WPMU DEV In Your Language

Translation of Snapshot: Slovak

1 2 3 41
Prio Original string Translation
Backups menu label Zálohy Details

Backups

Zálohy

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Context:
menu label
Date added:
2022-03-17 12:22:37 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • snapshot.php:601
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Backups page label Zálohy Details

Backups

Zálohy

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Context:
page label
Date added:
2022-03-17 12:22:37 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • snapshot.php:600
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This is the schedule for your backups. Toto je plán pre vaše zálohy. Details

This is the schedule for your backups.

Toto je plán pre vaše zálohy.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-03-17 12:22:37 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • views/wpmu_backups.php:325
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Backups performed on our hosting platform are performed incrementally on a daily basis. Zálohy vykonávané na našej hostingovej platforme sa vykonávajú postupne na dennej báze. Details

Backups performed on our hosting platform are performed incrementally on a daily basis.

Zálohy vykonávané na našej hostingovej platforme sa vykonávajú postupne na dennej báze.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-03-17 12:22:37 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • views/wpmu_backups.php:315
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This limit does not include any manual backups you create. Tento limit nezahŕňa žiadne manuálne zálohy, ktoré vytvoríte. Details

This limit does not include any manual backups you create.

Tento limit nezahŕňa žiadne manuálne zálohy, ktoré vytvoríte.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-03-17 12:22:37 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • views/wpmu_backups.php:300
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
By default your hosting plan will store 30 days of backups before cycling the oldest within the newest. Currently this can not be changed. V predvolenom nastavení bude váš hostingový plán ukladať 30 dní záloh pred cyklovaním najstaršieho v rámci najnovšieho. V súčasnosti sa to nedá zmeniť. Details

By default your hosting plan will store 30 days of backups before cycling the oldest within the newest. Currently this can not be changed.

V predvolenom nastavení bude váš hostingový plán ukladať 30 dní záloh pred cyklovaním najstaršieho v rámci najnovšieho. V súčasnosti sa to nedá zmeniť.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-03-17 12:22:37 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • views/wpmu_backups.php:291
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We backup your site daily, and retain backups for 30 days as part of your hosting plan. Your first backup will show here within 24 hours, or you can start it now! Zálohujeme vaše stránky denne a uchovávame zálohy po dobu 30 dní ako súčasť vášho hostingového plánu. Vaša prvá záloha sa tu zobrazí do 24 hodín, alebo ju môžete spustiť teraz! Details

We backup your site daily, and retain backups for 30 days as part of your hosting plan. Your first backup will show here within 24 hours, or you can start it now!

Zálohujeme vaše stránky denne a uchovávame zálohy po dobu 30 dní ako súčasť vášho hostingového plánu. Vaša prvá záloha sa tu zobrazí do 24 hodín, alebo ju môžete spustiť teraz!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-03-17 12:22:37 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • views/wpmu_backups.php:245
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We recommend to keep this window open while we're restoring your website in the background. When it's complete, there's a chance you'll be logged out. You can simply log back in to see your freshly restored site. Odporúčame ponechať toto okno otvorené, kým obnovujeme vašu webovú lokalitu na pozadí. Keď je hotová, je tu šanca, že budete odhlásený. Môžete sa jednoducho prihlásiť späť, aby ste videli svoju čerstvo obnovenú stránku. Details

We recommend to keep this window open while we're restoring your website in the background. When it's complete, there's a chance you'll be logged out. You can simply log back in to see your freshly restored site.

Odporúčame ponechať toto okno otvorené, kým obnovujeme vašu webovú lokalitu na pozadí. Keď je hotová, je tu šanca, že budete odhlásený. Môžete sa jednoducho prihlásiť späť, aby ste videli svoju čerstvo obnovenú stránku.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-03-17 12:22:37 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • views/wpmu_backups.php:224
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Please wait, backup is in progress… Počkajte, zálohovanie prebieha... Details

Please wait, backup is in progress…

Počkajte, zálohovanie prebieha...

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-03-17 12:22:37 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • views/wpmu_backups.php:215
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
An error occurred while restoring your backup. <a href="%1$s" class="%2$s">Try restoring the backup</a> again and if the issue persists <a href="%3$s" target="_blank">our support team</a> is available 24/7 to help. Pri obnove zálohy sa vyskytla chyba. <a href="%1$s" class="%2$s">Skúste obnoviť zálohu</a> znova a ak problém pretrváva <a href="%3$s" target="_blank">, náš tím podpory</a> je k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni, aby vám pomohol. Details

An error occurred while restoring your backup. <a href="%1$s" class="%2$s">Try restoring the backup</a> again and if the issue persists <a href="%3$s" target="_blank">our support team</a> is available 24/7 to help.

Pri obnove zálohy sa vyskytla chyba. <a href="%1$s" class="%2$s">Skúste obnoviť zálohu</a> znova a ak problém pretrváva <a href="%3$s" target="_blank">, náš tím podpory</a> je k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni, aby vám pomohol.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-03-17 12:22:37 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • views/wpmu_backups.php:178
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
An error occurred while creating your latest backup. <a href="%1$s" class="%2$s">Give it another try</a> and if the issue persists <a href="%3$s" target="_blank">contact our support team</a> for assistance. Pri vytváraní najnovšej zálohy sa vyskytla chyba. <a href="%1$s" class="%2$s">Skúste to ešte raz</a> a ak problém pretrváva, <a href="%3$s" target="_blank">požiadajte o pomoc náš tím podpory</a> . Details

An error occurred while creating your latest backup. <a href="%1$s" class="%2$s">Give it another try</a> and if the issue persists <a href="%3$s" target="_blank">contact our support team</a> for assistance.

Pri vytváraní najnovšej zálohy sa vyskytla chyba. <a href="%1$s" class="%2$s">Skúste to ešte raz</a> a ak problém pretrváva, <a href="%3$s" target="_blank">požiadajte o pomoc náš tím podpory</a> .

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-03-17 12:22:37 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • views/wpmu_backups.php:173
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Your website has been successfully restored! <a href="%s" target="_blank">View website</a>. Vaša webová stránka bola úspešne obnovená! <a href="%s" target="_blank">Pozrite si webovú stránku</a>. Details

Your website has been successfully restored! <a href="%s" target="_blank">View website</a>.

Vaša webová stránka bola úspešne obnovená! <a href="%s" target="_blank">Pozrite si webovú stránku</a>.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-03-17 12:22:37 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • views/wpmu_backups.php:168
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Your backup has been successfully created and stored! Záloha bola úspešne vytvorená a uložená! Details

Your backup has been successfully created and stored!

Záloha bola úspešne vytvorená a uložená!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-03-17 12:22:37 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • views/wpmu_backups.php:163
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Your backup is in progress using the WPMU DEV hosting backups engine. Once complete, you can use the backup at any time to fully restore your website. Zálohovanie prebieha pomocou nástroja zálohovania hostiteľa WPMU DEV. Po dokončení môžete zálohu kedykoľvek použiť na úplné obnovenie vašich webových stránok. Details

Your backup is in progress using the WPMU DEV hosting backups engine. Once complete, you can use the backup at any time to fully restore your website.

Zálohovanie prebieha pomocou nástroja zálohovania hostiteľa WPMU DEV. Po dokončení môžete zálohu kedykoľvek použiť na úplné obnovenie vašich webových stránok.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-03-17 12:22:37 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • views/wpmu_backups.php:155
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Note: You still have access to your Managed Backups and can restore your website at any time via the %1$1sBackups Tab%2$2s in The Hub. Poznámka: Stále máte prístup k spravovaným zálohám a svoju webovú lokalitu môžete kedykoľvek obnoviť prostredníctvom karty %1$1sBackups%2$2s v rozbočovači. Details

Note: You still have access to your Managed Backups and can restore your website at any time via the %1$1sBackups Tab%2$2s in The Hub.

Poznámka: Stále máte prístup k spravovaným zálohám a svoju webovú lokalitu môžete kedykoľvek obnoviť prostredníctvom karty %1$1sBackups%2$2s v rozbočovači.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-03-17 12:22:37 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • views/wpmu_backups.php:144
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 41
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators