WPMU DEV In Your Language

Translation of Smartcrawl: Slovak

1 2 3 55
Prio Original string Translation
ample ways to index your site. part of a larger text Dostatok spôsobov, ako indexovať svoju stránku. Details

ample ways to index your site.

Dostatok spôsobov, ako indexovať svoju stránku.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Context:
part of a larger text
Date added:
2022-03-17 12:18:29 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • includes/admin/templates/advanced-tools/advanced-tools-settings.php:39
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
a whole new site all together. Internal linking can help boost SEO by giving search engines part of a larger text Úplne nová stránka spolu. Interné prepojenie môže pomôcť zvýšiť SEO tým, že poskytne vyhľadávačom Details

a whole new site all together. Internal linking can help boost SEO by giving search engines

Úplne nová stránka spolu. Interné prepojenie môže pomôcť zvýšiť SEO tým, že poskytne vyhľadávačom

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Context:
part of a larger text
Date added:
2022-03-17 12:18:29 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • includes/admin/templates/advanced-tools/advanced-tools-settings.php:38
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Configure SmartCrawl to automatically link certain key words to a page on your blog or even part of a larger text Konfigurácia aplikácie SmartCrawl na automatické prepojenie určitých kľúčových slov so stránkou na blogu alebo dokonca Details

Configure SmartCrawl to automatically link certain key words to a page on your blog or even

Konfigurácia aplikácie SmartCrawl na automatické prepojenie určitých kľúčových slov so stránkou na blogu alebo dokonca

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Context:
part of a larger text
Date added:
2022-03-17 12:18:29 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • includes/admin/templates/advanced-tools/advanced-tools-settings.php:37
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Done notifying search engines, please hold on... Hotovo informovanie vyhľadávačov, prosím, držte sa... Details

Done notifying search engines, please hold on...

Hotovo informovanie vyhľadávačov, prosím, držte sa...

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-03-17 12:18:29 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • includes/tools/sitemaps-dashboard-widget.php:76
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Notifying... Oznamujúce... Details

Notifying...

Oznamujúce...

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-03-17 12:18:29 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • includes/tools/sitemaps-dashboard-widget.php:75
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Sitemaps - SmartCrawl Mapa stránok - SmartCrawl Details

Sitemaps - SmartCrawl

Mapa stránok - SmartCrawl

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-03-17 12:18:29 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • includes/tools/sitemaps-dashboard-widget.php:42
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If you've recently created an account, allow 24 hours for your first data to arrive. If you are an existing user, please reset your Moz API credentials to fix this issue. Ak ste si nedávno vytvorili účet, nechajte 24 hodín na doručenie prvých údajov. Ak ste existujúcim používateľom, na vyriešenie tohto problému obnovte poverenia rozhrania Moz API. Details

If you've recently created an account, allow 24 hours for your first data to arrive. If you are an existing user, please reset your Moz API credentials to fix this issue.

Ak ste si nedávno vytvorili účet, nechajte 24 hodín na doručenie prvých údajov. Ak ste existujúcim používateľom, na vyriešenie tohto problému obnovte poverenia rozhrania Moz API.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-03-17 12:18:29 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • includes/tools/seomoz/class-wds-moz-results-renderer.php:43
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We were unable to retrieve data from the Moz API. Nepodarilo sa nám získať údaje z rozhrania Moz API. Details

We were unable to retrieve data from the Moz API.

Nepodarilo sa nám získať údaje z rozhrania Moz API.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-03-17 12:18:29 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • includes/tools/seomoz/class-wds-moz-results-renderer.php:29
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Moz URL Metrics - SmartCrawl Moz URL metriky - SmartCrawl Details

Moz URL Metrics - SmartCrawl

Moz URL metriky - SmartCrawl

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-03-17 12:18:29 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • includes/tools/seomoz/class-wds-moz-metabox.php:51
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Moz - SmartCrawl Moz - SmartCrawl Details

Moz - SmartCrawl

Moz - SmartCrawl

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-03-17 12:18:29 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • includes/tools/seomoz/class-wds-moz-dashboard-widget.php:61
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The missing items have been added to your sitemap as extra URLs. Chýbajúce položky boli pridané do mapy lokality ako ďalšie adresy URL. Details

The missing items have been added to your sitemap as extra URLs.

Chýbajúce položky boli pridané do mapy lokality ako ďalšie adresy URL.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-03-17 12:18:29 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • includes/core/sitemaps/class-wds-controller-sitemap.php:124
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The crawl timed out Časový limit prehľadávania obsahu uplynul Details

The crawl timed out

Časový limit prehľadávania obsahu uplynul

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-03-17 12:18:29 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • includes/core/service/class-wds-seo-service.php:297
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
click here kliknite sem Details

click here

kliknite sem

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-03-17 12:18:29 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • includes/core/core.php:1014
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Page %1$s of %2$s Strana %1$s of %2$s Details

Page %1$s of %2$s

Strana %1$s of %2$s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-03-17 12:18:29 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • includes/core/class-wds-replacement-helper.php:138
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Configure your SEO Titles & Meta, enable OpenGraph and activate readability analysis here. Nakonfigurujte svoje SEO tituly & Meta, povoľte OpenGraph a aktivujte analýzu čitateľnosti tu. Details

Configure your SEO Titles & Meta, enable OpenGraph and activate readability analysis here.

Nakonfigurujte svoje SEO tituly & Meta, povoľte OpenGraph a aktivujte analýzu čitateľnosti tu.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-03-17 12:18:29 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • includes/core/class-wds-controller-pointers.php:90
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 55
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators