WPMU DEV In Your Language

Translation of Snapshot: Catalan

1 2
Prio Original string Translation
Restore Note: The archive you are about to restore has a different charset collation ( %1$s ) than this site ( %2$s ). Nota de restauració: l'arxiu que estàs a punt de restaurar té una col·lecció de joc de caràcters diferent ( %s ) que aquest lloc ( %s ). Details

Restore Note: The archive you are about to restore has a different charset collation ( %1$s ) than this site ( %2$s ).

Nota de restauració: l'arxiu que estàs a punt de restaurar té una col·lecció de joc de caràcters diferent ( %s ) que aquest lloc ( %s ).

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-06-27 13:21:48 GMT
Translated by:
viobru
Last updated by:
Leonidas (leonidasmilosis3457)
References:
 • views/snapshots/restore.php:635
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Run-time warnings (non-fatal errors). Execution of the script is not halted. Advertències en temps d'execució (errors no fatals). No es deté l'execució del script. Details

Run-time warnings (non-fatal errors). Execution of the script is not halted.

Advertències en temps d'execució (errors no fatals). No es deté l'execució del script.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-07-01 17:20:48 GMT
Translated by:
viobru
Last updated by:
Leonidas (leonidasmilosis3457)
References:
 • views/settings.php:126
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The exclude feature uses pattern matching so you can easily select files to exclude from your backups. Example: to exclude the Twenty Ten theme, you can use twentyten, themes/twentyten or public/wp-content/themes/twentyten. <strong>The local folder or any unreadable files are excluded from Snapshot backups by default.</strong> La funció Excloure utilitza la concordança de patrons perquè puguis seleccionar fàcilment els arxius per excloure de les còpies de seguretat. Exemple: per excloure el tema Twenty Ten, pots utilitzar twentyten, theme/twentyten o public/wp-content/theme/twentyten.<strong> La carpeta local s'exclou de les còpies de Snapshot de manera predeterminada. </strong> Details

The exclude feature uses pattern matching so you can easily select files to exclude from your backups. Example: to exclude the Twenty Ten theme, you can use twentyten, themes/twentyten or public/wp-content/themes/twentyten. <strong>The local folder or any unreadable files are excluded from Snapshot backups by default.</strong>

La funció Excloure utilitza la concordança de patrons perquè puguis seleccionar fàcilment els arxius per excloure de les còpies de seguretat. Exemple: per excloure el tema Twenty Ten, pots utilitzar twentyten, theme/twentyten o public/wp-content/theme/twentyten.<strong> La carpeta local s'exclou de les còpies de Snapshot de manera predeterminada. </strong>

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-07-01 17:34:01 GMT
Translated by:
viobru
Last updated by:
Leonidas (leonidasmilosis3457)
References:
 • views/settings.php:109
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Your backup has been successfully created and uploaded to WPMU DEV servers! La teva còpia de seguretat s'ha creat correctament i s'ha carregat als servidors de WPMU DEV! Details

Your backup has been successfully created and uploaded to WPMU DEV servers!

La teva còpia de seguretat s'ha creat correctament i s'ha carregat als servidors de WPMU DEV!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-07-09 13:35:57 GMT
Translated by:
viobru
Last updated by:
Leonidas (leonidasmilosis3457)
References:
 • views/managed-backups/partials/create-backup-progress.php:57
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Managed backups can only be stored on WPMU DEV's cloud servers. You have <strong>%1$s</strong> of your %2$s storage remaining. Les còpies de seguretat gestionades només es poden emmagatzemar als servidors al núvol de WPMU DEV. Tens <strong>%s</strong> del teu %s d'espai disponible. Details

Managed backups can only be stored on WPMU DEV's cloud servers. You have <strong>%1$s</strong> of your %2$s storage remaining.

Les còpies de seguretat gestionades només es poden emmagatzemar als servidors al núvol de WPMU DEV. Tens <strong>%s</strong> del teu %s d'espai disponible.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-07-02 11:24:49 GMT
Translated by:
viobru
Last updated by:
Leonidas (leonidasmilosis3457)
References:
 • views/managed-backups/new-backup.php:120
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
%s, as a WPMU DEV member you get 10GB free cloud storage included in your membership. Create and store full backups of your website, including WordPress core files. And if disaster strikes, you can quickly and easily restore your website any time. %s, com a membre de WPMU DEV obtens 10GB d'emmagatzematge gratuït en el núvol inclòs en la teva subscripció. Crea i emmagatzema còpies de seguretat completes del teu lloc web, inclosos els arxius del nucli de WordPress. I si es produeix un desastre, pots restaurar el lloc web de manera ràpida i senzilla en qualsevol moment. <br/>Afegeix la teva Clau de Snapshot per habilitar aquest servei. Details

%s, as a WPMU DEV member you get 10GB free cloud storage included in your membership. Create and store full backups of your website, including WordPress core files. And if disaster strikes, you can quickly and easily restore your website any time.

%s, com a membre de WPMU DEV obtens 10GB d'emmagatzematge gratuït en el núvol inclòs en la teva subscripció. Crea i emmagatzema còpies de seguretat completes del teu lloc web, inclosos els arxius del nucli de WordPress. I si es produeix un desastre, pots restaurar el lloc web de manera ràpida i senzilla en qualsevol moment. <br/>Afegeix la teva Clau de Snapshot per habilitar aquest servei.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-08-12 16:34:52 GMT
Translated by:
viobru
Last updated by:
Leonidas (leonidasmilosis3457)
References:
 • views/managed-backups/activate.php:42
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You are deleting the destination <strong>%1$s</strong>. This destination has %2$d archives in it, are you sure you wish to remove it? You will still be able to access any archives at the destinations using the %3$s interface. Estàs suprimint la destinació <strong>%s</strong>. Aquesta destinació té %d arxius, estàs segur que vols eliminar-la? Encara podràs accedir a qualsevol arxiu a les destinacions utilitzant la interfície %s. Details

You are deleting the destination <strong>%1$s</strong>. This destination has %2$d archives in it, are you sure you wish to remove it? You will still be able to access any archives at the destinations using the %3$s interface.

Estàs suprimint la destinació <strong>%s</strong>. Aquesta destinació té %d arxius, estàs segur que vols eliminar-la? Encara podràs accedir a qualsevol arxiu a les destinacions utilitzant la interfície %s.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-07-02 13:30:35 GMT
Translated by:
viobru
Last updated by:
Leonidas (leonidasmilosis3457)
References:
 • views/destinations/add/index.php:192
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
When you create your new credentials, add this as the redirect URL. Quan creïs les teves noves credencials, afegeix això com a URL de redirecció. Details

When you create your new credentials, add this as the redirect URL.

Quan creïs les teves noves credencials, afegeix això com a URL de redirecció.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-07-02 14:37:32 GMT
Translated by:
viobru
Last updated by:
Leonidas (leonidasmilosis3457)
References:
 • views/destinations/add/google-drive.php:196
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If directory is blank the snapshot file will be stored at the bucket root. If the directory is provided it will be created inside the bucket. This is a global setting and will be used by all snapshot configurations using this destination. You can also define a directory used by a specific snapshot. Si el directori està buit, l'arxiu de snapshot s'emmagatzema al directori arrel. Si es proporciona el directori, es crearà dins d'aquest. Aquesta és una configuració global i serà utilitzada per totes les configuracions de snapshots que utilitzin aquesta destinació. També pots definir un directori utilitzat per snapshot específic. Details

If directory is blank the snapshot file will be stored at the bucket root. If the directory is provided it will be created inside the bucket. This is a global setting and will be used by all snapshot configurations using this destination. You can also define a directory used by a specific snapshot.

Si el directori està buit, l'arxiu de snapshot s'emmagatzema al directori arrel. Si es proporciona el directori, es crearà dins d'aquest. Aquesta és una configuració global i serà utilitzada per totes les configuracions de snapshots que utilitzin aquesta destinació. També pots definir un directori utilitzat per snapshot específic.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-07-07 15:33:28 GMT
Translated by:
viobru
Last updated by:
Leonidas (leonidasmilosis3457)
References:
 • views/destinations/add/aws.php:326
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
<b>PHP Zip module not found</b>. To unpack the zip file, Snapshot needs the Zip module to be installed and enabled. If you use a managed host, contact them directly to have it updated. <b>No s'ha trobat el mòdul ZIP PHP</b>. Per desempaquetar l'arxiu zip, Snapshot necessita que el mòdul Zip estigui instal·lat i habilitat. Si fas servir un allotjament gestionat, posa't en contacte amb el teu proveïdor directament per tenir-lo actualitzat. Details

<b>PHP Zip module not found</b>. To unpack the zip file, Snapshot needs the Zip module to be installed and enabled. If you use a managed host, contact them directly to have it updated.

<b>No s'ha trobat el mòdul ZIP PHP</b>. Per desempaquetar l'arxiu zip, Snapshot necessita que el mòdul Zip estigui instal·lat i habilitat. Si fas servir un allotjament gestionat, posa't en contacte amb el teu proveïdor directament per tenir-lo actualitzat.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-07-07 16:16:38 GMT
Translated by:
viobru
Last updated by:
Leonidas (leonidasmilosis3457)
References:
 • views/common/requirements-test.php:141
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
<b>PHP MySQLi module not found</b>. Snapshot needs the MySQLi module to be installed and enabled on the target server. If you use a managed host, contact them directly to have this module installed and enabled. <b>No s'ha trobat el mòdul PHP MySQLi</b> Snapshot necessita instal·lar i habilitar el mòdul MySQLi al servidor de destinació. Si fas servir un allotjament administrat, contacta amb el teu proveïdor directament per tenir aquest mòdul instal·lat i habilitat. Details

<b>PHP MySQLi module not found</b>. Snapshot needs the MySQLi module to be installed and enabled on the target server. If you use a managed host, contact them directly to have this module installed and enabled.

