WPMU DEV in your language

Translations

Translation of WPMU DEV Dashboard: Bulgarian

1 2 3 4
Prio Original string Translation
Revoke access Откажи достъп Details

Revoke access

Откажи достъп
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2020-02-10 01:31:28
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Nikola (beboggy)
References:
 • template/sui/support.php:794
Priority:
normal
More links:
Support Docs Помощна документация Details

Support Docs

Помощна документация
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2020-02-10 01:31:56
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Nikola (beboggy)
References:
 • template/sui/support.php:805
Priority:
normal
More links:
Note: IP addresses are anonymized when stored and meet GDPR recommendations. Бележка: IP адресите са анонимизирани когато се съхраняват и отговарят на изискванията по GDPR. Details

Note: IP addresses are anonymized when stored and meet GDPR recommendations.

Бележка: IP адресите са анонимизирани когато се съхраняват и отговарят на изискванията по GDPR.
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2020-02-10 01:33:19
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Nikola (beboggy)
References:
 • template/sui/analytics.php:132
Priority:
normal
More links:
Allow Subsite Admins to override Позволи на администратори на подсайтове да променят Details

Allow Subsite Admins to override

Позволи на администратори на подсайтове да променят
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2020-02-10 01:42:45
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Nikola (beboggy)
References:
 • template/sui/whitelabel.php:207
Priority:
normal
More links:
By default, subsites will inherit the main branding set here. With this setting enabled, we will use the logo set in the Customizer Menu as the branding across plugins. По подразбиране, подсайтовете наследяват основното брандиране зададено тук. С позволяването на тази настройка, ще използваме комплекта лога зададени в менюто за персонализиране като брандиране върху всички добавки. Details

By default, subsites will inherit the main branding set here. With this setting enabled, we will use the logo set in the Customizer Menu as the branding across plugins.

По подразбиране, подсайтовете наследяват основното брандиране зададено тук. С позволяването на тази настройка, ще използваме комплекта лога зададени в менюто за персонализиране като брандиране върху всички добавки.
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2020-02-10 01:45:02
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Nikola (beboggy)
References:
 • template/sui/whitelabel.php:208
Priority:
normal
More links:
Who has access? Кой има достъп? Details

Who has access?

Кой има достъп?
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2020-02-10 01:31:18
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Nikola (beboggy)
References:
 • template/sui/support.php:791
Priority:
normal
More links:
How it works Как работи Details

How it works

Как работи
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2020-02-10 01:33:29
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Nikola (beboggy)
References:
 • template/sui/support.php:787
Priority:
normal
More links:
How secure is support access? Колко сигурен е достъпа на съпорта? Details

How secure is support access?

Колко сигурен е достъпа на съпорта?
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2020-02-10 01:34:09
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Nikola (beboggy)
References:
 • template/sui/support.php:776
Priority:
normal
More links:
You have an active support session. If you haven't already, please let support staff know you have granted access. It will remain active for another %s. Имаш активна сесия за поддръжка. Ако все още не си, моля, сподели със техника по поддръжката за получения достъп. Сесията ще остане активна още %s. Details

You have an active support session. If you haven't already, please let support staff know you have granted access. It will remain active for another %s.

Имаш активна сесия за поддръжка. Ако все още не си, моля, сподели със техника по поддръжката за получения достъп. Сесията ще остане активна още %s.
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: %s – human readable time period.
Date added (GMT):
2020-02-10 01:36:26
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Nikola (beboggy)
References:
 • template/sui/dashboard-templates/support.php:99
 • template/sui/support.php:572
Priority:
normal
More links:
SECURITY INFO ИНФО ЗА СИГУРНОСТТА Details

SECURITY INFO

ИНФО ЗА СИГУРНОСТТА
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2020-02-10 01:37:02
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Nikola (beboggy)
References:
 • template/sui/support.php:505
Priority:
normal
More links:
Support access granted. Please let support staff know you have granted access via your %s support ticket %s. Предоставен достъп за техническа поддръжка. Моля, сподели със техниците, че си позволил/а достъпа чрез своя %s тикет за поддръжка %s. Details

Support access granted. Please let support staff know you have granted access via your %s support ticket %s.

Предоставен достъп за техническа поддръжка. Моля, сподели със техниците, че си позволил/а достъпа чрез своя %s тикет за поддръжка %s.
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2020-02-10 01:42:00
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Nikola (beboggy)
References:
 • template/sui/support.php:104
Priority:
normal
More links:
We’ll automatically download language files for each of the plugins you install. Автоматично ще свалим езиковите пакети за всички добавки които инсталираш. Details

We’ll automatically download language files for each of the plugins you install.

Автоматично ще свалим езиковите пакети за всички добавки които инсталираш.
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2020-02-10 01:45:48
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Nikola (beboggy)
References:
 • template/sui/settings.php:409
Priority:
normal
More links:
Automatically update translations. Автоматично обнови преводите. Details

Automatically update translations.

Автоматично обнови преводите.
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2020-02-10 01:46:08
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Nikola (beboggy)
References:
 • template/sui/settings.php:406
Priority:
normal
More links:
All translations are up to date. Всички преводи са обновени до последна версия. Details

All translations are up to date.

Всички преводи са обновени до последна версия.
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2020-02-10 01:46:24
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Nikola (beboggy)
References:
 • template/sui/settings.php:388
Priority:
normal
More links:
Update old translations or choose to have WPMU DEV automatically download and install translation updates for you. Обнови стари преводи или избери дали WPMU DEV автоматично да изтегли и инсталира преводи вместо теб. Details

Update old translations or choose to have WPMU DEV automatically download and install translation updates for you.

Обнови стари преводи или избери дали WPMU DEV автоматично да изтегли и инсталира преводи вместо теб.
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2020-02-10 01:47:51
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Nikola (beboggy)
References:
 • template/sui/settings.php:352
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 4

Export as

Translators

Recommended by WordPress web developers

WordPress web developers from all over the world prefer WPMU DEV, with an average rating of 4.9/5, over 5,000 five-star reviews, and winners of thirteen G2 best product awards.

Web Developers Choice

The number one choice of WordPress web developers

Smush image optimization plugin

Back-to-back Torque Plugin Madness winners

Hosting

Trial free for 7 days

Just $12AU$18.70₹960/m after. Cancel anytime.

Sign up for free