WPMU DEV In Your Language

Translation of Smush Pro : Slovak glossary

1 2 3
Prio Original string Translation
Almost there! To finish activating this feature you must save your settings. Takmer hotové! Ak chcete dokončiť aktiváciu tejto funkcie, musíte svoje nastavenia uložiť. Details

Almost there! To finish activating this feature you must save your settings.

Takmer hotové! Ak chcete dokončiť aktiváciu tejto funkcie, musíte svoje nastavenia uložiť.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-10-10 19:10:30 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/pages/class-dashboard.php:598
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The images listed below are being resized to fit a container. To avoid serving oversized or blurry images, try to match the images to their container sizes. Nižšie uvedené obrázky sa zmenšujú tak, aby sa zmestili do kontajnera. Ak sa chcete vyhnúť zobrazovaniu nadrozmerného alebo rozmazaného obrazu, pokúste sa obrázky prispôsobiť veľkosti ich kontajnerov. Details

The images listed below are being resized to fit a container. To avoid serving oversized or blurry images, try to match the images to their container sizes.

Nižšie uvedené obrázky sa zmenšujú tak, aby sa zmestili do kontajnera. Ak sa chcete vyhnúť zobrazovaniu nadrozmerného alebo rozmazaného obrazu, pokúste sa obrázky prispôsobiť veľkosti ich kontajnerov.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-10-10 19:15:28 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • core/modules/class-resize-detection.php:125
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
%d image was successfully optimized
 • %d obrázkov bolo úspešne optimalizované
Details

Singular: %d image was successfully optimized

Plural: %d images were successfully optimized

This plural form is used for numbers like: 1

%d obrázkov bolo úspešne optimalizované

You have to log in to edit this translation.

This plural form is used for numbers like: 2, 3, 4

You have to log in to edit this translation.

This plural form is used for numbers like: 0, 5, 6

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %d - number of images
Date added:
2018-10-04 09:13:58 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/pages/class-dashboard.php:1040
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Note: Image resizing happens automatically when you upload attachments. To support retina devices, we recommend using 2x the dimensions of your image size. Animated GIFs will not be resized as they will lose their animation, please use a tool such as %s to resize then re-upload. Poznámka: Zmena veľkosti obrázku sa uskutoční automaticky pri nahratí príloh do WP. Na podporu retina zariadení odporúčame použiť 2x rozmery veľkosti vašich obrázkov. Animované súbory GIF sa nebudú meniť, pretože by stratili svoju animáciu. Použite nástroj, ako je %s na zmenu veľkosti a potom ich nahrajte do WP. Details

Note: Image resizing happens automatically when you upload attachments. To support retina devices, we recommend using 2x the dimensions of your image size. Animated GIFs will not be resized as they will lose their animation, please use a tool such as %s to resize then re-upload.

Poznámka: Zmena veľkosti obrázku sa uskutoční automaticky pri nahratí príloh do WP. Na podporu retina zariadení odporúčame použiť 2x rozmery veľkosti vašich obrázkov. Animované súbory GIF sa nebudú meniť, pretože by stratili svoju animáciu. Použite nástroj, ako je %s na zmenu veľkosti a potom ich nahrajte do WP.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %s: link to gifgifs.com
Date added:
2018-10-04 09:23:50 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/pages/class-dashboard.php:500
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This feature is likely to work without issue, however our CDN is in beta stage and some issues are still present. Táto funkcia bude pravdepodobne fungovať bez problémov, avšak Gutenberg je v beta verzii a niektoré problémy sú stále prítomné. Details

This feature is likely to work without issue, however our CDN is in beta stage and some issues are still present.

Táto funkcia bude pravdepodobne fungovať bez problémov, avšak Gutenberg je v beta verzii a niektoré problémy sú stále prítomné.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-10-04 09:24:27 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/pages/class-dashboard.php:1487
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
When you compress a PNG, Smush will check if converting it to JPEG could further reduce its size, and do so if necessary. Keď komprimujete PNG, Smush skontroluje, či jeho prevod do formátu JPEG môže ďalej znižovať jeho veľkosť, a či to bude potrebné, Details

When you compress a PNG, Smush will check if converting it to JPEG could further reduce its size, and do so if necessary.

Keď komprimujete PNG, Smush skontroluje, či jeho prevod do formátu JPEG môže ďalej znižovať jeho veľkosť, a či to bude potrebné,

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-10-04 09:34:39 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/views/pro-features/meta-box.php:137
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Save copies the original full-size images you upload to your site so you can restore them at any point. Note: Activating this setting will double the size of the uploads folder where your site’s images are stored. Uložte kópie originálnych obrázkov, ktoré odovzdáte na svojich stránkach v plnej veľkosti, aby ste ich mohli kedykoľvek obnoviť. Poznámka: Aktivácia tohto nastavenia zdvojnásobí veľkosť priečinka odovzdávania, kde sú uložené obrázky vášho webu. Details

Save copies the original full-size images you upload to your site so you can restore them at any point. Note: Activating this setting will double the size of the uploads folder where your site’s images are stored.

Uložte kópie originálnych obrázkov, ktoré odovzdáte na svojich stránkach v plnej veľkosti, aby ste ich mohli kedykoľvek obnoviť. Poznámka: Aktivácia tohto nastavenia zdvojnásobí veľkosť priečinka odovzdávania, kde sú uložené obrázky vášho webu.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-10-04 09:35:26 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/views/pro-features/meta-box.php:125
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
By default, Smush only compresses thumbnails and image sizes generated by WordPress. With Smush Pro you can also smush your original images. Štandardne komprimuje iba miniatúry a veľkosti obrázkov generované programom WordPress. Pomocou softvéru Smush Pro môžete tiež komprimovať pôvodné obrázky. Details

By default, Smush only compresses thumbnails and image sizes generated by WordPress. With Smush Pro you can also smush your original images.

Štandardne komprimuje iba miniatúry a veľkosti obrázkov generované programom WordPress. Pomocou softvéru Smush Pro môžete tiež komprimovať pôvodné obrázky.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-10-04 09:36:06 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/views/pro-features/meta-box.php:113
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Super-smush lossy compression Stratová super-kompresia Details

Super-smush lossy compression

Stratová super-kompresia

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-10-04 09:37:50 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/views/pro-features/meta-box.php:74
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Pro Features Pro funkcie Details

Pro Features

Pro funkcie

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-10-04 09:40:35 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/views/smush-upgrade-page.php:97
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
To use this feature you need to install WP Offload Media and have an Amazon S3 account setup. Ak chcete použiť túto funkciu, musíte nainštalovať WP Offload S3 a mať nastavenie účtu Amazon S3. Details

To use this feature you need to install WP Offload Media and have an Amazon S3 account setup.

Ak chcete použiť túto funkciu, musíte nainštalovať WP Offload S3 a mať nastavenie účtu Amazon S3.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-10-04 10:21:28 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • core/integrations/class-s3.php:281
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This image is too small for its container. Adjust the image dimensions to %1$s x %2$spx for optimal results. Tento obrázok je pre jeho kontajner príliš malý. Nastavte rozmery obrázka na %1$s x %2$spx pre optimálne výsledky. Details

This image is too small for its container. Adjust the image dimensions to %1$s x %2$spx for optimal results.

Tento obrázok je pre jeho kontajner príliš malý. Nastavte rozmery obrázka na %1$s x %2$spx pre optimálne výsledky.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %s - width, %s - height.
Date added:
2018-10-04 10:29:28 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • core/modules/class-resize-detection.php:103
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This image is too large for its container. Adjust the image dimensions to %1$s x %2$spx for optimal results. Tento obrázok je pre jeho kontajner príliš veľký. Nastavte rozmery obrázka na %1$s x %2$spx pre optimálne výsledky. Details

This image is too large for its container. Adjust the image dimensions to %1$s x %2$spx for optimal results.

Tento obrázok je pre jeho kontajner príliš veľký. Nastavte rozmery obrázka na %1$s x %2$spx pre optimálne výsledky.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %s - width, %s - height.
Date added:
2018-10-04 10:29:53 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • core/modules/class-resize-detection.php:101
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Detect unnecessarily large oversize images on your pages to reduce their size and decrease load times. Zistite na svojich stránkach zbytočne veľké obrázky, aby ste zmenšili ich veľkosť a znížili tak dobu načítavania. Details

Detect unnecessarily large oversize images on your pages to reduce their size and decrease load times.

Zistite na svojich stránkach zbytočne veľké obrázky, aby ste zmenšili ich veľkosť a znížili tak dobu načítavania.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-10-04 10:34:34 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • core/class-core.php:262
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Strip my image metadata Odstráňte moje metadáta obrázkov Details

Strip my image metadata

Odstráňte moje metadáta obrázkov

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-10-04 12:32:04 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/modals/onboarding.php:87
 • core/class-core.php:255
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators