WPMU DEV In Your Language

Translation of Smush Pro : Czech

1 2 3 17
Prio Original string Translation
Help us improve Smush by letting our product designers gain insight into what features need improvement. We don’t track any personalized data, it’s all basic stuff. Pomozte nám zlepšit Smush tím, že necháme našim produktovým návrhářům získat přehled o tom, jaké funkce potřebují zlepšit. Nezaznamenáváme žádné osobní údaje, jsou to všechny základní věci. Details

Help us improve Smush by letting our product designers gain insight into what features need improvement. We don’t track any personalized data, it’s all basic stuff.

Pomozte nám zlepšit Smush tím, že necháme našim produktovým návrhářům získat přehled o tom, jaké funkce potřebují zlepšit. Nezaznamenáváme žádné osobní údaje, jsou to všechny základní věci.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-03-03 10:51:12 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/modals/onboarding.php:64
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Great! We’re just running a check to see what images need compressing. You can configure more advanced settings once this image check is complete. Skvělý! Právě provádíme kontrolu, abychom zjistili, jaké obrázky potřebují být komprimovány. Můžete nastavit hodnotu pokročilejší nastavení po dokončení této kontroly nahraných médií. Details

Great! We’re just running a check to see what images need compressing. You can configure more advanced settings once this image check is complete.

Skvělý! Právě provádíme kontrolu, abychom zjistili, jaké obrázky potřebují být komprimovány. Můžete nastavit hodnotu pokročilejší nastavení po dokončení této kontroly nahraných médií.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-03-03 11:00:18 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/modals/checking-files.php:33
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Note: We’ll detect and serve WebP images to browsers that will accept them by checking Accept Headers, and gracefully fall back to normal PNGs or JPEGs for non-compatible browsers. Poznámka: budeme detekovat a sloužit WebP obrázky do prohlížečů, které budou akceptovat je tím, že kontroluje přijmout hlavičky, a elegantně pád zpět do normálního PNG nebo JPEG pro non-kompatibilní prohlížeče. Details

Note: We’ll detect and serve WebP images to browsers that will accept them by checking Accept Headers, and gracefully fall back to normal PNGs or JPEGs for non-compatible browsers.

Poznámka: budeme detekovat a sloužit WebP obrázky do prohlížečů, které budou akceptovat je tím, že kontroluje přijmout hlavičky, a elegantně pád zpět do normálního PNG nebo JPEG pro non-kompatibilní prohlížeče.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-02-16 10:11:47 GMT
Translated by:
Petr Rohan (info16417)
References:
 • core/modules/class-cdn.php:262
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
WebP Conversion WebP konverze Details

WebP Conversion

WebP konverze

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-12-08 19:59:10 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • core/modules/class-cdn.php:234
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We can see you have WP Offload Media installed with the %1$sRemove Files From Server%2$s option activated. If you want to optimize your S3 images you'll need to %3$supgrade to Smush Pro%4$s Můžeme vidět, že jste WP Offload S3 nainstalován s %1$sRemove soubory ze serveru%2$s aktivován možnost. Pokud chcete optimalizovat obrázky S3, budete potřebovat%3$supgrade na smush pro%4$s Details

We can see you have WP Offload Media installed with the %1$sRemove Files From Server%2$s option activated. If you want to optimize your S3 images you'll need to %3$supgrade to Smush Pro%4$s

Můžeme vidět, že jste WP Offload S3 nainstalován s %1$sRemove soubory ze serveru%2$s aktivován možnost. Pokud chcete optimalizovat obrázky S3, budete potřebovat%3$supgrade na smush pro%4$s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
Translators: %1$s: opening strong tag, %2$s: closing strong tag, %s: settings link, %3$s: opening a and strong tags, %4$s: closing a and strong tags
Date added:
2019-02-16 10:11:47 GMT
Translated by:
Petr Rohan (info16417)
References:
 • core/integrations/class-s3.php:238
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We can see you have WP Offload Media installed with the %1$sRemove Files From Server%2$s option activated. If you want to optimize your S3 images, you’ll need to enable the %3$sAmazon S3 Support%4$s feature in Smush’s Integrations. Můžeme vidět, že jste WP Offload S3 nainstalován s %1$sRemove soubory ze serveru%2$s aktivován možnost. Pokud chcete optimalizovat vaše obrázky S3, budete muset povolit%3$sAmazon S3 podpora%4$s funkce v nastavení smush. Details

We can see you have WP Offload Media installed with the %1$sRemove Files From Server%2$s option activated. If you want to optimize your S3 images, you’ll need to enable the %3$sAmazon S3 Support%4$s feature in Smush’s Integrations.

Můžeme vidět, že jste WP Offload S3 nainstalován s %1$sRemove soubory ze serveru%2$s aktivován možnost. Pokud chcete optimalizovat vaše obrázky S3, budete muset povolit%3$sAmazon S3 podpora%4$s funkce v nastavení smush.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
Translators: %1$s: opening strong tag, %2$s: closing strong tag, %s: settings link, %3$s: opening a and strong tags, %4$s: closing a and strong tags
Date added:
2019-02-16 10:11:47 GMT
Translated by:
Petr Rohan (info16417)
References:
 • core/integrations/class-s3.php:223
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The Hub Rozbočovač Details

The Hub

Rozbočovač

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-02-16 10:11:47 GMT
Translated by:
Petr Rohan (info16417)
References:
 • app/views/smush-page.php:113
 • app/views/smush-page.php:131
 • app/views/smush-upgrade-page.php:198
 • app/views/wp-smush-nextgen-bulk-page.php:23
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Not using your language, or have improvements? Help us improve translations by providing your own improvements %1$shere%2$s. Nepoužíváte jazyk nebo máte vylepšení? Pomozte nám vylepšit překlady tím, že poskytnete vlastní vylepšení% 1 $ ovocná šťáva%2$s. Details

Not using your language, or have improvements? Help us improve translations by providing your own improvements %1$shere%2$s.

Warning: Missing %1$s placeholder in translation.
Nepoužíváte jazyk nebo máte vylepšení? Pomozte nám vylepšit překlady tím, že poskytnete vlastní vylepšení% 1 $ ovocná šťáva%2$s.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s: opening a tag, %2$s: closing a tag
Date added:
2019-02-16 10:11:47 GMT
Translated by:
Petr Rohan (info16417)
References:
 • app/views/settings/meta-box.php:46
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Active Translation Aktivní překlad Details

Active Translation

Aktivní překlad

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-02-16 10:11:47 GMT
Translated by:
Petr Rohan (info16417)
References:
 • app/views/settings/meta-box.php:39
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
By default, Smush will use the language you’d set in your %1$sWordPress Admin Settings%2$s if a matching translation is available. Ve výchozím nastavení bude smush používat jazyk, který jste nastavili ve vašem%1$sWordPress admin settings %2$s, pokud je k dispozici odpovídající překlad. Details

By default, Smush will use the language you’d set in your %1$sWordPress Admin Settings%2$s if a matching translation is available.

Ve výchozím nastavení bude smush používat jazyk, který jste nastavili ve vašem%1$sWordPress admin settings %2$s, pokud je k dispozici odpovídající překlad.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s: opening a tag, %2$s: closing a tag
Date added:
2019-02-16 10:11:47 GMT
Translated by:
Petr Rohan (info16417)
References:
 • app/views/settings/meta-box.php:29
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
In addition to smushing your media uploads, you may want to smush non WordPress images that are outside of your uploads directory. Get started by adding files and folders you wish to optimize. Kromě smushing odesílání médií budete možná chtít také smush obrázky žijící mimo adresář odesílání. Začněte tím, že přidáte soubory a složky, které chcete optimalizovat. Details

In addition to smushing your media uploads, you may want to smush non WordPress images that are outside of your uploads directory. Get started by adding files and folders you wish to optimize.

Kromě smushing odesílání médií budete možná chtít také smush obrázky žijící mimo adresář odesílání. Začněte tím, že přidáte soubory a složky, které chcete optimalizovat.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-02-16 10:11:47 GMT
Translated by:
Petr Rohan (info16417)
References:
 • app/views/directory/meta-box.php:27
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Join WPMU DEV to host your images on our blazing fast global CDN Připojte se WPMU DEV hostit své obrázky na naší planoucí rychle globální CDN Details

Join WPMU DEV to host your images on our blazing fast global CDN

Připojte se WPMU DEV hostit své obrázky na naší planoucí rychle globální CDN

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-02-16 10:11:47 GMT
Translated by:
Petr Rohan (info16417)
References:
 • app/views/cdn/upsell-meta-box-header.php:13
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Note: You won’t lose any images by deactivating, all of your attachments are still stored locally on your own server. Poznámka: neztratíte žádné snímky deaktivací, všechny vaše přílohy jsou stále uloženy místně na vašem vlastním serveru. Details

Note: You won’t lose any images by deactivating, all of your attachments are still stored locally on your own server.

Poznámka: neztratíte žádné snímky deaktivací, všechny vaše přílohy jsou stále uloženy místně na vašem vlastním serveru.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-02-16 10:11:47 GMT
Translated by:
Petr Rohan (info16417)
References:
 • app/views/cdn/meta-box.php:126
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If you no longer require your images to be hosted from our CDN, you can disable this feature. Pokud již nepotřebujete obrázky hostované z naší CDN, můžete tuto funkci zakázat. Details

If you no longer require your images to be hosted from our CDN, you can disable this feature.

Pokud již nepotřebujete obrázky hostované z naší CDN, můžete tuto funkci zakázat.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-02-16 10:11:47 GMT
Translated by:
Petr Rohan (info16417)
References:
 • app/views/cdn/meta-box.php:109
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
At this time, we don’t support videos. We recommend uploading your media to a third-party provider and embedding the videos into your posts/pages. Poznámka: v tuto chvíli nepodporujeme typy video médií. Doporučujeme nahrát média do poskytovatele třetí strany a vkládat videa do vašich příspěvků/stránek. Details

At this time, we don’t support videos. We recommend uploading your media to a third-party provider and embedding the videos into your posts/pages.

Poznámka: v tuto chvíli nepodporujeme typy video médií. Doporučujeme nahrát média do poskytovatele třetí strany a vkládat videa do vašich příspěvků/stránek.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-02-16 10:11:47 GMT
Translated by:
Petr Rohan (info16417)
References:
 • app/views/cdn/meta-box.php:79
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 17
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators