WPMU DEV In Your Language

Translation of Smush Pro : Lithuanian

1 2 3 48
Prio Original string Translation
https://wpmudev.com/ https://wpmudev.com/ Details

https://wpmudev.com/

https://wpmudev.com/

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
Author URI of the plugin/theme
Date added:
2021-03-22 11:49:15 GMT
Translated by:
Deivydas Bumblis (Deivydas bumblis)
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
http://wpmudev.com/project/wp-smush-pro/ http://wpmudev.com/project/wp-smush-pro/ Details

http://wpmudev.com/project/wp-smush-pro/

http://wpmudev.com/project/wp-smush-pro/

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
Plugin URI of the plugin/theme
Date added:
2021-03-22 11:49:18 GMT
Translated by:
Deivydas Bumblis (Deivydas bumblis)
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We tried different rules but your server still isn't serving WebP images. Please contact your hosting provider for further assistance. You can also see our %1$stroubleshooting guide%3$s or %2$scontact support%3$s for help. Mes išbandėme skirtingas taisyklės bet jūsų serveris vistiek netiekia paveiksliukų WebP formatu. Prašome susisiekti su savo svetainės talpinimo tiekėju dėl tolesnės pagalbos. Jūs taip pat galite patikrinti mūsų %1$sproblemų sprendimo gidą%3$s arba %2$ssusisiekti isu pagalba%3$s. Details

We tried different rules but your server still isn't serving WebP images. Please contact your hosting provider for further assistance. You can also see our %1$stroubleshooting guide%3$s or %2$scontact support%3$s for help.

Mes išbandėme skirtingas taisyklės bet jūsų serveris vistiek netiekia paveiksliukų WebP formatu. Prašome susisiekti su savo svetainės talpinimo tiekėju dėl tolesnės pagalbos. Jūs taip pat galite patikrinti mūsų %1$sproblemų sprendimo gidą%3$s arba %2$ssusisiekti isu pagalba%3$s.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: 1. opening 'a' tag to docs, 2. opening 'a' tag to premium support, 3. closing 'a' tag.
Date added:
2021-03-22 11:50:40 GMT
Translated by:
Deivydas Bumblis (Deivydas bumblis)
References:
 • core/modules/class-webp.php:608
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Smush can automatically convert and serve your images as WebP from the WPMU DEV CDN to compatible browsers. Smush gali automatiškai konvertuoti ir tiekti jūsų paveikslėlius WebP formatu i WPMU DEV CDN naršyklėms, kurios tai palaiko. Details

Smush can automatically convert and serve your images as WebP from the WPMU DEV CDN to compatible browsers.

Smush gali automatiškai konvertuoti ir tiekti jūsų paveikslėlius WebP formatu i WPMU DEV CDN naršyklėms, kurios tai palaiko.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-03-22 11:51:08 GMT
Translated by:
Deivydas Bumblis (Deivydas bumblis)
References:
 • core/modules/class-cdn.php:235
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
To verify if the JPG and PNG images are being served correctly as WebP files, please refer to our %1$sDocumentation%2$s. Kad patikrintumėte ar JPG ir PNG paveikslėliai yra tinkamai tiekiami WebP formatu, prašome pažvelgti į mūsų %1$sDokumentaciją%2$s. Details

To verify if the JPG and PNG images are being served correctly as WebP files, please refer to our %1$sDocumentation%2$s.

Kad patikrintumėte ar JPG ir PNG paveikslėliai yra tinkamai tiekiami WebP formatu, prašome pažvelgti į mūsų %1$sDokumentaciją%2$s.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: 1. opening 'a' tag to docs, 2. closing 'a' tag.
Date added:
2021-03-22 11:51:46 GMT
Translated by:
Deivydas Bumblis (Deivydas bumblis)
References:
 • app/views/webp/webp-meta-box.php:143
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The server rules have been applied but the server doesn't seem to be serving your images as WebP. We recommend contacting your hosting provider to learn more about the cause of this issue. Serverio taisyklės buvo pritaikytos tačiau serveris vistiek netiekia paveikslėlių WebP formatu. Rekomenduojame susisiekti su savo svetainės talpinimo tiekėju dėl daugiau informacijos. Details

The server rules have been applied but the server doesn't seem to be serving your images as WebP. We recommend contacting your hosting provider to learn more about the cause of this issue.

Serverio taisyklės buvo pritaikytos tačiau serveris vistiek netiekia paveikslėlių WebP formatu. Rekomenduojame susisiekti su savo svetainės talpinimo tiekėju dėl daugiau informacijos.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-03-22 11:59:12 GMT
Translated by:
Deivydas Bumblis (Deivydas bumblis)
References:
 • app/views/webp/webp-meta-box.php:99
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We couldn't check the WebP server rules status because there was an error with the test request. Please contact support for assistance. Code %1$s: %2$s. Mums nepavyko patikrinti WebP serverio taisyklių statuso dėl klaidos testo užklausime. Prašome susisiekti su pagalba. Kodas %1$s: %2$s. Details

We couldn't check the WebP server rules status because there was an error with the test request. Please contact support for assistance. Code %1$s: %2$s.

Mums nepavyko patikrinti WebP serverio taisyklių statuso dėl klaidos testo užklausime. Prašome susisiekti su pagalba. Kodas %1$s: %2$s.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: 1. error code, 2. error message.
Date added:
2021-03-22 12:02:31 GMT
Translated by:
Deivydas Bumblis (Deivydas bumblis)
References:
 • app/views/webp/webp-meta-box.php:94
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
%1$sNote:%2$s You need to use the %3$sBulk Smush%4$s tool to convert all your images as WebP format. %1$sPastaba:%2$s Jums reikia naudoti %3$sBulk Smush%4$s įrankį, kad konvertuotumėte visus paveikslėlius į WebP formatą. Details

%1$sNote:%2$s You need to use the %3$sBulk Smush%4$s tool to convert all your images as WebP format.

%1$sPastaba:%2$s Jums reikia naudoti %3$sBulk Smush%4$s įrankį, kad konvertuotumėte visus paveikslėlius į WebP formatą.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: 1. opening 'b' tag, 2. closing 'b' tag, 3. opening 'a' tag, 4. closing 'a' tag
Date added:
2021-03-22 12:03:01 GMT
Translated by:
Deivydas Bumblis (Deivydas bumblis)
References:
 • app/views/webp/webp-meta-box.php:47
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Your hosting provider has preconfigured the conversion for you. Jūsų svetainės talpinimo tiekėjas turi jau sukonfigūruotą konversiją. Details

Your hosting provider has preconfigured the conversion for you.

Jūsų svetainės talpinimo tiekėjas turi jau sukonfigūruotą konversiją.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-03-22 12:03:29 GMT
Translated by:
Deivydas Bumblis (Deivydas bumblis)
References:
 • app/views/webp/webp-meta-box.php:38
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Since your site is hosted with WPMU DEV, we've automatically preconfigured the conversion for you. Kadangi jūsų svetainė talpinama su WPMU DEV, mes automatiškai sukonfigūravome konversiją. Details

Since your site is hosted with WPMU DEV, we've automatically preconfigured the conversion for you.

Kadangi jūsų svetainė talpinama su WPMU DEV, mes automatiškai sukonfigūravome konversiją.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-03-22 12:03:50 GMT
Translated by:
Deivydas Bumblis (Deivydas bumblis)
References:
 • app/views/webp/webp-meta-box.php:36
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Fix the "Serve images in next-gen format" Google PageSpeed recommendation by setting up this feature. Locally serve WebP versions of your images to supported browsers, and gracefully fall back on JPEGs and PNGs for browsers that don't support WebP. Sutaisykite "Serve images in next-gen format" Google PageSpeed rekomendaciją naudodamiesi šia funkcija. Lokaliai tiekite jūsų paveikslėlių WebP versijas naršyklėms, kurios tai palaiko, ir dailiai pereikite prie JPEG ir PNG formatų naršyklėms, kurios nepalaiko WebP. Details

Fix the "Serve images in next-gen format" Google PageSpeed recommendation by setting up this feature. Locally serve WebP versions of your images to supported browsers, and gracefully fall back on JPEGs and PNGs for browsers that don't support WebP.

Sutaisykite "Serve images in next-gen format" Google PageSpeed rekomendaciją naudodamiesi šia funkcija. Lokaliai tiekite jūsų paveikslėlių WebP versijas naršyklėms, kurios tai palaiko, ir dailiai pereikite prie JPEG ir PNG formatų naršyklėms, kurios nepalaiko WebP.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-03-22 12:04:55 GMT
Translated by:
Deivydas Bumblis (Deivydas bumblis)
References:
 • app/views/webp/disabled-meta-box.php:23
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Next, %1$sre-check WebP conversion status%2$s to see if it worked. Toliau, %1$spertikrinkite WebP konversijos statusą%2$s kad matytumėte ar ji veikia. Details

Next, %1$sre-check WebP conversion status%2$s to see if it worked.

Toliau, %1$spertikrinkite WebP konversijos statusą%2$s kad matytumėte ar ji veikia.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: %1$s - opening 'a' tag to check Webp conversion status, %2$s - closing 'a' tag.
Date added:
2021-03-22 12:05:27 GMT
Translated by:
Deivydas Bumblis (Deivydas bumblis)
References:
 • app/views/webp/config-meta-box.php:129
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Copy the generated code below and paste it %1$sat the top%2$s of your .htaccess file (before any existing code) in the root directory. Kopijuokite žemiau sugeneruotą kodą ir įklijuokite .htaccess failo %1$sviršuje%2$s (prieš visą esamą kodą) root direktorijoje. Details

Copy the generated code below and paste it %1$sat the top%2$s of your .htaccess file (before any existing code) in the root directory.

Kopijuokite žemiau sugeneruotą kodą ir įklijuokite .htaccess failo %1$sviršuje%2$s (prieš visą esamą kodą) root direktorijoje.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: %1$s - opening <strong>, %2$s - closing </strong>
Date added:
2021-03-22 12:06:14 GMT
Translated by:
Deivydas Bumblis (Deivydas bumblis)
References:
 • app/views/webp/config-meta-box.php:120
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If you are unable to get the automated method working, follow these steps Jei neišeina sutvarkyti automatizuoto metodo, sekite šiuos žingsnius Details

If you are unable to get the automated method working, follow these steps

Jei neišeina sutvarkyti automatizuoto metodo, sekite šiuos žingsnius

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-03-22 12:06:37 GMT
Translated by:
Deivydas Bumblis (Deivydas bumblis)
References:
 • app/views/webp/config-meta-box.php:113
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Navigate Naviguoti Details

Navigate

Naviguoti

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-03-22 11:49:11 GMT
Translated by:
Deivydas Bumblis (Deivydas bumblis)
References:
 • app/views/tabs.php:29
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 48
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators