WPMU DEV In Your Language

Translation of Smush Pro : Xhosa

1 2 3 4
Prio Original string Translation
Optimize images 2x more than regular smushing and with no visible loss in quality using Smush’s intelligent multi-pass lossy compression. Yenza ngcono imifanekiso ngokuphindwe ka-2x ngaphezu kokucindezela okuqhelekileyo kwaye kungabikho ukulahleka okubonakalayo kumgangatho ngokusebenzisa ukunyanzeliswa kokutshitshisa ngokuphindiweyo. Details

Optimize images 2x more than regular smushing and with no visible loss in quality using Smush’s intelligent multi-pass lossy compression.

Yenza ngcono imifanekiso ngokuphindwe ka-2x ngaphezu kokucindezela okuqhelekileyo kwaye kungabikho ukulahleka okubonakalayo kumgangatho ngokusebenzisa ukunyanzeliswa kokutshitshisa ngokuphindiweyo.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-02-25 19:59:34 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/views/pro-features/meta-box.php:77
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Skipped due to a timeout error. You can increase the request timeout to make sure Smush has enough time to process larger files. define('WP_SMUSH_API_TIMEOUT', 150); Ku yekiwe ngenxa yephutha lokuphelelwa ixesha, Unako ukwandisa ixesha lokwenza isicelo ukuze uqiniseke ukuba ukutshaya kunesithuba esaneleyo sokwenza iifayile ezinkulu. `define('WP_SMUSH_API_TIMEOUT', 150);`. Details

Skipped due to a timeout error. You can increase the request timeout to make sure Smush has enough time to process larger files. define('WP_SMUSH_API_TIMEOUT', 150);

Ku yekiwe ngenxa yephutha lokuphelelwa ixesha, Unako ukwandisa ixesha lokwenza isicelo ukuze uqiniseke ukuba ukutshaya kunesithuba esaneleyo sokwenza iifayile ezinkulu. `define('WP_SMUSH_API_TIMEOUT', 150);`.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-09 17:22:49 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • core/modules/class-smush.php:408
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Note: Any PNGs with transparency will be ignored. Smush will only convert PNGs if it results in a smaller file size. The resulting file will have a new filename and extension (JPEG), and %1$sany hard-coded URLs on your site that contain the original PNG filename will need to be updated manually%2$s. Qaphela: Nayiphi na i-PNGs enokucacileyo iya kuhoyekwa. I-Smush iyaku guqulela i-PNG kuphela xa kubangela ubungakanani befayile encinci. Ifayili ephumo iya kuba negama elitsha kunye ne-extension (JPEG), kwaye nayiphi i-URL enegama la le-PNG kunyanzilekile ukuba li hlaziywe. Details

Note: Any PNGs with transparency will be ignored. Smush will only convert PNGs if it results in a smaller file size. The resulting file will have a new filename and extension (JPEG), and %1$sany hard-coded URLs on your site that contain the original PNG filename will need to be updated manually%2$s.

Qaphela: Nayiphi na i-PNGs enokucacileyo iya kuhoyekwa. I-Smush iyaku guqulela i-PNG kuphela xa kubangela ubungakanani befayile encinci. Ifayili ephumo iya kuba negama elitsha kunye ne-extension (JPEG), kwaye nayiphi i-URL enegama la le-PNG kunyanzilekile ukuba li hlaziywe.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s - <strong>, %2$s - </strong>
Date added:
2017-10-09 17:27:00 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/pages/class-dashboard.php:799
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Note: This data adds to the size of the image. While this information might be important to photographers, it’s unnecessary for most users and safe to remove. Qaphela: Le datha, ebizwa ngokuthi i-EXIF, ineza ubungakanani bomfanekiso. Nangona le ngcaciso ingaba ibalulekile kubafoto beefoto, ayinyanzelekile kubasebenzisi abaninzi kwaye kukhuselekile ukususa le datha. Details

Note: This data adds to the size of the image. While this information might be important to photographers, it’s unnecessary for most users and safe to remove.

Qaphela: Le datha, ebizwa ngokuthi i-EXIF, ineza ubungakanani bomfanekiso. Nangona le ngcaciso ingaba ibalulekile kubafoto beefoto, ayinyanzelekile kubasebenzisi abaninzi kwaye kukhuselekile ukususa le datha.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-09 17:28:12 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/pages/class-dashboard.php:834
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Smush Pro gives you all these extra settings and absolutely no limits on smushing your images. Did we mention Smush Pro also gives you up to 2x better compression too? Try it all free with a WPMU DEV membership today! Smush Pro ikunika zonke izicwangciso ezingaphezulu kwaye akukho mingcele ekwenzeni imifanekiso yakho ibe ncinci! Ngaba sikuxelele iSmush Pro kwakhona ikunika ukuxinwa okungcono kwe-2x? -%sIzame smahla ngobulungu beWPMU DEV namhlanje!%s Details

Smush Pro gives you all these extra settings and absolutely no limits on smushing your images. Did we mention Smush Pro also gives you up to 2x better compression too? Try it all free with a WPMU DEV membership today!

Smush Pro ikunika zonke izicwangciso ezingaphezulu kwaye akukho mingcele ekwenzeni imifanekiso yakho ibe ncinci! Ngaba sikuxelele iSmush Pro kwakhona ikunika ukuxinwa okungcono kwe-2x? -%sIzame smahla ngobulungu beWPMU DEV namhlanje!%s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-09 17:34:52 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/views/pro-features/meta-box.php:176
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Enable %1$sResize Full Size Images%2$s to scale big images down to a reasonable size and save a ton of space. Nika amandla%sUkwenza ncinci imifanekiso yasekuqaleni%s ukwenza ncinci imifanekiso emikhulu phantsi kobukhulu obufanelekileyo kwaye ugcine itoni yendawo. Details

Enable %1$sResize Full Size Images%2$s to scale big images down to a reasonable size and save a ton of space.

Nika amandla%sUkwenza ncinci imifanekiso yasekuqaleni%s ukwenza ncinci imifanekiso emikhulu phantsi kobukhulu obufanelekileyo kwaye ugcine itoni yendawo.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s: opening a tag, %2$s: closing a tag
Date added:
2017-10-09 17:38:32 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/views/bulk/meta-box.php:136
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Make sure your images are the right size for your theme. %1$sLearn more%2$s. Qinisekisa ukuba imifanekiso yakho inobungakanani obufanelekileyo ku-theme yakho. %sFunda okuninzi%s. Details

Make sure your images are the right size for your theme. %1$sLearn more%2$s.

Qinisekisa ukuba imifanekiso yakho inobungakanani obufanelekileyo ku-theme yakho. %sFunda okuninzi%s.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s: opening a tag, %2$s: closing a tag
Date added:
2017-10-09 17:39:38 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/views/bulk/meta-box.php:124
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Enable %1$sSuper-Smush%2$s for advanced lossy compression to optimize images further with almost no visible drop in quality. Nika amandla i-%sSuper-smush%s ukuba ufumane ukwenza ncinci okuphambili ukwenzela ukuqhubeka ukuphucula imifanekiso kungekho kulahleka okubonakalayo kumgangatho. Details

Enable %1$sSuper-Smush%2$s for advanced lossy compression to optimize images further with almost no visible drop in quality.

Nika amandla i-%sSuper-smush%s ukuba ufumane ukwenza ncinci okuphambili ukwenzela ukuqhubeka ukuphucula imifanekiso kungekho kulahleka okubonakalayo kumgangatho.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s: opening a tag, %2$s: closing a tag
Date added:
2017-10-09 19:40:39 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/views/bulk/meta-box.php:105
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Upgrade to Smush Pro for advanced lossy compression. %1$sTry pro free%2$s. Phucukela kwi-Smush Pro ukufumana ukwenza ncinci okulahlekelwayo okuphezulu %sZama smahla%s. Details

Upgrade to Smush Pro for advanced lossy compression. %1$sTry pro free%2$s.

Phucukela kwi-Smush Pro ukufumana ukwenza ncinci okulahlekelwayo okuphezulu %sZama smahla%s.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s: opening a tag, %2$s: closing a tag
Date added:
2017-10-09 19:42:51 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/views/bulk/meta-box.php:94
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Get started Qalisa Details

Get started

Qalisa

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-09 19:26:58 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/views/webp/disabled-meta-box.php:27
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Compress images up to 2x more than regular smush with almost no visible drop in quality. %1$sEnable Super-Smush%2$s Nciphisa imifanekiso ukuya kwi-2x ngaphezulu kunokunciphisa ngokuqhelekileyo ngokungabi nakulahleka komgangatho okubonakalayo. %sVumela i-Super-smush%s Details

Compress images up to 2x more than regular smush with almost no visible drop in quality. %1$sEnable Super-Smush%2$s

Nciphisa imifanekiso ukuya kwi-2x ngaphezulu kunokunciphisa ngokuqhelekileyo ngokungabi nakulahleka komgangatho okubonakalayo. %sVumela i-Super-smush%s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s; starting a tag, %2$s: ending a tag
Date added:
2017-10-09 19:54:17 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/pages/class-dashboard.php:662
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Super-Smush Savings Londolozo lokunciphisa okongezelelweyo Details

Super-Smush Savings

Londolozo lokunciphisa okongezelelweyo

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-09 19:55:17 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/pages/class-dashboard.php:649
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Images Resized Izithombe zenziwe zincinci Details

Images Resized

Izithombe zenziwe zincinci

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-09 19:57:26 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/views/summary/meta-box.php:84
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Storing your image on S3 buckets using %1$sWP Offload Media%2$s? Smush can detect and smush those assets for you, including when you're removing files from your host server. Ugcina umfanekiso wakho kwiibhakethi ze-S3 usebenzisa i-%sWP Offload S3%s? U Smush ungakufumanisa kwaye inciphise ezo zixhobo, kubandakanywa xa ususa amafayile kwi-server yakho. Details

Storing your image on S3 buckets using %1$sWP Offload Media%2$s? Smush can detect and smush those assets for you, including when you're removing files from your host server.

Ugcina umfanekiso wakho kwiibhakethi ze-S3 usebenzisa i-%sWP Offload S3%s? U Smush ungakufumanisa kwaye inciphise ezo zixhobo, kubandakanywa xa ususa amafayile kwi-server yakho.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-09 20:14:42 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • core/integrations/class-s3.php:93
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Directory Smush Savings Ulondolozo lokunciphisa kwe iifolda Details

Directory Smush Savings

Ulondolozo lokunciphisa kwe iifolda

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-09 20:16:36 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • core/modules/class-dir.php:1280
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 4
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators