WPMU DEV In Your Language

Glossary for Polish translation of WPMU DEV Dashboard

Item Part of speech Translation Comments
'Cancel' to stop, 'OK' to expression Kliknij „Anuluj”, aby anulować tę operację, lub „OK”, aby ją sfinalizować.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:39
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
<a href="https://wordpress.org/support/"> expression <a href="https://pl.forums.wordpress.org/">

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:39
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
activate verb włącz

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:39
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
activate verb włączać raczej unikajmy słowa "aktywować"; używamy go tylko w kontekście aktywacji konta, w innych przypadkach piszmy "włączać"

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:39
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
admin bar noun pasek administratora

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:39
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
affect verb mieć wpływ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:39
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
anchor noun kotwica

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:39
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
anchors noun kotwice

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:39
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
avatar noun awatar

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:39
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
await moderation verb oczekiwać na moderację

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:39
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
blog noun blog dopełniacz: blogu

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:39
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
Bulk Actions expression Masowe działania

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:39
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
cache noun pamięć podręczna (wymowa: kesz)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:39
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
caption noun podpis

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:39
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
changeset noun zestaw zmian

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:39
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
child theme noun motyw potomny

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:39
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
compatible adjective zgodny [może być też "kompatybilny"]

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:39
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
content noun treść

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:39
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
contributing to WordPress noun pomoc w rozwoju WordPressa

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:39
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
core noun [chodzi o kod samego WordPressa, a nie o zespół tworzący; dla przykładu core developer - programista, który pisze kod "core", czyli po prostu WordPressa]

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:39
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
could not verb nie można było

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:39
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
credits noun autorzy

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:39
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
current adjective obecny, aktualny

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:39
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
current noun używany [jeśli w kontekście "włączony"]

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:39
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
customize verb spersonalizuj

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:39
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
dashboard noun kokpit

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:39
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
database noun baza danych

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:39
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
delete verb usuwać

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:39
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
deprecated verb przestarzały is deprecated - jest przestarzałą praktyką

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:39
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
documentation on expression dokumentacja:

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:39
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
embed verb osadzać

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:39
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
enable verb włącz

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:39
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
excerpt noun zajawka

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:39
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
feature noun funkcja

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:39
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
featured image expression obrazek wyróżniający

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:39
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
featured media expression wyróżniający plik medialny

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:39
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
feedback noun uwagi

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:39
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
for the resource expression dla zasobu

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:39
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
front page noun strona główna

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:39
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
ID noun identyfikator

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:40
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
image noun obrazek NIE obraz!

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:40
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
importer noun importer dop.: importera, bier.: importer; mian. lm.: importery

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:40
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
involved verb biorący udział get involved = weź udział

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:40
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
layout noun układ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:40
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
link noun odnośnik

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:40
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
load verb wczytywać

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:40
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
locale noun ustawienia regionalne

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:40
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
log in verb logować się

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:40
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
maintenance release noun wydanie z poprawkami błędów

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:40
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
media library noun biblioteka mediów

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:40
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
page noun strona

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:40
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
panel noun panel jeśli w sensie "ekran", to "ekran", w przeciwnym razie "panel"

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:40
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
parent noun nadrzędny nie: rodzic

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:40
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
parent theme noun motyw nadrzędny

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:40
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
pass as argument verb podawać jako argument (funkcji)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:40
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
permalink noun bezpośredni odnośnik

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:40
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
persistent cache noun trwała pamięć podręczna

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:40
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
plugin noun wtyczka

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:40
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
post format noun format wpisu

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:40
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
post type noun typ treści stare, nieaktualne tłumaczenie: typ wpisu

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:40
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
preview noun podgląd

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:40
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
preview verb podejrzyj

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:40
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
protected adjective zabezpieczony

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:40
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
rating noun ocena klasyfikacja, jeśli np. jakichś treści, które mogą być nieodpowiednie; ocena, jeśli czegoś, czemu np. przyznaje się ileś gwiazdek

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:40
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
reflect verb mieć wpływ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:40
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
release noun wydanie

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:40
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
remove verb usuwać kiedy już naprawdę nie da się inaczej, może być i "kasować" :)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:40
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
revision noun wersja

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:40
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
screen noun ekran

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:40
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
security noun zabezpieczenia

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:40
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
security release noun wydanie z poprawkami błędów w zabezpieczeniach

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:40
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
Select bulk action expression Wybierz masowe działanie

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:40
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
service provider noun dostawca usług

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:40
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
sidebar noun panel boczny

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:40
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
site noun witryna

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:40
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
slug noun uproszczona nazwa uproszczona nazwa czegoś, np. post slug to uproszczona nazwa wpisu używana w odnośnikach

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:40
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
Sorry, you are not allowed to expression Przepraszamy, nie posiadasz uprawnienia do

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:40
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
static adjective statyczny

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:40
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
sticky noun przypięty

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:40
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
stylesheet noun arkusz stylów (nie stylu)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:40
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
subclass noun podklasa

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:40
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
support noun pomoc techniczna

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:40
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
support verb wspierać

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:40
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
support verb obsługiwać

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:40
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
support forum noun forum wsparcia

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:40
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
term noun taksonomia

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:40
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
text direction noun kierunek pisania (nie tekstu)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:40
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
the resource noun zasób

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:40
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
theme noun motyw

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:40
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
thumbnail noun ikona

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:40
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
trash noun kosz

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:40
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
trash verb przenosić do kosza

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:40
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
URL noun adres URL

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:40
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
video noun film

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:40
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
view verb zobacz

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:40
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
visit verb przejdź na np. przejdź na witrynę [WordPress często zachęca do "odwiedzenia" własnej witryny po wprowadzeniu na niej jakichś zmian, ale odwiedziny składa się raczej komuś innemu, dlatego wyjątkowo "przejdź", jeśli chodzi o naszą witrynę]

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:40
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:
You are about to expression Zamierzasz

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-27 05:33:40
Marcin Pietrzak (marcin10)
Actions:

Export as CSV

Sign up free