WPMU DEV In Your Language

Translation of Smush Pro : Czech

1 2 3 55
Prio Original string Translation
Unable to check status on staging. Nelze zkontrolovat stav na staging. Details

Unable to check status on staging.

Nelze zkontrolovat stav na staging.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-01-26 22:39:33 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • core/api/class-smush-api.php:51
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Image not restored, nonce verification failed. Obrázek nebyl obnoven, ověření se nezdařilo. Details

Image not restored, nonce verification failed.

Obrázek nebyl obnoven, ověření se nezdařilo.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-11-21 15:17:35 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • core/modules/class-backup.php:395
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Error in processing restore action, fields empty. Chyba při zpracování akce obnovení, pole jsou prázdná. Details

Error in processing restore action, fields empty.

Chyba při zpracování akce obnovení, pole jsou prázdná.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-11-21 15:17:35 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • core/modules/class-backup.php:384
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Enable this feature to save a copy of your uploaded images so you can restore them at any point. Note: Keeping a copy of uploaded files can significantly increase the size of your uploads folder. Povolením této funkce uložíte kopii nahraných obrázků, abyste je mohli kdykoli obnovit. Poznámka: Uložení kopie nahraných souborů může výrazně zvětšit velikost složky nahraných souborů. Details

Enable this feature to save a copy of your uploaded images so you can restore them at any point. Note: Keeping a copy of uploaded files can significantly increase the size of your uploads folder.

Povolením této funkce uložíte kopii nahraných obrázků, abyste je mohli kdykoli obnovit. Poznámka: Uložení kopie nahraných souborů může výrazně zvětšit velikost složky nahraných souborů.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-11-21 15:17:35 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • core/class-settings.php:274
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Backup Uploaded Images Zálohovat Nahrané Obrázky Details

Backup Uploaded Images

Zálohovat Nahrané Obrázky

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-11-21 15:17:35 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • core/class-settings.php:273
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Backup uploaded images Zálohovat nahrané obrázky Details

Backup uploaded images

Zálohovat nahrané obrázky

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-11-21 15:17:35 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • core/class-settings.php:272
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Uploaded Images Nahrané obrázky Details

Uploaded Images

Nahrané obrázky

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-11-21 15:17:35 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • core/class-settings.php:268
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Compress uploaded images Komprimovat nahrané obrázky Details

Compress uploaded images

Komprimovat nahrané obrázky

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-11-21 15:17:35 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • core/class-settings.php:267
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Enable this feature to disable automatic resizing of images above the threshold, keeping only your original uploaded images. Note: WordPress excludes PNG images from automatic image resizing. As a result, only uploaded JPEG images are affected by these settings. Povolením této funkce zakážete automatickou změnu velikosti obrázků nad stanovenou mez a ponecháte pouze původní nahrané obrázky. Poznámka: WordPress vylučuje obrázky PNG z automatické změny velikosti obrázků. V důsledku toho jsou tímto nastavením ovlivněny pouze nahrané obrázky JPEG. Details

Enable this feature to disable automatic resizing of images above the threshold, keeping only your original uploaded images. Note: WordPress excludes PNG images from automatic image resizing. As a result, only uploaded JPEG images are affected by these settings.

Povolením této funkce zakážete automatickou změnu velikosti obrázků nad stanovenou mez a ponecháte pouze původní nahrané obrázky. Poznámka: WordPress vylučuje obrázky PNG z automatické změny velikosti obrázků. V důsledku toho jsou tímto nastavením ovlivněny pouze nahrané obrázky JPEG.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-11-21 15:17:35 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • core/class-settings.php:259
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Disable Scaled Images Zakázat zmenšené obrázky Details

Disable Scaled Images

Zakázat zmenšené obrázky

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-11-21 15:17:36 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • core/class-settings.php:258
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Disable scaled images Zakázát zmenšení obrázků Details

Disable scaled images

Zakázát zmenšení obrázků

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-12-19 13:45:19 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • core/class-settings.php:257
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
By default, WordPress will create a scaled version of all images over 2560x2560px and keep the uploaded image as backup. You can define a new resizing threshold here or completely disable the scaling functionality as well. Ve výchozím nastavení WordPress vytvoří zmenšenou verzi všech obrázků nad 2560x2560px a nahraný obrázek ponechá jako zálohu. Zde můžete definovat novou prahovou hodnotu změny velikosti nebo také zcela zakázat funkci škálování. Details

By default, WordPress will create a scaled version of all images over 2560x2560px and keep the uploaded image as backup. You can define a new resizing threshold here or completely disable the scaling functionality as well.

Ve výchozím nastavení WordPress vytvoří zmenšenou verzi všech obrázků nad 2560x2560px a nahraný obrázek ponechá jako zálohu. Zde můžete definovat novou prahovou hodnotu změny velikosti nebo také zcela zakázat funkci škálování.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-11-21 15:17:36 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • core/class-settings.php:254
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Resize uploaded images Změnit velikost nahraných obrázků Details

Resize uploaded images

Změnit velikost nahraných obrázků

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-11-21 15:17:36 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • core/class-settings.php:252
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Note: “%1$sBackup Uploaded Images%2$s” must be enabled in order to bulk restore your images. Poznámka: Aby bylo možné obrázky hromadně obnovit, musí být povolena možnost "%1$sZálohovat Nahrané Obrázky%2$s". Details

Note: “%1$sBackup Uploaded Images%2$s” must be enabled in order to bulk restore your images.

Poznámka: Aby bylo možné obrázky hromadně obnovit, musí být povolena možnost "%1$sZálohovat Nahrané Obrázky%2$s".

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: %1$s - a tag, %2$s - closing a tag
Date added:
2021-11-21 15:17:36 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • app/views/tools/meta-box.php:50
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Join 936,586 Happy Members Připojte se k 936 586 šťastným členům Details

Join 936,586 Happy Members

Připojte se k 936 586 šťastným členům

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-11-21 15:17:36 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • app/views/smush-upgrade-page.php:158
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 55
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators