WPMU DEV In Your Language

Translation of Hummingbird: Bulgarian

1 2 3 4 32
Prio Original string Translation
Choose what bulk update actions you’d like to apply to the selected files. You still have to publish your changes before they will be set live. Изберете какви групови действия за актуализация искате да приложите за избраните файлове. Все пак трябва да публикувате промените, преди да бъдат запаметени. Details

Choose what bulk update actions you’d like to apply to the selected files. You still have to publish your changes before they will be set live.

Изберете какви групови действия за актуализация искате да приложите за избраните файлове. Все пак трябва да публикувате промените, преди да бъдат запаметени.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-30 14:07:09 GMT
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • admin/modals/bulk-update-modal.php:24
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This feature is inactive when you’re using the WPMU DEV CDN. Тази функция е неактивна, когато използвате WPMU DEV CDN. Details

This feature is inactive when you’re using the WPMU DEV CDN.

Тази функция е неактивна, когато използвате WPMU DEV CDN.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-30 14:08:00 GMT
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • admin/views/minification/network-settings-meta-box.php:126
 • admin/views/minification/settings-meta-box.php:36
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Choose where Hummingbird should store your modified assets. Изберете къде Hummingbird да съхранява модифицираните активи. Details

Choose where Hummingbird should store your modified assets.

Изберете къде Hummingbird да съхранява модифицираните активи.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-30 14:09:08 GMT
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • admin/views/minification/network-settings-meta-box.php:120
 • admin/views/minification/settings-meta-box.php:29
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
File Location Местоположение на файла Details

File Location

Местоположение на файла

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-30 14:09:18 GMT
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • admin/views/minification/network-settings-meta-box.php:118
 • admin/views/minification/settings-meta-box.php:27
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Other Различен Details

Other

Различен

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-30 14:09:33 GMT
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • admin/views/minification/enqueued-files-meta-box.php:183
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Select all Other files Изберете всички Други файлове Details

Select all Other files

Изберете всички Други файлове

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-30 14:09:46 GMT
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • admin/views/minification/enqueued-files-meta-box.php:178
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Compression is on for this file, which aims to reduce its size Компресията за този файл е включена, нейната цел е да намали размера на файла Details

Compression is on for this file, which aims to reduce its size

Компресията за този файл е включена, нейната цел е да намали размера на файла

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-07-12 15:23:30 GMT
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • admin/views/minification/advanced-files-rows.php:120
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Compression is off for this file. Turn it on to reduce its size Компресията е изключена за този файл. Включете я, за да намалите размера му Details

Compression is off for this file. Turn it on to reduce its size

Компресията е изключена за този файл. Включете я, за да намалите размера му

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-07-12 15:23:39 GMT
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • admin/views/minification/advanced-files-rows.php:118
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This file is queued for compression. It will get optimized when someone visits a page that requires it. Този файл е в опашката за компресиране. Той ще се оптимизира, когато някой посети страница, която го изисква. Details

This file is queued for compression. It will get optimized when someone visits a page that requires it.

Този файл е в опашката за компресиране. Той ще се оптимизира, когато някой посети страница, която го изисква.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-30 14:10:35 GMT
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • admin/views/minification/advanced-files-rows.php:94
 • core/class-utils.php:238
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This file is already compressed Този файл вече е компресиран Details

This file is already compressed

Този файл вече е компресиран

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-30 14:21:33 GMT
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • admin/views/minification/advanced-files-rows.php:116
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You need to publish your changes for your new settings to take effect Трябва да публикувате промените, за да влязат в сила новите ви настройки Details

You need to publish your changes for your new settings to take effect

Трябва да публикувате промените, за да влязат в сила новите ви настройки

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-30 14:21:57 GMT
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • admin/views/minification/advanced-files-rows.php:51
 • admin/views/minification/advanced-fonts-rows.php:30
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Filesize Unknown Размер на файла неизвестен Details

Filesize Unknown

Размер на файла неизвестен

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-30 14:23:56 GMT
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • admin/views/minification/advanced-files-rows.php:77
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This file has no linked URL, it will not be combined/minified Този файл няма свързан URL адрес, той няма да бъде комбиниран / минимизиран Details

This file has no linked URL, it will not be combined/minified

Този файл няма свързан URL адрес, той няма да бъде комбиниран / минимизиран

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-30 14:25:16 GMT
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • admin/views/minification/advanced-files-rows.php:47
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
For any pages/post/post types/taxonomies you don’t want to cache, use the <code>%s</code> constant to instruct Hummingbird not to cache specific pages or templates. За всички страници / публикаций / типове публикации / таксономии, които не искате да кеширате, използвайте кода <code>%s</code>, за да инструктирате Hummingbird да не кешира определени страници или шаблони. Details

For any pages/post/post types/taxonomies you don’t want to cache, use the <code>%s</code> constant to instruct Hummingbird not to cache specific pages or templates.

За всички страници / публикаций / типове публикации / таксономии, които не искате да кеширате, използвайте кода <code>%s</code>, за да инструктирате Hummingbird да не кешира определени страници или шаблони.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: %s: code snippet.
Date added:
2018-05-30 14:18:56 GMT
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • admin/views/caching/page/subsite-meta-box.php:47
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
By default your subsite inherits your network admin’s cache settings. По подразбиране сайтът наследява настройките за кеш на администратора на мрежата. Details

By default your subsite inherits your network admin’s cache settings.

По подразбиране сайтът наследява настройките за кеш на администратора на мрежата.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-30 14:18:21 GMT
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • admin/views/caching/page/subsite-meta-box.php:39
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 4 32
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators

Sign up for free