WPMU DEV In Your Language

Translation of Smush Pro : Slovak glossary

1 2
Prio Original string Translation
Almost there! To finish activating this feature you must save your settings. Takmer hotové! Ak chcete dokončiť aktiváciu tejto funkcie, musíte svoje nastavenia uložiť. Details

Almost there! To finish activating this feature you must save your settings.

Takmer hotové! Ak chcete dokončiť aktiváciu tejto funkcie, musíte svoje nastavenia uložiť.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-10-10 19:10:30 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/pages/class-tools.php:134
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The images listed below are being resized to fit a container. To avoid serving oversized or blurry images, try to match the images to their container sizes. Nižšie uvedené obrázky sa zmenšujú tak, aby sa zmestili do kontajnera. Ak sa chcete vyhnúť zobrazovaniu nadrozmerného alebo rozmazaného obrazu, pokúste sa obrázky prispôsobiť veľkosti ich kontajnerov. Details

The images listed below are being resized to fit a container. To avoid serving oversized or blurry images, try to match the images to their container sizes.

Nižšie uvedené obrázky sa zmenšujú tak, aby sa zmestili do kontajnera. Ak sa chcete vyhnúť zobrazovaniu nadrozmerného alebo rozmazaného obrazu, pokúste sa obrázky prispôsobiť veľkosti ich kontajnerov.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-10-10 19:15:28 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • core/modules/class-resize-detection.php:125
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
%d image was successfully optimized
 • %d obrázkov bolo úspešne optimalizované
Details

Singular: %d image was successfully optimized

Plural: %d images were successfully optimized

This plural form is used for numbers like: 1

%d obrázkov bolo úspešne optimalizované

You have to log in to edit this translation.

This plural form is used for numbers like: 2, 3, 4

You have to log in to edit this translation.

This plural form is used for numbers like: 0, 5, 6

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %d - number of images
Date added:
2018-10-04 09:13:58 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/pages/class-directory.php:114
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Note: Image resizing happens automatically when you upload attachments. To support retina devices, we recommend using 2x the dimensions of your image size. Animated GIFs will not be resized as they will lose their animation, please use a tool such as %s to resize then re-upload. Poznámka: Zmena veľkosti obrázku sa uskutoční automaticky pri nahratí príloh do WP. Na podporu retina zariadení odporúčame použiť 2x rozmery veľkosti vašich obrázkov. Animované súbory GIF sa nebudú meniť, pretože by stratili svoju animáciu. Použite nástroj, ako je %s na zmenu veľkosti a potom ich nahrajte do WP. Details

Note: Image resizing happens automatically when you upload attachments. To support retina devices, we recommend using 2x the dimensions of your image size. Animated GIFs will not be resized as they will lose their animation, please use a tool such as %s to resize then re-upload.

Poznámka: Zmena veľkosti obrázku sa uskutoční automaticky pri nahratí príloh do WP. Na podporu retina zariadení odporúčame použiť 2x rozmery veľkosti vašich obrázkov. Animované súbory GIF sa nebudú meniť, pretože by stratili svoju animáciu. Použite nástroj, ako je %s na zmenu veľkosti a potom ich nahrajte do WP.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %s: link to gifgifs.com
Date added:
2018-10-04 09:23:50 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/pages/class-bulk.php:190
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
When you compress a PNG, Smush will check if converting it to JPEG could further reduce its size, and do so if necessary. Keď komprimujete PNG, Smush skontroluje, či jeho prevod do formátu JPEG môže ďalej znižovať jeho veľkosť, a či to bude potrebné, Details

When you compress a PNG, Smush will check if converting it to JPEG could further reduce its size, and do so if necessary.

Keď komprimujete PNG, Smush skontroluje, či jeho prevod do formátu JPEG môže ďalej znižovať jeho veľkosť, a či to bude potrebné,

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-10-04 09:34:39 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/views/pro-features/meta-box.php:102
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Super-smush lossy compression Stratová super-kompresia Details

Super-smush lossy compression

Stratová super-kompresia

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-10-04 09:37:50 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/views/pro-features/meta-box.php:72
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Pro Features Pro funkcie Details

Pro Features

Pro funkcie

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-10-04 09:40:35 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/views/smush-upgrade-page.php:97
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
To use this feature you need to install WP Offload Media and have an Amazon S3 account setup. Ak chcete použiť túto funkciu, musíte nainštalovať WP Offload S3 a mať nastavenie účtu Amazon S3. Details

To use this feature you need to install WP Offload Media and have an Amazon S3 account setup.

Ak chcete použiť túto funkciu, musíte nainštalovať WP Offload S3 a mať nastavenie účtu Amazon S3.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-10-04 10:21:28 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • core/integrations/class-s3.php:367
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This image is too small for its container. Adjust the image dimensions to %1$s x %2$spx for optimal results. Tento obrázok je pre jeho kontajner príliš malý. Nastavte rozmery obrázka na %1$s x %2$spx pre optimálne výsledky. Details

This image is too small for its container. Adjust the image dimensions to %1$s x %2$spx for optimal results.

Tento obrázok je pre jeho kontajner príliš malý. Nastavte rozmery obrázka na %1$s x %2$spx pre optimálne výsledky.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %s - width, %s - height.
Date added:
2018-10-04 10:29:28 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • core/modules/class-resize-detection.php:103
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This image is too large for its container. Adjust the image dimensions to %1$s x %2$spx for optimal results. Tento obrázok je pre jeho kontajner príliš veľký. Nastavte rozmery obrázka na %1$s x %2$spx pre optimálne výsledky. Details

This image is too large for its container. Adjust the image dimensions to %1$s x %2$spx for optimal results.

Tento obrázok je pre jeho kontajner príliš veľký. Nastavte rozmery obrázka na %1$s x %2$spx pre optimálne výsledky.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %s - width, %s - height.
Date added:
2018-10-04 10:29:53 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • core/modules/class-resize-detection.php:101
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Strip my image metadata Odstráňte moje metadáta obrázkov Details

Strip my image metadata

Odstráňte moje metadáta obrázkov

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-10-04 12:32:04 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/modals/onboarding.php:87
 • core/class-settings.php:247
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Image Resizing Zmena veľkosti obrázku Details

Image Resizing

Zmena veľkosti obrázku

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-10-10 19:21:48 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • core/class-settings.php:253
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Directory smushing requires custom tables and it seems there was an error creating tables. For help, please contact our team on the support forums. Rýchlosť adresára vyžaduje vlastné tabuľky a zdá sa, že došlo k chybe pri vytváraní tabuliek. Ak potrebujete pomoc, kontaktujte náš tím na fórach podpory Details

Directory smushing requires custom tables and it seems there was an error creating tables. For help, please contact our team on the support forums.

Rýchlosť adresára vyžaduje vlastné tabuľky a zdá sa, že došlo k chybe pri vytváraní tabuliek. Ak potrebujete pomoc, kontaktujte náš tím na fórach podpory

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-10-04 09:50:00 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • core/modules/class-dir.php:1303
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Note: Any PNGs with transparency will be ignored. Smush will only convert PNGs if it results in a smaller file size. The resulting file will have a new filename and extension (JPEG), and %1$sany hard-coded URLs on your site that contain the original PNG filename will need to be updated manually%2$s. Poznámka: Všetky PNG s priehľadnosťou budú ignorované. Smush konvertuje PNG iba vtedy, ak vedie k menšej veľkosti súboru. Výsledný súbor bude mať nový názov súboru a príponu (JPEG) a všetky pevné adresy URL na vašich stránkach, ktoré obsahujú pôvodný názov súboru PNG, bude potrebné aktualizovať. Details

Note: Any PNGs with transparency will be ignored. Smush will only convert PNGs if it results in a smaller file size. The resulting file will have a new filename and extension (JPEG), and %1$sany hard-coded URLs on your site that contain the original PNG filename will need to be updated manually%2$s.

Poznámka: Všetky PNG s priehľadnosťou budú ignorované. Smush konvertuje PNG iba vtedy, ak vedie k menšej veľkosti súboru. Výsledný súbor bude mať nový názov súboru a príponu (JPEG) a všetky pevné adresy URL na vašich stránkach, ktoré obsahujú pôvodný názov súboru PNG, bude potrebné aktualizovať.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s - <strong>, %2$s - </strong>
Date added:
2018-10-10 19:27:39 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/pages/class-bulk.php:229
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Note: This data adds to the size of the image. While this information might be important to photographers, it’s unnecessary for most users and safe to remove. Poznámka: Tieto údaje prispievajú k veľkosti obrázka. Zatiaľ čo tieto informácie môžu byť dôležité pre fotografov, pre väčšinu používateľov sú zbytočné a môžete ich bezpečne odstrániť. Details

Note: This data adds to the size of the image. While this information might be important to photographers, it’s unnecessary for most users and safe to remove.

Poznámka: Tieto údaje prispievajú k veľkosti obrázka. Zatiaľ čo tieto informácie môžu byť dôležité pre fotografov, pre väčšinu používateľov sú zbytočné a môžete ich bezpečne odstrániť.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-10-04 12:33:27 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/pages/class-bulk.php:260
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators