2019-01-14 12:02:37 GMT
Translated by:
viobru
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/class-admin.php:372
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Bulk smush is currently running. You need to keep this page open for the process to complete. %1$sLa compressió massiva s'està executant actualment.%2$s Cal que mantingueu aquesta pàgina oberta per tal que es completi el procés. Details

Bulk smush is currently running. You need to keep this page open for the process to complete.

%1$sLa compressió massiva s'està executant actualment.%2$s Cal que mantingueu aquesta pàgina oberta per tal que es completi el procés.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-10-12 17:18:41 GMT
Translated by:
viobru
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/common/progress-bar.php:25
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Restore original image Restaurar la imatge original. Details

Restore original image

Restaurar la imatge original.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-02-23 02:06:19 GMT
Translated by:
viobru
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/class-media-library.php:876
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Restoring image... Restaurant la imatge... Details

Restoring image...

Restaurant la imatge...

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-07-14 17:15:29 GMT
Translated by:
viobru
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • core/class-core.php:301
 • core/integrations/nextgen/class-admin.php:216
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Super-Smush my images Super-optimitzar les meves imatges Details

Super-Smush my images

Super-optimitzar les meves imatges

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-07-31 14:27:32 GMT
Translated by:
viobru
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • core/class-settings.php:233
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Smushing image... Optimitzant la imatge... Details

Smushing image...

Optimitzant la imatge...

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-07-31 14:34:21 GMT
Translated by:
viobru
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • core/class-core.php:302
 • core/integrations/nextgen/class-admin.php:217
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Smush image including original file Optimitzar la imatge incloent la imatge original. Details

Smush image including original file

Optimitzar la imatge incloent la imatge original.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-07-31 14:42:39 GMT
Translated by:
viobru
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/class-media-library.php:850
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Automatically compress my images on upload Optimitzar automàticament les meves imatges al carregar-les Details

Automatically compress my images on upload

Optimitzar automàticament les meves imatges al carregar-les

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-07-31 14:45:11 GMT
Translated by:
viobru
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • core/class-settings.php:228
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We haven't found any images in your %1$sgallery%2$s yet, so there's no smushing to be done! Once you upload images, reload this page and start playing! Encara no hem trobat cap imatge a la teva %1$sgaleria%2$s, així que no cal optimitzar res. Quan hàgiu pujat imatges, recarregueu aquesta pàgina i comenceu a optimitzar. Details

We haven't found any images in your %1$sgallery%2$s yet, so there's no smushing to be done! Once you upload images, reload this page and start playing!

Encara no hem trobat cap imatge a la teva %1$sgaleria%2$s, així que no cal optimitzar res. Quan hàgiu pujat imatges, recarregueu aquesta pàgina i comenceu a optimitzar.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s: opening a tga, %2$s: closing a tag
Date added:
2019-01-14 12:08:05 GMT
Translated by:
viobru
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/views/nextgen/meta-box.php:32
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 4
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators

Sign up free