WPMU DEV In Your Language

Translation of WPMU DEV Dashboard: Vietnamese

1 2
Prio Original string Translation
Updating Translations Cập nhật bản dịch Details

Updating Translations

Cập nhật bản dịch

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-10-15 07:35:00 GMT
Translated by:
DU FL (nidevml)
References:
 • template/sui/popup-translation-details.php:92
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
settings Cài đặt Details

settings

Cài đặt

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-10-15 07:35:14 GMT
Translated by:
DU FL (nidevml)
References:
 • template/sui/element-project-info/plugin-row.php:69
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Please wait while we download and install those translations for you. Vui lòng đợi trong khi chúng tôi tải xuống và cài đặt các bản dịch đó cho bạn. Details

Please wait while we download and install those translations for you.

Vui lòng đợi trong khi chúng tôi tải xuống và cài đặt các bản dịch đó cho bạn.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-12-10 14:45:55 GMT
Translated by:
DU FL (nidevml)
References:
 • template/sui/popup-translation-details.php:94
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
%s Visit total visits
 • %s Truy cập
Details

Singular: %s Visit

Plural: %s Visits

%s Truy cập

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Context:
total visits
Date added:
2020-01-16 08:08:53 GMT
Translated by:
Dragovic (eniglesias983)
References:
 • template/sui/dashboard-templates/tools.php:38
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Services Dịch vụ Details

Services

Dịch vụ

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-01-16 08:08:01 GMT
Translated by:
Dragovic (eniglesias983)
References:
 • template/sui/dashboard-templates/services.php:47
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Grant support access Cấp quyền truy cập hỗ trợ Details

Grant support access

Cấp quyền truy cập hỗ trợ

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-10-15 07:36:04 GMT
Translated by:
DU FL (nidevml)
References:
 • template/sui/dashboard-templates/support.php:66
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Monitor and automate the critical pieces of your site. Giám sát và tự động hóa các phần quan trọng của trang web của bạn. Details

Monitor and automate the critical pieces of your site.

Giám sát và tự động hóa các phần quan trọng của trang web của bạn.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-10-15 07:36:12 GMT
Translated by:
DU FL (nidevml)
References:
 • template/sui/dashboard-templates/services.php:53
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
and we'll be happy to help you. và chúng tôi rất sẵn lòng giúp bạn. Details

and we'll be happy to help you.

và chúng tôi rất sẵn lòng giúp bạn.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-10-15 07:36:25 GMT
Translated by:
DU FL (nidevml)
References:
 • template/sui/dashboard-templates/resources.php:101
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Still stuck? Bạn vẫn bị mắc kẹt? Details

Still stuck?

Bạn vẫn bị mắc kẹt?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-10-15 07:36:34 GMT
Translated by:
DU FL (nidevml)
References:
 • template/sui/dashboard-templates/resources.php:101
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Here’s a bunch of our lesser-known but supremely helpful resources and usage guides. Dưới đây là một loạt các tài nguyên và hướng dẫn sử dụng ít được biết đến nhưng cực kỳ hữu ích của chúng tôi. Details

Here’s a bunch of our lesser-known but supremely helpful resources and usage guides.

Dưới đây là một loạt các tài nguyên và hướng dẫn sử dụng ít được biết đến nhưng cực kỳ hữu ích của chúng tôi.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-10-15 07:36:42 GMT
Translated by:
DU FL (nidevml)
References:
 • template/sui/dashboard-templates/resources.php:66
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Member Forums Thành viên diễn đàn Details

Member Forums

Thành viên diễn đàn

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-01-16 08:07:42 GMT
Translated by:
Dragovic (eniglesias983)
References:
 • template/sui/dashboard-templates/resources.php:23
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Resources Tài nguyên Details

Resources

Tài nguyên

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-01-16 08:07:52 GMT
Translated by:
Dragovic (eniglesias983)
References:
 • template/sui/dashboard-templates/resources.php:60
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Product Roadmap Lộ trình sản phẩm Details

Product Roadmap

Lộ trình sản phẩm

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-10-15 07:36:53 GMT
Translated by:
DU FL (nidevml)
References:
 • template/sui/dashboard-templates/resources.php:41
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
v%s update available v%s cập nhật có sẵn Details

v%s update available

v%s cập nhật có sẵn

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: Plugin latest version
Date added:
2020-10-15 07:37:32 GMT
Translated by:
DU FL (nidevml)
References:
 • template/sui/dashboard-templates/plugins.php:120
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
By default, subsites will inherit the main branding set here. With this setting enabled, we will use the logo set in the Customizer Menu as the branding across plugins. Theo mặc định, các trang con sẽ kế thừa thương hiệu chính được đặt ở đây. Với cài đặt này được bật, chúng tôi sẽ sử dụng biểu trưng được đặt trong Menu tùy chỉnh làm thương hiệu trên các plugin. Details

By default, subsites will inherit the main branding set here. With this setting enabled, we will use the logo set in the Customizer Menu as the branding across plugins.

Theo mặc định, các trang con sẽ kế thừa thương hiệu chính được đặt ở đây. Với cài đặt này được bật, chúng tôi sẽ sử dụng biểu trưng được đặt trong Menu tùy chỉnh làm thương hiệu trên các plugin.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-10-15 07:38:23 GMT
Translated by:
DU FL (nidevml)
References:
 • template/sui/whitelabel.php:208
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators