WPMU DEV In Your Language

Translation of Smush Pro : Polish glossary

1
Prio Original string Translation
Locally serve WebP versions of your images to supported browsers, and gracefully fall back on JPEGs and PNGs for browsers that don't support WebP. Udostępniaj wersje swoich obrazów w formacie WebP obsługiwanym przeglądarkom i bezpiecznie korzystaj z plików JPEG i PNG w przeglądarkach, które nie obsługują protokołu WebP. Details

Locally serve WebP versions of your images to supported browsers, and gracefully fall back on JPEGs and PNGs for browsers that don't support WebP.

Udostępniaj wersje swoich obrazów w formacie WebP obsługiwanym przeglądarkom i bezpiecznie korzystaj z plików JPEG i PNG w przeglądarkach, które nie obsługują protokołu WebP.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-12-25 19:44:24 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/views/webp/webp-meta-box.php:18
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Deactivation won’t delete existing WebP images. Uwaga: dezaktywacja nie spowoduje usunięcia istniejących obrazów WebP. Details

Deactivation won’t delete existing WebP images.

Uwaga: dezaktywacja nie spowoduje usunięcia istniejących obrazów WebP.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-12-25 19:45:37 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/views/webp/config-meta-box.php:268
 • app/views/webp/webp-meta-box.php:207
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This feature won’t delete the WebP files converted via CDN, only the files generated via the local WebP feature. Uwaga: ta funkcja nie usunie plików WebP przekonwertowanych za pośrednictwem CDN, tylko pliki wygenerowane za pośrednictwem funkcji lokalnego WebP. Details

This feature won’t delete the WebP files converted via CDN, only the files generated via the local WebP feature.

Uwaga: ta funkcja nie usunie plików WebP przekonwertowanych za pośrednictwem CDN, tylko pliki wygenerowane za pośrednictwem funkcji lokalnego WebP.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-12-25 19:45:56 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/views/webp/config-meta-box.php:237
 • app/views/webp/webp-meta-box.php:180
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If .htaccess does not work, and you have access to vhosts.conf or httpd.conf, try this Jeśli .htaccess nie działa, a masz dostęp do vhosts.conf lub httpd.conf, spróbuj tego Details

If .htaccess does not work, and you have access to vhosts.conf or httpd.conf, try this

Jeśli .htaccess nie działa, a masz dostęp do vhosts.conf lub httpd.conf, spróbuj tego

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-12-25 19:50:38 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/views/webp/config-meta-box.php:142
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
{{smushed}}/{{total}} images were successfully compressed, {{errors}} encountered issues. Are you hitting the 5MB "size limit exceeded" warning? %1$sUpgrade to Smush Pro for FREE%2$s to optimize unlimited image files. {{smushed}}/{{total}} obrazy zostały pomyślnie skompresowane, {{errors}} napotkane problemy. Czy przekraczasz 5MB, czy widujesz ostrzeżenie "limit rozmiaru został przekroczony"? %1$sUaktualnij do Smush Pro za DARMO%2$s w celu optymalizacji plików obrazów do 32 MB. Details

{{smushed}}/{{total}} images were successfully compressed, {{errors}} encountered issues. Are you hitting the 5MB "size limit exceeded" warning? %1$sUpgrade to Smush Pro for FREE%2$s to optimize unlimited image files.

{{smushed}}/{{total}} obrazy zostały pomyślnie skompresowane, {{errors}} napotkane problemy. Czy przekraczasz 5MB, czy widujesz ostrzeżenie "limit rozmiaru został przekroczony"? %1$sUaktualnij do Smush Pro za DARMO%2$s w celu optymalizacji plików obrazów do 32 MB.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s - opening link tag, %2$s - </a>
Date added:
2019-08-07 17:36:51 GMT
Translated by:
Patryk (kontakt38167)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • core/class-core.php:362
 • core/integrations/nextgen/class-admin.php:204
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Need a one-click bulk optimization solution for compressing your entire existing image library fast and easy? Pro unlocks unrestricted bulk smushing, and lifts the image size limit from 5MB to completely unlimited. Potrzebujesz rozwiązania optymalizacji zbiorczej jednym kliknięciem, aby szybko i łatwo skompresować całą istniejącą bibliotekę obrazów? Pro odblokowuje nieograniczoną zbiorczą kompresje, i podnosi limit rozmiaru obrazu z 5Mb do 32Mb. Czy ktoś powiedział 'retina'? Tak, proszę. Details

Need a one-click bulk optimization solution for compressing your entire existing image library fast and easy? Pro unlocks unrestricted bulk smushing, and lifts the image size limit from 5MB to completely unlimited.

Potrzebujesz rozwiązania optymalizacji zbiorczej jednym kliknięciem, aby szybko i łatwo skompresować całą istniejącą bibliotekę obrazów? Pro odblokowuje nieograniczoną zbiorczą kompresje, i podnosi limit rozmiaru obrazu z 5Mb do 32Mb. Czy ktoś powiedział 'retina'? Tak, proszę.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-08-19 20:23:18 GMT
Translated by:
Pawel (pawelpela)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/views/smush-upgrade-page.php:107
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Automatically compress and resize huge photos without any size limitations. Double your savings and fix your Google PageSpeed with the best image optimizer WordPress has ever known. Automatycznie kompresuj i zmieniaj rozmiar dużych zdjęć do 32MB. Podwój swoje oszczędności i napraw Google PageSpeed ​​za pomocą najlepszego optymalizatora obrazów, jaki WordPress kiedykolwiek widział. Details

Automatically compress and resize huge photos without any size limitations. Double your savings and fix your Google PageSpeed with the best image optimizer WordPress has ever known.

Automatycznie kompresuj i zmieniaj rozmiar dużych zdjęć do 32MB. Podwój swoje oszczędności i napraw Google PageSpeed ​​za pomocą najlepszego optymalizatora obrazów, jaki WordPress kiedykolwiek widział.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-08-07 18:39:14 GMT
Translated by:
Patryk (kontakt38167)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/views/smush-upgrade-page.php:25
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Note: Any PNGs with transparency will be ignored. Smush will only convert PNGs if it results in a smaller file size. The resulting file will have a new filename and extension (JPEG), and %1$sany hard-coded URLs on your site that contain the original PNG filename will need to be updated manually%2$s. Uwaga: Wszystkie pliki PNG z przezroczystością będą ignorowane. Smush będzie konwertował PNG tylko wtedy, gdy uzyska mniejszy rozmiar pliku. Powstały plik będzie miał nową nazwę pliku i rozszerzenie (JPEG), a wszelkie zapisane na stronie adresy URL zawierające oryginalną nazwę pliku PNG będą musiały zostać zaktualizowane. Details

Note: Any PNGs with transparency will be ignored. Smush will only convert PNGs if it results in a smaller file size. The resulting file will have a new filename and extension (JPEG), and %1$sany hard-coded URLs on your site that contain the original PNG filename will need to be updated manually%2$s.

Uwaga: Wszystkie pliki PNG z przezroczystością będą ignorowane. Smush będzie konwertował PNG tylko wtedy, gdy uzyska mniejszy rozmiar pliku. Powstały plik będzie miał nową nazwę pliku i rozszerzenie (JPEG), a wszelkie zapisane na stronie adresy URL zawierające oryginalną nazwę pliku PNG będą musiały zostać zaktualizowane.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s - <strong>, %2$s - </strong>
Date added:
2018-12-15 16:17:44 GMT
Translated by:
Adam (adamczajczyk)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/pages/class-dashboard.php:799
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Image couldn't be smushed as it exceeded the 5Mb size limit, Pro users can smush images without any size restriction. Obrazek nie mógł zostać skompresowany, ponieważ przekroczył limit rozmiaru 5 Mb, użytkownicy wersji Pro mogą kompresować obrazki o rozmiarze do 32 Mb. Details

Image couldn't be smushed as it exceeded the 5Mb size limit, Pro users can smush images without any size restriction.

Obrazek nie mógł zostać skompresowany, ponieważ przekroczył limit rozmiaru 5 Mb, użytkownicy wersji Pro mogą kompresować obrazki o rozmiarze do 32 Mb.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-08-19 20:27:58 GMT
Translated by:
Pawel (pawelpela)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/class-media-library.php:385
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Reduce image file sizes, improve performance and boost your SEO using the <a href="https://wpmudev.com/">WPMU DEV</a> WordPress Smush API. Zmniejsz rozmiar plików graficznych, popraw wydajność i ulepsz SEO za pomocą <a href="https://premium.wpmudev.org/">WPMU DEV</a> API WordPress Smush. Details

Reduce image file sizes, improve performance and boost your SEO using the <a href="https://wpmudev.com/">WPMU DEV</a> WordPress Smush API.

Zmniejsz rozmiar plików graficznych, popraw wydajność i ulepsz SEO za pomocą <a href="https://premium.wpmudev.org/">WPMU DEV</a> API WordPress Smush.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
Description of the plugin/theme
Date added:
2020-01-08 15:31:24 GMT
Translated by:
Patryk (kontakt38167)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators