WPMU DEV In Your Language

Translation of Smush Pro : Polish glossary

1 2 3 18
Prio Original string Translation
File processing is in progress. Trwa przetwarzanie pliku. Details

File processing is in progress.

Trwa przetwarzanie pliku.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-06-11 13:43:24 GMT
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • core/modules/class-smush.php:858
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
attachment ID: %d ID załącznika: %d Details

attachment ID: %d

ID załącznika: %d

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: %d - attachment ID
Date added:
2022-06-11 13:43:38 GMT
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • core/modules/class-smush.php:837
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
As of version 5.3, WordPress creates a scaled version of uploaded images over 2560x2560px by default, and keeps your original uploaded images as a backup. If desired, you can choose a different resizing threshold or disable the scaled images altogether. Od wersji 5.3 WordPress domyślnie tworzy skalowaną wersję przesłanych obrazów o wymiarach ponad 2560 x 2560 pikseli i zachowuje oryginalne przesłane obrazy jako kopię zapasową. W razie potrzeby możesz wybrać inny próg zmiany rozmiaru lub całkowicie wyłączyć skalowane obrazy. Details

As of version 5.3, WordPress creates a scaled version of uploaded images over 2560x2560px by default, and keeps your original uploaded images as a backup. If desired, you can choose a different resizing threshold or disable the scaled images altogether.

Od wersji 5.3 WordPress domyślnie tworzy skalowaną wersję przesłanych obrazów o wymiarach ponad 2560 x 2560 pikseli i zachowuje oryginalne przesłane obrazy jako kopię zapasową. W razie potrzeby możesz wybrać inny próg zmiany rozmiaru lub całkowicie wyłączyć skalowane obrazy.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-06-11 13:43:57 GMT
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • core/class-settings.php:245
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Default config Konfiguracja domyślna Details

Default config

Konfiguracja domyślna

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-06-11 13:44:06 GMT
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • core/class-configs.php:90
 • core/class-installer.php:274
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Image %d cannot be restored Obrazek %d nie może zostać przywrócony Details

Image %d cannot be restored

Obrazek %d nie może zostać przywrócony

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: %d - attachment ID
Date added:
2022-06-11 13:44:19 GMT
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • core/class-cli.php:285
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Images optimized in the NextGEN Gallery Obrazy zoptymalizowane w NextGEN Gallery Details

Images optimized in the NextGEN Gallery

Obrazy zoptymalizowane w NextGEN Gallery

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-06-11 13:44:39 GMT
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • app/views/nextgen/summary-meta-box.php:33
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Images optimized in the media library Obrazy zoptymalizowane w bibliotece mediów Details

Images optimized in the media library

Obrazy zoptymalizowane w bibliotece mediów

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-06-11 13:44:52 GMT
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • app/views/dashboard/summary-meta-box.php:38
 • app/views/summary/meta-box.php:38
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
As a Smush free user we give you %1$s30%% Welcome Discount%2$s to try Smush Pro plugin! %3$sTry Pro absolutely FREE%4$s Jako użytkownikowi darmowej wersji Smush, dajemy Ci %1$s30%% rabatu powitalnego%2$s na wypróbowanie wtyczki Smush Pro! %3$sWypróbuj Pro całkowicie ZA DARMO%4$s Details

As a Smush free user we give you %1$s30%% Welcome Discount%2$s to try Smush Pro plugin! %3$sTry Pro absolutely FREE%4$s

Jako użytkownikowi darmowej wersji Smush, dajemy Ci %1$s30%% rabatu powitalnego%2$s na wypróbowanie wtyczki Smush Pro! %3$sWypróbuj Pro całkowicie ZA DARMO%4$s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: %1$s - opening <strong> tag, %2$s - closing </strong> tag, %3$s - opening <a> tag, %4$s - closing </a> tag
Date added:
2022-06-11 13:45:38 GMT
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • app/views/bulk/meta-box.php:85
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Upgrade to Pro to bulk compress all images with just one click. Free users can smush 50 images per batch. As you're using the free version of Smush, we'll give you a %1$s30%% Welcome Discount%2$s to try the Smush Pro plugin! %3$sUpgrade to Pro for FREE%4$s Uaktualnij do wersji Pro, aby zbiorczo kompresować wszystkie obrazy za pomocą jednego kliknięcia. Bezpłatni użytkownicy mogą skompresować 50 obrazów na raz. Ponieważ korzystasz z bezpłatnej wersji Smush, otrzymasz %1$s30%% rabatu powitalnego%2$s na wypróbowanie wtyczki Smush Pro! %3$sUaktualnij do wersji Pro ZA DARMO%4$s Details

Upgrade to Pro to bulk compress all images with just one click. Free users can smush 50 images per batch. As you're using the free version of Smush, we'll give you a %1$s30%% Welcome Discount%2$s to try the Smush Pro plugin! %3$sUpgrade to Pro for FREE%4$s

Uaktualnij do wersji Pro, aby zbiorczo kompresować wszystkie obrazy za pomocą jednego kliknięcia. Bezpłatni użytkownicy mogą skompresować 50 obrazów na raz. Ponieważ korzystasz z bezpłatnej wersji Smush, otrzymasz %1$s30%% rabatu powitalnego%2$s na wypróbowanie wtyczki Smush Pro! %3$sUaktualnij do wersji Pro ZA DARMO%4$s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: %1$s - opening <strong> tag, %2$s - closing </strong> tag, %3$s - opening <a> tag, %4$s - closing </a> tag
Date added:
2022-06-11 13:46:18 GMT
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • app/views/bulk/meta-box.php:82
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Note: Backup original images must be enabled in order to bulk restore your images. Uwaga: kopie zapasowe oryginalnych obrazów muszą być włączone, aby można było zbiorczo przywracać obrazy. Details

Note: Backup original images must be enabled in order to bulk restore your images.

Uwaga: kopie zapasowe oryginalnych obrazów muszą być włączone, aby można było zbiorczo przywracać obrazy.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-06-11 13:46:33 GMT
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • app/views/bulk-settings/meta-box.php:87
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
By default, WordPress will only compress the generated attachments when you upload images, not the original ones. Enable this feature to compress the original images. Domyślnie WordPress kompresuje tylko wygenerowane załączniki podczas przesyłania obrazów, a nie oryginalne. Włącz tę funkcję, aby skompresować oryginalne obrazy. Details

By default, WordPress will only compress the generated attachments when you upload images, not the original ones. Enable this feature to compress the original images.

Domyślnie WordPress kompresuje tylko wygenerowane załączniki podczas przesyłania obrazów, a nie oryginalne. Włącz tę funkcję, aby skompresować oryginalne obrazy.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-06-11 13:46:52 GMT
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • app/pages/class-bulk.php:234
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Go to settings Przejdź do ustawień Details

Go to settings

Przejdź do ustawień

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-06-11 13:47:01 GMT
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • app/modals/updated.php:49
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Optimize images up to 2x more with our multi-pass lossy compression. Enable super smush compression and increase savings by more than 2x on average without any visible loss in quality. Zoptymalizuj obrazy do 2 razy więcej dzięki naszej wieloprzebiegowej stratnej kompresji. Włącz super kompresję i zwiększ oszczędności średnio ponad 2x bez widocznej utraty jakości. Details

Optimize images up to 2x more with our multi-pass lossy compression. Enable super smush compression and increase savings by more than 2x on average without any visible loss in quality.

Zoptymalizuj obrazy do 2 razy więcej dzięki naszej wieloprzebiegowej stratnej kompresji. Włącz super kompresję i zwiększ oszczędności średnio ponad 2x bez widocznej utraty jakości.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-06-11 13:47:19 GMT
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • app/modals/updated.php:45
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
NEW: Super Smush Compression NOWOŚĆ: Kompresja Super Smush Details

NEW: Super Smush Compression

NOWOŚĆ: Kompresja Super Smush

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-06-11 13:47:30 GMT
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • app/modals/updated.php:41
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
%3$d images reduced by %1$s (%2$s) %3$d obrazków skompresowanych do %1$s (%2$s) Details

%3$d images reduced by %1$s (%2$s)

%3$d obrazków skompresowanych do %1$s (%2$s)

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: %1$s: bytes savings, %2$s: percentage savings, %3$d: number of images
Date added:
2022-06-11 13:47:48 GMT
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • app/class-media-library.php:474
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 18
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators

Sign up free