<b>No s'ha trobat el mòdul PHP MySQLi</b> Snapshot necessita instal·lar i habilitar el mòdul MySQLi al servidor de destinació. Si fas servir un allotjament administrat, contacta amb el teu proveïdor directament per tenir aquest mòdul instal·lat i habilitat.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-07-07 16:25:58 GMT
Translated by:
viobru
Last updated by:
Leonidas (leonidasmilosis3457)
References:
 • views/common/requirements-test.php:113
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
<b><code>max_execution_time</code> is set to %s which is too low</b>. A minimum execution time of 150 seconds is recommended to give the migration process the best chance of succeeding. If you use a managed host, contact them directly to have it updated. <b><code>max_execution_time</code> està establert en %s que és massa baix</b>. Es recomana un temps d'execució mínim de 150 segons per tal que el procés de migració tingui una major probabilitat d'èxit. Si utilitzes un allotjament gestionat, contacta directament amb el teu proveïdor per tenir-lo actualitzat. Details

<b><code>max_execution_time</code> is set to %s which is too low</b>. A minimum execution time of 150 seconds is recommended to give the migration process the best chance of succeeding. If you use a managed host, contact them directly to have it updated.

<b><code>max_execution_time</code> està establert en %s que és massa baix</b>. Es recomana un temps d'execució mínim de 150 segons per tal que el procés de migració tingui una major probabilitat d'èxit. Si utilitzes un allotjament gestionat, contacta directament amb el teu proveïdor per tenir-lo actualitzat.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-07-07 16:31:01 GMT
Translated by:
viobru
Last updated by:
Leonidas (leonidasmilosis3457)
References:
 • views/common/requirements-test.php:85
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Your PHP version is out of date. Your current version is %s and we require 5.2 or newer. You'll need to update your PHP version to proceed. If you use a managed host, contact them directly to have it updated. La teva versió de PHP no està actualitzada. La teva versió actual és %s i necessitem 5.2 o més recent. Has d'actualitzar la versió PHP per continuar. Si fas servir un allotjament gestionat, posa't en contacte amb el teu proveïdor directament per tenir-lo actualitzat. Details

Your PHP version is out of date. Your current version is %s and we require 5.2 or newer. You'll need to update your PHP version to proceed. If you use a managed host, contact them directly to have it updated.

La teva versió de PHP no està actualitzada. La teva versió actual és %s i necessitem 5.2 o més recent. Has d'actualitzar la versió PHP per continuar. Si fas servir un allotjament gestionat, posa't en contacte amb el teu proveïdor directament per tenir-lo actualitzat.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-07-05 02:19:37 GMT
Translated by:
viobru
Last updated by:
Leonidas (leonidasmilosis3457)
References:
 • views/common/requirements-test.php:54
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
As part of your WPMU DEV membership you get 10GB free cloud storage to back up and store your entire WordPress website - including WordPress itself. You can schedule these backups to run daily, weekly or monthly and should you ever need it you can restore an entire website in just a few clicks. Com a part de la teva subscripció a WPMU DEV obtens 10 GB d'emmagatzematge en el núvol gratuït per fer una còpia de seguretat i emmagatzemar tot el teu lloc web de WordPress, inclòs WordPress. Pots programar aquestes còpies de seguretat per executar-se diàriament, mensualment o setmanalment, i si ho necessites, pots restaurar un lloc web sencer amb tan sols uns quants clics. Details

As part of your WPMU DEV membership you get 10GB free cloud storage to back up and store your entire WordPress website - including WordPress itself. You can schedule these backups to run daily, weekly or monthly and should you ever need it you can restore an entire website in just a few clicks.

Com a part de la teva subscripció a WPMU DEV obtens 10 GB d'emmagatzematge en el núvol gratuït per fer una còpia de seguretat i emmagatzemar tot el teu lloc web de WordPress, inclòs WordPress. Pots programar aquestes còpies de seguretat per executar-se diàriament, mensualment o setmanalment, i si ho necessites, pots restaurar un lloc web sencer amb tan sols uns quants clics.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-07-05 02:34:48 GMT
Translated by:
viobru
Last updated by:
Leonidas (leonidasmilosis3457)
References:
 • views/boxes/modals/popup-welcome.php:64
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Try Snapshot Pro along with 100+ WPMU DEV plugins & 24/7 WP support for free today. Prova Snapshot Pro i més de 100 extensions de WPMU DEV i suport WP 24/7 gratis avui. Details

Try Snapshot Pro along with 100+ WPMU DEV plugins & 24/7 WP support for free today.

Prova Snapshot Pro i més de 100 extensions de WPMU DEV i suport WP 24/7 gratis avui.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-07-05 02:38:03 GMT
Translated by:
viobru
Last updated by:
Leonidas (leonidasmilosis3457)
References:
 • views/boxes/dashboard/widget-try-pro.php:17
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators