WPMU DEV In Your Language

Translation of Hummingbird: Czech glossary

1 2 3 97
Prio Original string Translation
Checking status Kontrola stavu Details

Checking status

Kontrola stavu

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-04-24 09:59:56 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • languages/react.php:924
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Go to Dashboard Zpět na Domovskou stránku Details

Go to Dashboard

Zpět na Domovskou stránku

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-04-24 09:59:56 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • languages/react.php:921
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Continue anyway Pokračovat i tak Details

Continue anyway

Pokračovat i tak

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-04-24 09:59:56 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • languages/react.php:912
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We advise to check the recommendations before proceeding. Doporučujeme zkontrolovat doporučení před pokračováním. Details

We advise to check the recommendations before proceeding.

Doporučujeme zkontrolovat doporučení před pokračováním.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-04-24 09:59:56 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • languages/react.php:909
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Get started Začínáme Details

Get started

Začínáme

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-04-24 09:59:56 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • languages/react.php:906
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Back Zpět Details

Back

Zpět

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-04-24 09:59:56 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • languages/react.php:903
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Skip wizard and apply a config Přeskočit průvodce a použít konfiguraci Details

Skip wizard and apply a config

Přeskočit průvodce a použít konfiguraci

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-04-24 09:59:56 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • languages/react.php:900
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Thank you for helping us to improve the plugin. Děkujeme, že jste nám pomohli vylepšit plugin. Details

Thank you for helping us to improve the plugin.

Děkujeme, že jste nám pomohli vylepšit plugin.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-04-24 09:59:56 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • languages/react.php:897
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Help make Hummingbird better by letting our team learn how you're using the plugin. Note: Usage tracking is completely anonymous. We are only tracking what features you are/aren't using to make our feature decision more informed. You can read about what data will be collected %1$shere%2$s. Pomozte vylepšit Hummingbird tím, že necháte náš tým zjistit, jak používáte plugin. Poznámka: Sledování využití je zcela anonymní. Sledujeme pouze, jaké funkce používáte/nepoužíváte, abychom naše rozhodnutí o funkcích učinili informovanějšími. O tom, jaké údaje budou shromažďovány, si můžete přečíst %1$szde%2$s. Details

Help make Hummingbird better by letting our team learn how you're using the plugin. Note: Usage tracking is completely anonymous. We are only tracking what features you are/aren't using to make our feature decision more informed. You can read about what data will be collected %1$shere%2$s.

Pomozte vylepšit Hummingbird tím, že necháte náš tým zjistit, jak používáte plugin. Poznámka: Sledování využití je zcela anonymní. Sledujeme pouze, jaké funkce používáte/nepoužíváte, abychom naše rozhodnutí o funkcích učinili informovanějšími. O tom, jaké údaje budou shromažďovány, si můžete přečíst %1$szde%2$s.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: %1$s - opening a tag, %2$s - closing a tag
Date added:
2022-04-24 09:59:56 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • languages/react.php:894
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Enable usage tracking and help make Hummingbird better Povolte sledování využití a pomozte vylepšit kolibříka Details

Enable usage tracking and help make Hummingbird better

Povolte sledování využití a pomozte vylepšit kolibříka

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-04-24 09:59:56 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • languages/react.php:890
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The setup is complete. We have activated the main features with the default settings. You can proceed to run a Performance Test or go directly to the Dashboard page. Nastavení je dokončeno. Aktivovali jsme hlavní funkce s výchozím nastavením. Můžete pokračovat ve spuštění testu výkonu nebo přejít přímo na stránku řídicího panelu. Details

The setup is complete. We have activated the main features with the default settings. You can proceed to run a Performance Test or go directly to the Dashboard page.

Nastavení je dokončeno. Aktivovali jsme hlavní funkce s výchozím nastavením. Můžete pokračovat ve spuštění testu výkonu nebo přejít přímo na stránku řídicího panelu.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-04-24 09:59:57 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • languages/react.php:887
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Hummingbird stores static HTML copies of your pages and posts to decrease page load time. We will activate the default and basic settings and you can then fine-tune them to suit your specific needs. Kolibřík ukládá statické HTML kopie vašich stránek a příspěvků, aby se zkrátila doba načítání stránky. Aktivujeme výchozí a základní nastavení a vy je pak můžete doladit tak, aby vyhovovaly vašim konkrétním potřebám. Details

Hummingbird stores static HTML copies of your pages and posts to decrease page load time. We will activate the default and basic settings and you can then fine-tune them to suit your specific needs.

Kolibřík ukládá statické HTML kopie vašich stránek a příspěvků, aby se zkrátila doba načítání stránky. Aktivujeme výchozí a základní nastavení a vy je pak můžete doladit tak, aby vyhovovaly vašim konkrétním potřebám.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-04-24 09:59:57 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • languages/react.php:881
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Uptime monitors your server response time and lets you know when your website is down or too slow for your visitors. Monitor your site every minute to make sure it's up and graph your site speed so you can make sure everything is running super smooth. Doba provozuschopnosti monitoruje dobu odezvy serveru a informuje vás, když jsou vaše webové stránky pro návštěvníky nefunkční nebo příliš pomalé. Sledujte své stránky každou minutu, abyste se ujistili, že je to nahoru a graf rychlosti vašeho webu, abyste se ujistili, že vše běží super hladce. Details

Uptime monitors your server response time and lets you know when your website is down or too slow for your visitors. Monitor your site every minute to make sure it's up and graph your site speed so you can make sure everything is running super smooth.

Doba provozuschopnosti monitoruje dobu odezvy serveru a informuje vás, když jsou vaše webové stránky pro návštěvníky nefunkční nebo příliš pomalé. Sledujte své stránky každou minutu, abyste se ujistili, že je to nahoru a graf rychlosti vašeho webu, abyste se ujistili, že vše běží super hladce.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-04-24 09:59:57 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • languages/react.php:878
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Hummingbird's Asset Optimization engine can combine and minify the files your website outputs when a user visits your website. The fewer requests your visitors have to make to your server, the better. Modul optimalizace aktiv Hummingbird může kombinovat a minimalizovat soubory, které vaše webové stránky vysílají, když uživatel navštíví vaše webové stránky. Čím méně požadavků musí návštěvníci na váš server odeslat, tím lépe. Details

Hummingbird's Asset Optimization engine can combine and minify the files your website outputs when a user visits your website. The fewer requests your visitors have to make to your server, the better.

Modul optimalizace aktiv Hummingbird může kombinovat a minimalizovat soubory, které vaše webové stránky vysílají, když uživatel navštíví vaše webové stránky. Čím méně požadavků musí návštěvníci na váš server odeslat, tím lépe.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-04-24 09:59:57 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • languages/react.php:875
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
There are no more potential issues. You can proceed with the setup. Neexistují žádné další potenciální problémy. Můžete pokračovat v nastavení. Details

There are no more potential issues. You can proceed with the setup.

Neexistují žádné další potenciální problémy. Můžete pokračovat v nastavení.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-04-24 09:59:57 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • languages/react.php:872
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 97
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators