WPMU DEV In Your Language

Translation of Integrated Video Tutorials: Czech

1 2 3 4 5 31
Prio Original string Translation
Choose a JSON (.json) file to import the configurations. Zvolte soubor JSON (.json) pro import konfigurací. Details

Choose a JSON (.json) file to import the configurations.

Zvolte soubor JSON (.json) pro import konfigurací.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-11-24 17:43:24 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • core/views/class-locale.php:480
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Import an Integrated Video Tutorial configuration and data file. Importujte konfiguraci integrovaného video tutoriálu a datový soubor. Details

Import an Integrated Video Tutorial configuration and data file.

Importujte konfiguraci integrovaného video tutoriálu a datový soubor.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-11-24 17:43:24 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • core/views/class-locale.php:479
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Note: This will instantly revert all settings to their default states but will leave your data intact. Poznámka: Tím se okamžitě vrátí všechna nastavení do výchozích stavů, ale vaše data zůstanou nedotčena. Details

Note: This will instantly revert all settings to their default states but will leave your data intact.

Poznámka: Tím se okamžitě vrátí všechna nastavení do výchozích stavů, ale vaše data zůstanou nedotčena.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-11-17 14:05:47 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • core/views/class-locale.php:478
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Choose whether to keep or remove Videos and Playlists data. Zvolte, zda chcete zachovat nebo odebrat data videí a seznamů videí. Details

Choose whether to keep or remove Videos and Playlists data.

Zvolte, zda chcete zachovat nebo odebrat data videí a seznamů videí.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-11-24 17:43:24 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • core/views/class-locale.php:477
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Choose whether to save your settings for next time, or reset them. Zvolte, zda chcete nastavení uložit pro příště, nebo jej resetovat. Details

Choose whether to save your settings for next time, or reset them.

Zvolte, zda chcete nastavení uložit pro příště, nebo jej resetovat.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-11-17 14:05:47 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • core/views/class-locale.php:476
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Needing to start fresh? Use this button to roll back to the default settings. Potřebujete začít znovu? Použijte toto tlačítko pro návrat k výchozím nastavením. Details

Needing to start fresh? Use this button to roll back to the default settings.

Potřebujete začít znovu? Použijte toto tlačítko pro návrat k výchozím nastavením.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-11-17 14:05:47 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • core/views/class-locale.php:475
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
When you uninstall this plugin, what do you want to do with your settings and stored data? Když tento plugin odinstalujete, co chcete dělat s nastavením a uloženými daty? Details

When you uninstall this plugin, what do you want to do with your settings and stored data?

Když tento plugin odinstalujete, co chcete dělat s nastavením a uloženými daty?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-11-17 14:05:47 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • core/views/class-locale.php:474
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Control what to do with your settings and data. Data includes Videos, Playlists, and other pieces of information stored over time. Mějte kontrolu nad tím, co dělat s nastavením a daty. Data zahrnují videa, seznamy videí a další informace uložené v průběhu času. Details

Control what to do with your settings and data. Data includes Videos, Playlists, and other pieces of information stored over time.

Mějte kontrolu nad tím, co dělat s nastavením a daty. Data zahrnují videa, seznamy videí a další informace uložené v průběhu času.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-11-24 17:43:24 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • core/views/class-locale.php:473
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Use this tool to export the IVT configurations and data to another site. Tento nástroj slouží k exportu konfigurací a dat IVT do jiné lokality. Details

Use this tool to export the IVT configurations and data to another site.

Tento nástroj slouží k exportu konfigurací a dat IVT do jiné lokality.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-11-24 17:43:24 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • core/views/class-locale.php:472
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Use this tool to import the Integrated Video Tutorial configurations and data from another site. Tento nástroj slouží k importu konfigurací a dat integrovaného výukového programu videa z jiného webu. Details

Use this tool to import the Integrated Video Tutorial configurations and data from another site.

Tento nástroj slouží k importu konfigurací a dat integrovaného výukového programu videa z jiného webu.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-11-24 17:43:24 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • core/views/class-locale.php:471
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Note: The selected configurations and data above will replace your current settings and data. Poznámka: Výše uvedené vybrané konfigurace a data nahradí vaše aktuální nastavení a data. Details

Note: The selected configurations and data above will replace your current settings and data.

Poznámka: Výše uvedené vybrané konfigurace a data nahradí vaše aktuální nastavení a data.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-11-24 17:43:24 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • core/views/class-locale.php:463
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Settings successfully imported and configured. Nastavení byla úspěšně importována a nakonfigurována. Details

Settings successfully imported and configured.

Nastavení byla úspěšně importována a nakonfigurována.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-11-24 17:43:24 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • core/views/class-locale.php:462
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Continue in background Pokračovat na pozadí Details

Continue in background

Pokračovat na pozadí

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-11-24 17:43:24 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • core/views/class-locale.php:457
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Exporting Exportuji Details

Exporting

Exportuji

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-11-17 14:05:47 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • core/views/class-locale.php:456
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Importing Import Details

Importing

Import

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-11-17 14:05:47 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • core/views/class-locale.php:455
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 4 5 31
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators

Sign up free