WPMU DEV In Your Language

Translation of Hummingbird: Polish

1 2 3 4 84
Prio Original string Translation
Help make Hummingbird better by letting our team learn how you're using the plugin. Note: Usage tracking is completely anonymous. We are only tracking what features you are/aren't using to make our feature decision more informed. You can read about what data will be collected %1$shere%2$s. Pomóż ulepszyć Hummingbirda, pozwalając naszemu zespołowi dowiedzieć się, jak korzystasz z wtyczki. Uwaga: śledzenie użytkowania jest całkowicie anonimowe. Śledzimy tylko to, jakich funkcji używasz / nie używasz, aby nasza decyzja dotycząca funkcji była bardziej świadoma. Możesz przeczytać o tym, jakie dane będą zbierane %1$stutaj%2$s. Details

Help make Hummingbird better by letting our team learn how you're using the plugin. Note: Usage tracking is completely anonymous. We are only tracking what features you are/aren't using to make our feature decision more informed. You can read about what data will be collected %1$shere%2$s.

Pomóż ulepszyć Hummingbirda, pozwalając naszemu zespołowi dowiedzieć się, jak korzystasz z wtyczki. Uwaga: śledzenie użytkowania jest całkowicie anonimowe. Śledzimy tylko to, jakich funkcji używasz / nie używasz, aby nasza decyzja dotycząca funkcji była bardziej świadoma. Możesz przeczytać o tym, jakie dane będą zbierane %1$stutaj%2$s.
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: %1$s – opening a tag, %2$s – closing a tag
Date added (GMT):
2022-02-27 18:35:06
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • languages/react.php:894
Priority:
normal
More links:
Checking status Sprawdzam stan Details

Checking status

Sprawdzam stan
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-02-27 18:35:13
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • languages/react.php:924
Priority:
normal
More links:
Go to Dashboard Przejdź do kokpitu Details

Go to Dashboard

Przejdź do kokpitu
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-02-27 18:35:20
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • languages/react.php:921
Priority:
normal
More links:
Continue anyway Kontynuuj mimo wszystko Details

Continue anyway

Kontynuuj mimo wszystko
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-02-27 18:35:28
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • languages/react.php:912
Priority:
normal
More links:
We advise to check the recommendations before proceeding. Radzimy sprawdzić zalecenia przed kontynuowaniem. Details

We advise to check the recommendations before proceeding.

Radzimy sprawdzić zalecenia przed kontynuowaniem.
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-02-27 18:35:38
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • languages/react.php:909
Priority:
normal
More links:
Get started Rozpocznij Details

Get started

Rozpocznij
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-02-27 18:35:42
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • languages/react.php:906
Priority:
normal
More links:
Back Powrót Details

Back

Powrót
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-02-27 18:35:46
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • languages/react.php:903
Priority:
normal
More links:
Skip wizard and apply a config Pomiń kreatora i zastosuj konfigurację Details

Skip wizard and apply a config

Pomiń kreatora i zastosuj konfigurację
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-02-27 18:36:01
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • languages/react.php:900
Priority:
normal
More links:
Thank you for helping us to improve the plugin. Dziękujemy za pomoc w ulepszaniu wtyczki. Details

Thank you for helping us to improve the plugin.

Dziękujemy za pomoc w ulepszaniu wtyczki.
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-02-27 18:37:53
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • languages/react.php:897
Priority:
normal
More links:
Help make Hummingbird better by letting our team learn how you're using the plugin. Note: Usage tracking is completely anonymous. We are only tracking what features you are/aren't using to make our feature decision more informed. You can read about what data will be collected %1$shere%2$s. Pomóż ulepszyć Hummingbirda, pozwalając naszemu zespołowi dowiedzieć się, jak korzystasz z wtyczki. Uwaga: śledzenie użytkowania jest całkowicie anonimowe. Śledzimy tylko to, jakich funkcji używasz / nie używasz, aby nasza decyzja dotycząca funkcji była bardziej świadoma. Możesz przeczytać o tym, jakie dane będą zbierane %1$stutaj%2$s. Details

Help make Hummingbird better by letting our team learn how you're using the plugin. Note: Usage tracking is completely anonymous. We are only tracking what features you are/aren't using to make our feature decision more informed. You can read about what data will be collected %1$shere%2$s.

Pomóż ulepszyć Hummingbirda, pozwalając naszemu zespołowi dowiedzieć się, jak korzystasz z wtyczki. Uwaga: śledzenie użytkowania jest całkowicie anonimowe. Śledzimy tylko to, jakich funkcji używasz / nie używasz, aby nasza decyzja dotycząca funkcji była bardziej świadoma. Możesz przeczytać o tym, jakie dane będą zbierane %1$stutaj%2$s.
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: %1$s – opening a tag, %2$s – closing a tag
Date added (GMT):
2022-02-27 18:38:56
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • languages/react.php:894
Priority:
normal
More links:
Enable usage tracking and help make Hummingbird better Włącz śledzenie użytkowania i pomóż ulepszyć Hummingbird Details

Enable usage tracking and help make Hummingbird better

Włącz śledzenie użytkowania i pomóż ulepszyć Hummingbird
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-02-27 18:39:14
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • languages/react.php:890
Priority:
normal
More links:
The setup is complete. We have activated the main features with the default settings. You can proceed to run a Performance Test or go directly to the Dashboard page. Konfiguracja została zakończona. Aktywowaliśmy główne funkcje z ustawieniami domyślnymi. Możesz przejść do uruchomienia Testu wydajności lub przejść bezpośrednio do strony Kokpitu. Details

The setup is complete. We have activated the main features with the default settings. You can proceed to run a Performance Test or go directly to the Dashboard page.

Konfiguracja została zakończona. Aktywowaliśmy główne funkcje z ustawieniami domyślnymi. Możesz przejść do uruchomienia Testu wydajności lub przejść bezpośrednio do strony Kokpitu.
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-02-27 18:40:22
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • languages/react.php:887
Priority:
normal
More links:
Hummingbird stores static HTML copies of your pages and posts to decrease page load time. We will activate the default and basic settings and you can then fine-tune them to suit your specific needs. Hummingbird przechowuje statyczne kopie HTML Twoich stron i postów, aby skrócić czas ładowania strony. Aktywujemy ustawienia domyślne i podstawowe, a następnie możesz je dostosować do swoich potrzeb. Details

Hummingbird stores static HTML copies of your pages and posts to decrease page load time. We will activate the default and basic settings and you can then fine-tune them to suit your specific needs.

Hummingbird przechowuje statyczne kopie HTML Twoich stron i postów, aby skrócić czas ładowania strony. Aktywujemy ustawienia domyślne i podstawowe, a następnie możesz je dostosować do swoich potrzeb.
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-02-27 18:40:38
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • languages/react.php:881
Priority:
normal
More links:
Uptime monitors your server response time and lets you know when your website is down or too slow for your visitors. Monitor your site every minute to make sure it's up and graph your site speed so you can make sure everything is running super smooth. Uptime monitoruje czas reakcji serwera i informuje, kiedy Twoja witryna jest niedostępna lub zbyt wolna dla odwiedzających. Monitoruj swoją witrynę co minutę, aby upewnić się, że działa, i wykreśl wykres szybkości witryny, aby upewnić się, że wszystko działa bardzo płynnie. Details

Uptime monitors your server response time and lets you know when your website is down or too slow for your visitors. Monitor your site every minute to make sure it's up and graph your site speed so you can make sure everything is running super smooth.

Uptime monitoruje czas reakcji serwera i informuje, kiedy Twoja witryna jest niedostępna lub zbyt wolna dla odwiedzających. Monitoruj swoją witrynę co minutę, aby upewnić się, że działa, i wykreśl wykres szybkości witryny, aby upewnić się, że wszystko działa bardzo płynnie.
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-02-27 18:40:59
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • languages/react.php:878
Priority:
normal
More links:
Hummingbird's Asset Optimization engine can combine and minify the files your website outputs when a user visits your website. The fewer requests your visitors have to make to your server, the better. Mechanizm optymalizacji zasobów Hummingbird może łączyć i minimalizować pliki, które Twoja witryna generuje, gdy użytkownik odwiedza witrynę. Im mniej żądań, które Twoi goście muszą wysłać do Twojego serwera, tym lepiej. Details

Hummingbird's Asset Optimization engine can combine and minify the files your website outputs when a user visits your website. The fewer requests your visitors have to make to your server, the better.

Mechanizm optymalizacji zasobów Hummingbird może łączyć i minimalizować pliki, które Twoja witryna generuje, gdy użytkownik odwiedza witrynę. Im mniej żądań, które Twoi goście muszą wysłać do Twojego serwera, tym lepiej.
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-02-27 18:43:07
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • languages/react.php:875
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 4 84

Export as

Translators

Recommended by WordPress web developers

WordPress web developers from all over the world prefer WPMU DEV, with an average rating of 4.9/5, over 5,000 five-star reviews, and winners of thirteen G2 best product awards.

Web Developers Choice

The number one choice of WordPress web developers

Smush image optimization plugin

Back-to-back Torque Plugin Madness winners

G2’s best products 2022 Winner

Hosting

Trial free for 7 days

Just US$12AU$18.7/m after. Cancel anytime.

Sign up for free