WPMU DEV In Your Language

Translation of Hummingbird: Polish

1 2 3 4 5 84
Prio Original string Translation
Enable usage tracking and help make Hummingbird better Włącz śledzenie użytkowania i pomóż ulepszyć Hummingbird Details

Enable usage tracking and help make Hummingbird better

Włącz śledzenie użytkowania i pomóż ulepszyć Hummingbird
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-02-27 18:43:21
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • languages/react.php:890
Priority:
normal
More links:
There are no more potential issues. You can proceed with the setup. Nie ma więcej potencjalnych problemów. Możesz kontynuować konfigurację. Details

There are no more potential issues. You can proceed with the setup.

Nie ma więcej potencjalnych problemów. Możesz kontynuować konfigurację.
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-02-27 18:43:55
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • languages/react.php:872
Priority:
normal
More links:
The setup is complete. We have activated the main features with the default settings. You can proceed to run a Performance Test or go directly to the Dashboard page. Konfiguracja została zakończona. Aktywowaliśmy główne funkcje z ustawieniami domyślnymi. Możesz przejść do uruchomienia Testu wydajności lub przejść bezpośrednio do strony Kokpitu. Details

The setup is complete. We have activated the main features with the default settings. You can proceed to run a Performance Test or go directly to the Dashboard page.

Konfiguracja została zakończona. Aktywowaliśmy główne funkcje z ustawieniami domyślnymi. Możesz przejść do uruchomienia Testu wydajności lub przejść bezpośrednio do strony Kokpitu.
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-02-27 18:45:15
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • languages/react.php:887
Priority:
normal
More links:
Any issue reported here may cause issues while we set up the plugin. Każdy zgłoszony tutaj problem może powodować problemy podczas konfigurowania wtyczki. Details

Any issue reported here may cause issues while we set up the plugin.

Każdy zgłoszony tutaj problem może powodować problemy podczas konfigurowania wtyczki.
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-02-27 18:45:26
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • languages/react.php:869
Priority:
normal
More links:
Get started by activating all our features with recommended default settings, then fine-tune them to suit your specific needs. Alternately you can skip this process if you’d prefer to start customizing. Zacznij od aktywacji wszystkich naszych funkcji z zalecanymi ustawieniami domyślnymi, a następnie dostosuj je do swoich potrzeb. Alternatywnie możesz pominąć ten proces, jeśli wolisz rozpocząć dostosowywanie. Details

Get started by activating all our features with recommended default settings, then fine-tune them to suit your specific needs. Alternately you can skip this process if you’d prefer to start customizing.

Zacznij od aktywacji wszystkich naszych funkcji z zalecanymi ustawieniami domyślnymi, a następnie dostosuj je do swoich potrzeb. Alternatywnie możesz pominąć ten proces, jeśli wolisz rozpocząć dostosowywanie.
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-02-27 18:45:44
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • languages/react.php:866
Priority:
normal
More links:
Hummingbird stores static HTML copies of your pages and posts to decrease page load time. We will activate the default and basic settings and you can then fine-tune them to suit your specific needs. Hummingbird przechowuje statyczne kopie HTML Twoich stron i postów, aby skrócić czas ładowania strony. Aktywujemy ustawienia domyślne i podstawowe, a następnie możesz je dostosować do swoich potrzeb. Details

Hummingbird stores static HTML copies of your pages and posts to decrease page load time. We will activate the default and basic settings and you can then fine-tune them to suit your specific needs.

Hummingbird przechowuje statyczne kopie HTML Twoich stron i postów, aby skrócić czas ładowania strony. Aktywujemy ustawienia domyślne i podstawowe, a następnie możesz je dostosować do swoich potrzeb.
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-02-27 18:45:56
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • languages/react.php:881
Priority:
normal
More links:
Uptime monitors your server response time and lets you know when your website is down or too slow for your visitors. Monitor your site every minute to make sure it's up and graph your site speed so you can make sure everything is running super smooth. Uptime monitoruje czas reakcji serwera i informuje, kiedy Twoja witryna jest niedostępna lub zbyt wolna dla odwiedzających. Monitoruj swoją witrynę co minutę, aby upewnić się, że działa, i wykreśl wykres szybkości witryny, aby upewnić się, że wszystko działa bardzo płynnie. Details

Uptime monitors your server response time and lets you know when your website is down or too slow for your visitors. Monitor your site every minute to make sure it's up and graph your site speed so you can make sure everything is running super smooth.

Uptime monitoruje czas reakcji serwera i informuje, kiedy Twoja witryna jest niedostępna lub zbyt wolna dla odwiedzających. Monitoruj swoją witrynę co minutę, aby upewnić się, że działa, i wykreśl wykres szybkości witryny, aby upewnić się, że wszystko działa bardzo płynnie.
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-02-27 18:46:25
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • languages/react.php:878
Priority:
normal
More links:
Hummingbird's Asset Optimization engine can combine and minify the files your website outputs when a user visits your website. The fewer requests your visitors have to make to your server, the better. Mechanizm optymalizacji zasobów Hummingbird może łączyć i minimalizować pliki, które Twoja witryna generuje, gdy użytkownik odwiedza witrynę. Im mniej żądań, które Twoi goście muszą wysłać do Twojego serwera, tym lepiej. Details

Hummingbird's Asset Optimization engine can combine and minify the files your website outputs when a user visits your website. The fewer requests your visitors have to make to your server, the better.

Mechanizm optymalizacji zasobów Hummingbird może łączyć i minimalizować pliki, które Twoja witryna generuje, gdy użytkownik odwiedza witrynę. Im mniej żądań, które Twoi goście muszą wysłać do Twojego serwera, tym lepiej.
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-02-27 18:46:47
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • languages/react.php:875
Priority:
normal
More links:
There are no more potential issues. You can proceed with the setup. Nie ma więcej potencjalnych problemów. Możesz kontynuować konfigurację. Details

There are no more potential issues. You can proceed with the setup.

Nie ma więcej potencjalnych problemów. Możesz kontynuować konfigurację.
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-02-27 18:46:58
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • languages/react.php:872
Priority:
normal
More links:
Any issue reported here may cause issues while we set up the plugin. Każdy zgłoszony tutaj problem może powodować problemy podczas konfigurowania wtyczki. Details

Any issue reported here may cause issues while we set up the plugin.

Każdy zgłoszony tutaj problem może powodować problemy podczas konfigurowania wtyczki.
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-02-27 18:47:09
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • languages/react.php:869
Priority:
normal
More links:
Get started by activating all our features with recommended default settings, then fine-tune them to suit your specific needs. Alternately you can skip this process if you’d prefer to start customizing. Zacznij od aktywacji wszystkich naszych funkcji z zalecanymi ustawieniami domyślnymi, a następnie dostosuj je do swoich potrzeb. Alternatywnie możesz pominąć ten proces, jeśli wolisz rozpocząć dostosowywanie. Details

Get started by activating all our features with recommended default settings, then fine-tune them to suit your specific needs. Alternately you can skip this process if you’d prefer to start customizing.

Zacznij od aktywacji wszystkich naszych funkcji z zalecanymi ustawieniami domyślnymi, a następnie dostosuj je do swoich potrzeb. Alternatywnie możesz pominąć ten proces, jeśli wolisz rozpocząć dostosowywanie.
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-02-27 18:47:32
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • languages/react.php:866
Priority:
normal
More links:
Show clear cache button in admin bar Pokaż przycisk Wyczyść pamięć podręczną na pasku administracyjnym Details

Show clear cache button in admin bar

Pokaż przycisk Wyczyść pamięć podręczną na pasku administracyjnym
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-02-27 18:47:46
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • languages/react.php:848
Priority:
normal
More links:
Default settings Ustawienia domyślne Details

Default settings

Ustawienia domyślne
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-02-27 18:47:54
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • languages/react.php:836
Priority:
normal
More links:
CDN CDN Details

CDN

CDN
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2022-02-27 18:47:57
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • languages/react.php:833
Priority:
normal
More links:
Active on subsites Aktywne na podstronach Details

Active on subsites

Aktywne na podstronach
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
old
Date added (GMT):
2022-02-27 18:48:09
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • languages/react.php:830
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 4 5 84

Export as

Translators

Recommended by WordPress web developers

WordPress web developers from all over the world prefer WPMU DEV, with an average rating of 4.9/5, over 5,000 five-star reviews, and winners of thirteen G2 best product awards.

Web Developers Choice

The number one choice of WordPress web developers

Smush image optimization plugin

Back-to-back Torque Plugin Madness winners

Hosting

Trial free for 7 days

Just US$12AU$18.70/m after. Cancel anytime.

Sign up for free