WPMU DEV In Your Language

Translation of Hub Reports: Zulu (South Africa)

1
Prio Original string Translation
We are currently backing up your site on a %s basis using Amazon's distributed S3 cloud storage, so you can be assured your data is completely safe no matter what happens. Okwamanaje senza isipele sewebhusayithi yakho nge %s ngokusebenzisa isilulu sakwa Amazon, ngalokho ungahlala unnethezekile wazi ukuthi iwebhusayithi yakho iphephile kungakhathalekile ukuthi kwenzekeni. Details

We are currently backing up your site on a %s basis using Amazon's distributed S3 cloud storage, so you can be assured your data is completely safe no matter what happens.

Okwamanaje senza isipele sewebhusayithi yakho nge %s ngokusebenzisa isilulu sakwa Amazon, ngalokho ungahlala unnethezekile wazi ukuthi iwebhusayithi yakho iphephile kungakhathalekile ukuthi kwenzekeni.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-04-02 17:58:01 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Ricardo Freitas (ricardo19)
References:
  • wp-content/plugins/wpmudev-reports/classes/reports_html.php:1964
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We also check whether your site has been blocklisted at all, as this can indicate security problems. Siphinde sihlole ukuthi iwebhusayithi yakho ibhaliwe yini oluhliwini lwabahlukumezi, ngoba lokhu kungaveza izinkinga kwezokuphepha. Details

We also check whether your site has been blocklisted at all, as this can indicate security problems.

Siphinde sihlole ukuthi iwebhusayithi yakho ibhaliwe yini oluhliwini lwabahlukumezi, ngoba lokhu kungaveza izinkinga kwezokuphepha.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-04-02 21:00:21 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Ricardo Freitas (ricardo19)
References:
  • wp-content/plugins/wpmudev-reports/classes/reports_html.php:1655
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Security recommendations help secure your website from harmful bots and attackers. Izinlungiso zezokuphepha zinceda ukuphephisa iwebhusayithi yakho kuma-bots anobungozi kanye nabahlaseli. Details

Security recommendations help secure your website from harmful bots and attackers.

Izinlungiso zezokuphepha zinceda ukuphephisa iwebhusayithi yakho kuma-bots anobungozi kanye nabahlaseli.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-04-02 21:04:16 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Ricardo Freitas (ricardo19)
References:
  • wp-content/plugins/wpmudev-reports/classes/reports_html.php:1641
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Blocklist Monitor Ukoqapha uluhla lokuvalela ngaphandle Details

Blocklist Monitor

Ukoqapha uluhla lokuvalela ngaphandle

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-04-02 21:07:40 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Ricardo Freitas (ricardo19)
References:
  • wp-content/plugins/wpmudev-reports/classes/reports_html.php:1679,
  • wp-content/plugins/wpmudev-reports/classes/reports_html.php:1599
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Your website is currently on Google's blocklist! Please contact your developer for help resolving this issue. Iwebhusayithi yakho iseluhlwini lwe-Google lokuvalela ngaphandle! Sicela uthintane nomenzi wewebhusayithi yakho uthole usizo lokuxazulula lenkinga. Details

Your website is currently on Google's blocklist! Please contact your developer for help resolving this issue.

Iwebhusayithi yakho iseluhlwini lwe-Google lokuvalela ngaphandle! Sicela uthintane nomenzi wewebhusayithi yakho uthole usizo lokuxazulula lenkinga.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-04-02 21:15:30 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Ricardo Freitas (ricardo19)
References:
  • wp-content/plugins/wpmudev-reports/classes/reports_html.php:616
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Blocklist status is temporarily unavailable. Isimo sokuvalelwa ngaphandle asitholakali okwesikhashana. Details

Blocklist status is temporarily unavailable.

Isimo sokuvalelwa ngaphandle asitholakali okwesikhashana.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-04-02 21:15:54 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Ricardo Freitas (ricardo19)
References:
  • wp-content/plugins/wpmudev-reports/classes/reports_html.php:613
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If Google detects malware on this site it will be added to it's blocklist. Here is the current status: Uma i-Google uthola amagciwane kulewebhusayithi uzoyifaka kulohla lwayo lokuvalela ngaphandle. Nasi isimo okwamanje: Details

If Google detects malware on this site it will be added to it's blocklist. Here is the current status:

Uma i-Google uthola amagciwane kulewebhusayithi uzoyifaka kulohla lwayo lokuvalela ngaphandle. Nasi isimo okwamanje:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-04-02 21:17:01 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Ricardo Freitas (ricardo19)
References:
  • wp-content/plugins/wpmudev-reports/classes/reports_html.php:608
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We're checking Google's blocklist every 6 hours to see if this site is malware free. Sihlala uluhla lwe-Google lokuvalelwa ngaphandle njalo ngamahora ayisi-6 ukuze sibone ukuthi lewebhusayithi ayinawo amagciwane. Details

We're checking Google's blocklist every 6 hours to see if this site is malware free.

Sihlala uluhla lwe-Google lokuvalelwa ngaphandle njalo ngamahora ayisi-6 ukuze sibone ukuthi lewebhusayithi ayinawo amagciwane.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-04-02 21:18:07 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Ricardo Freitas (ricardo19)
References:
  • wp-content/plugins/wpmudev-reports/classes/reports_html.php:606
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators