WPMU DEV In Your Language

Translation of Hummingbird: Catalan

1 2 3 4 5 32
Prio Original string Translation
Other Altre Details

Other

Altre

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-06-03 15:01:24 GMT
Translated by:
viobru
References:
 • admin/views/minification/enqueued-files-meta-box.php:183
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Select all Other files Selecciona tots els altres arxius Details

Select all Other files

Selecciona tots els altres arxius

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-06-03 15:01:43 GMT
Translated by:
viobru
References:
 • admin/views/minification/enqueued-files-meta-box.php:178
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Compression is off for this file. Turn it on to reduce its size La compressió no està activada per aquest arxiu. Activa-la per reduir-ne el tamany Details

Compression is off for this file. Turn it on to reduce its size

La compressió no està activada per aquest arxiu. Activa-la per reduir-ne el tamany

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-06-24 15:21:14 GMT
Translated by:
viobru
References:
 • admin/views/minification/advanced-files-rows.php:118
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Compression is on for this file, which aims to reduce its size La compressió està activada per aquest arxiu, i té com a finalitat reduir-ne el tamany Details

Compression is on for this file, which aims to reduce its size

La compressió està activada per aquest arxiu, i té com a finalitat reduir-ne el tamany

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-06-24 15:21:53 GMT
Translated by:
viobru
References:
 • admin/views/minification/advanced-files-rows.php:120
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This file is already compressed Aquest arxiu ja està comprimit Details

This file is already compressed

Aquest arxiu ja està comprimit

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-06-04 23:50:43 GMT
Translated by:
viobru
References:
 • admin/views/minification/advanced-files-rows.php:116
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This file is queued for compression. It will get optimized when someone visits a page that requires it. Aquest fitxer està en cua per comprimir. S'optimitzarà quan algú visiti una pàgina que el requereixi. Details

This file is queued for compression. It will get optimized when someone visits a page that requires it.

Aquest fitxer està en cua per comprimir. S'optimitzarà quan algú visiti una pàgina que el requereixi.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-06-05 00:00:44 GMT
Translated by:
viobru
References:
 • admin/views/minification/advanced-files-rows.php:94
 • core/class-utils.php:238
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Filesize Unknown Tamany d'arxiu desconegut Details

Filesize Unknown

Tamany d'arxiu desconegut

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-06-05 00:00:59 GMT
Translated by:
viobru
References:
 • admin/views/minification/advanced-files-rows.php:77
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You need to publish your changes for your new settings to take effect Cal que publiquis els canvis perquè la nova configuració tingui efecte Details

You need to publish your changes for your new settings to take effect

Cal que publiquis els canvis perquè la nova configuració tingui efecte

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-06-05 00:01:46 GMT
Translated by:
viobru
References:
 • admin/views/minification/advanced-files-rows.php:51
 • admin/views/minification/advanced-fonts-rows.php:30
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This file has no linked URL, it will not be combined/minified Aquest fitxer no té cap URL enllaçat, no es combinarà ni minimitzarà Details

This file has no linked URL, it will not be combined/minified

Aquest fitxer no té cap URL enllaçat, no es combinarà ni minimitzarà

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-06-05 00:02:28 GMT
Translated by:
viobru
References:
 • admin/views/minification/advanced-files-rows.php:47
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
For any pages/post/post types/taxonomies you don’t want to cache, use the <code>%s</code> constant to instruct Hummingbird not to cache specific pages or templates. Per a qualsevol pàgina, entrada, contingut personalitzat i/o taxonomia que no vulguis emmagatzemar a la memòria cau, utilitza la constant <code>%s</code> per indicar-li a Hummingbird que no desi aquesta pàgina específica o plantilles a la memòria cau. Details

For any pages/post/post types/taxonomies you don’t want to cache, use the <code>%s</code> constant to instruct Hummingbird not to cache specific pages or templates.

Per a qualsevol pàgina, entrada, contingut personalitzat i/o taxonomia que no vulguis emmagatzemar a la memòria cau, utilitza la constant <code>%s</code> per indicar-li a Hummingbird que no desi aquesta pàgina específica o plantilles a la memòria cau.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: %s: code snippet.
Date added:
2018-06-05 00:12:29 GMT
Translated by:
viobru
References:
 • admin/views/caching/page/subsite-meta-box.php:47
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
By default your subsite inherits your network admin’s cache settings. De manera predeterminada, el teu subsite hereta la configuració de la memòria cau de l'administrador de la xarxa. Details

By default your subsite inherits your network admin’s cache settings.

De manera predeterminada, el teu subsite hereta la configuració de la memòria cau de l'administrador de la xarxa.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-06-05 00:13:38 GMT
Translated by:
viobru
References:
 • admin/views/caching/page/subsite-meta-box.php:39
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Cache Control Control de la memòria cau Details

Cache Control

Control de la memòria cau

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-06-05 00:13:51 GMT
Translated by:
viobru
References:
 • admin/views/caching/page/subsite-meta-box.php:37
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Your blog is your frontpage El teu bloc és la teva pàgina d'inici Details

Your blog is your frontpage

El teu bloc és la teva pàgina d'inici

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-06-05 00:24:07 GMT
Translated by:
viobru
References:
 • admin/views/caching/page/meta-box.php:65
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Your subsite admins can use the DONOTCACHEPAGE constant to prevent caching on their custom post types. Els administradors dels teus subsites poden usar la constant DONOTCACHEPAGE per evitar l'emmagatzematge a la memòria cau pels seus tipus de contingut personalitzat (custom post types). Details

Your subsite admins can use the DONOTCACHEPAGE constant to prevent caching on their custom post types.

Els administradors dels teus subsites poden usar la constant DONOTCACHEPAGE per evitar l'emmagatzematge a la memòria cau pels seus tipus de contingut personalitzat (custom post types).

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-06-05 00:28:47 GMT
Translated by:
viobru
References:
 • admin/views/caching/page/meta-box.php:54
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Subsites will inherit the settings you use here, except any additional custom post types or taxonomies will be cached by default. Els subsites heretaran la configuració que utilitzis aquí, excepte que els tipus de contingut personalitzat addicionals o les taxonomies s'emmagatzemaran a la memòria cau de manera predeterminada. Details

Subsites will inherit the settings you use here, except any additional custom post types or taxonomies will be cached by default.

Els subsites heretaran la configuració que utilitzis aquí, excepte que els tipus de contingut personalitzat addicionals o les taxonomies s'emmagatzemaran a la memòria cau de manera predeterminada.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-06-05 00:29:54 GMT
Translated by:
viobru
References:
 • admin/views/caching/page/meta-box.php:51
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 4 5 32
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators

Sign up free