WPMU DEV In Your Language

Translation of Smush Pro : Polish glossary

1 2 3 55
Prio Original string Translation
Undefined Nieokreślony Details

Undefined

Nieokreślony

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-04-23 08:44:45 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
References:
 • core/class-configs.php:157
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Webp no response was received. Webp nie otrzymano odpowiedzi. Details

Webp no response was received.

Webp nie otrzymano odpowiedzi.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-27 19:33:54 GMT
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • core/modules/class-webp.php:570
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Image not found. Nie znaleziono obrazka. Details

Image not found.

Nie znaleziono obrazka.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-27 19:35:07 GMT
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • core/modules/class-smush.php:947
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
File is in progress. Plik w trakcie przetwarzania. Details

File is in progress.

Plik w trakcie przetwarzania.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-27 19:35:41 GMT
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • core/modules/class-smush.php:876
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Skip ignored file. Pomiń ignorowany plik. Details

Skip ignored file.

Pomiń ignorowany plik.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-27 19:35:52 GMT
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • core/modules/class-smush.php:859
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Take a load off your server by delivering your images from our blazingly-fast CDN. The Smush CDN is a multi-location network ensuring faster delivery of site content, as users will be served optimized and cached versions of files from the server closest to them. Odciąż swój serwer, dostarczając obrazy z naszego niesamowicie szybkiego CDN. Smush CDN to sieć z wieloma lokalizacjami, zapewniająca szybsze dostarczanie zawartości witryny, ponieważ użytkownicy będą otrzymywać zoptymalizowane i buforowane wersje plików z najbliższego serwera. Details

Take a load off your server by delivering your images from our blazingly-fast CDN. The Smush CDN is a multi-location network ensuring faster delivery of site content, as users will be served optimized and cached versions of files from the server closest to them.

Odciąż swój serwer, dostarczając obrazy z naszego niesamowicie szybkiego CDN. Smush CDN to sieć z wieloma lokalizacjami, zapewniająca szybsze dostarczanie zawartości witryny, ponieważ użytkownicy będą otrzymywać zoptymalizowane i buforowane wersje plików z najbliższego serwera.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-27 19:36:10 GMT
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • app/views/cdn/meta-box.php:23
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
When someone visits a page on your site, the CDN will check if images are cached on the CDN. Images that are cached will be immediately served from the server closest to the user. Any image that is not yet cached will first be sent to the Smush API for optimization, then cached so the next time it is requested, the cached version will be served. Gdy ktoś odwiedza stronę w Twojej witrynie, CDN sprawdzi, czy obrazy są buforowane w CDN. Obrazy przechowywane w pamięci podręcznej będą natychmiast udostępniane z serwera znajdującego się najbliżej użytkownika. Każdy obraz, który nie został jeszcze zbuforowany, zostanie najpierw wysłany do Smush API w celu optymalizacji, a następnie zbuforowany, aby następnym razem, gdy zostanie zażądany, zostanie wyświetlona wersja z pamięci podręcznej. Details

When someone visits a page on your site, the CDN will check if images are cached on the CDN. Images that are cached will be immediately served from the server closest to the user. Any image that is not yet cached will first be sent to the Smush API for optimization, then cached so the next time it is requested, the cached version will be served.

Gdy ktoś odwiedza stronę w Twojej witrynie, CDN sprawdzi, czy obrazy są buforowane w CDN. Obrazy przechowywane w pamięci podręcznej będą natychmiast udostępniane z serwera znajdującego się najbliżej użytkownika. Każdy obraz, który nie został jeszcze zbuforowany, zostanie najpierw wysłany do Smush API w celu optymalizacji, a następnie zbuforowany, aby następnym razem, gdy zostanie zażądany, zostanie wyświetlona wersja z pamięci podręcznej.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-27 19:39:28 GMT
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • app/views/cdn/meta-box-header.php:24
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
How Smush CDN works? Jak działa Smush CDN? Details

How Smush CDN works?

Jak działa Smush CDN?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-27 19:39:41 GMT
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • app/views/cdn/meta-box-header.php:22
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Image not found! Nie znaleziono obrazka! Details

Image not found!

Nie znaleziono obrazka!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-27 19:39:56 GMT
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • app/class-media-library.php:408
 • app/class-media-library.php:662
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Unable to check status on staging. Nie można sprawdzić stanu w środowisku testowym. Details

Unable to check status on staging.

Nie można sprawdzić stanu w środowisku testowym.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-06 18:50:02 GMT
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • core/api/class-smush-api.php:51
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Image not restored, nonce verification failed. Obraz nie został przywrócony, weryfikacja nonce nie powiodła się. Details

Image not restored, nonce verification failed.

Obraz nie został przywrócony, weryfikacja nonce nie powiodła się.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-12-12 07:07:52 GMT
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • core/modules/class-backup.php:395
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Error in processing restore action, fields empty. Błąd w przetwarzaniu akcji przywracania, pola puste. Details

Error in processing restore action, fields empty.

Błąd w przetwarzaniu akcji przywracania, pola puste.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-12-12 07:08:06 GMT
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • core/modules/class-backup.php:384
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Enable this feature to save a copy of your uploaded images so you can restore them at any point. Note: Keeping a copy of uploaded files can significantly increase the size of your uploads folder. Włącz tę funkcję, aby zapisać kopię przesłanych obrazów i przywrócić je w dowolnym momencie. Uwaga: przechowywanie kopii przesłanych plików może znacznie zwiększyć rozmiar folderu przesyłania. Details

Enable this feature to save a copy of your uploaded images so you can restore them at any point. Note: Keeping a copy of uploaded files can significantly increase the size of your uploads folder.

Włącz tę funkcję, aby zapisać kopię przesłanych obrazów i przywrócić je w dowolnym momencie. Uwaga: przechowywanie kopii przesłanych plików może znacznie zwiększyć rozmiar folderu przesyłania.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-12-12 07:08:21 GMT
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • core/class-settings.php:274
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Backup Uploaded Images Zachowaj kopię zapasową przesłanych obrazów Details

Backup Uploaded Images

Zachowaj kopię zapasową przesłanych obrazów

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-12-12 07:08:46 GMT
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • core/class-settings.php:273
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Backup uploaded images Zachowaj kopię zapasową przesłanych obrazów Details

Backup uploaded images

Zachowaj kopię zapasową przesłanych obrazów

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-12-12 07:09:01 GMT
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • core/class-settings.php:272
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 55
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators