WPMU DEV In Your Language

Translation of Hummingbird: Afrikaans

1 2
Prio Original string Translation
Set Expires by Type to 31536000 (1 year) to meet Google’s recommended benchmark. Stel verval per tipe op %1$s31536000 (1 jaar)%2$s om aan Google se aanbevole maatstaf te voldoen. Details

Set Expires by Type to 31536000 (1 year) to meet Google’s recommended benchmark.

Stel verval per tipe op %1$s31536000 (1 jaar)%2$s om aan Google se aanbevole maatstaf te voldoen.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-04-29 11:26:57 GMT
Translated by:
Melisa (melbrown)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • languages/react.php:401
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
%1$s optimization is now active. Plugins and theme files are now being queued for processing and will gradually be optimized as they are requested by your visitors. For more information on how automatic optimization works, you can check %2$sHow Does It Work%3$s section. Basiese optimalisering is nou aktief. Uitbreidings en temalêers is ​​nou in die tou vir verwerking en sal geleidelik geoptimaliseer word soos dit deur besoekers versoek word. Vir meer inligting oor hoe outomatiese optimalisering werk, gaan na die %1$sHoe werk dit%2$s-afdeling. Details

%1$s optimization is now active. Plugins and theme files are now being queued for processing and will gradually be optimized as they are requested by your visitors. For more information on how automatic optimization works, you can check %2$sHow Does It Work%3$s section.

Basiese optimalisering is nou aktief. Uitbreidings en temalêers is ​​nou in die tou vir verwerking en sal geleidelik geoptimaliseer word soos dit deur besoekers versoek word. Vir meer inligting oor hoe outomatiese optimalisering werk, gaan na die %1$sHoe werk dit%2$s-afdeling.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s - optimization type, %2$s - opening <a> tag, %3$s - closing </a> tag
Date added:
2020-09-16 09:39:12 GMT
Translated by:
Melisa (melbrown)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/ajax/class-minify.php:234
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Click '%1$sView%2$s' button and copy the Global API Key identifier. Kliek op die '%1$slees%2$s'-knoppie en kopieer die Global API-sleutel identifiseerder. Details

Click '%1$sView%2$s' button and copy the Global API Key identifier.

Kliek op die '%1$slees%2$s'-knoppie en kopieer die Global API-sleutel identifiseerder.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s - opening <strong> tag, %2$s - closing </strong> tag
Date added:
2021-07-20 11:45:00 GMT
Translated by:
Melisa (melbrown)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/modals/integration-cloudflare-modal.php:174
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Note: Added recipients must confirm their subscription to begin receiving emails. Ontvangers moet hul intekening bevestig om e-pos te begin ontvang. Details

Note: Added recipients must confirm their subscription to begin receiving emails.

Ontvangers moet hul intekening bevestig om e-pos te begin ontvang.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-08-29 12:35:33 GMT
Translated by:
Melisa (melbrown)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • core/pro/admin/modals/template-recipients.php:217
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You can manage unlimited WordPress sites with automated updates, backups, security, and performance checks - all in one place! All of this can be white labeled for your clients, and you even get our 24/7 live WordPress support. Jy kan onbeperkte WordPress-webwerwe bestuur met outomatiese opdaterings, rugsteun, sekuriteit en prestasie!- kontrolering, alles op een plek. Dit alles kan wit-ge-etiketteer word vir jou kliënte, en jy kry selfs ons 24/7 regstreekse WordPress-ondersteuning. Details

You can manage unlimited WordPress sites with automated updates, backups, security, and performance checks - all in one place! All of this can be white labeled for your clients, and you even get our 24/7 live WordPress support.

Jy kan onbeperkte WordPress-webwerwe bestuur met outomatiese opdaterings, rugsteun, sekuriteit en prestasie!- kontrolering, alles op een plek. Dit alles kan wit-ge-etiketteer word vir jou kliënte, en jy kry selfs ons 24/7 regstreekse WordPress-ondersteuning.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-06-19 08:19:03 GMT
Translated by:
Melisa (melbrown)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/wphb-upgrade-page.php:75
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Try Pro Free for 30 Days Probeer gratis vir 30 dae Details

Try Pro Free for 30 Days

Probeer gratis vir 30 dae

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-07-02 12:53:43 GMT
Translated by:
Melisa (melbrown)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/dashboard/smush/meta-box-upsell.php:32
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Your performance score is calculated based on how your site performs in each of the following 6 metrics. Jou prestasie telling word bereken op grond van hoe jou webwerf presteer op elk van die volgende 6 statistieke. Details

Your performance score is calculated based on how your site performs in each of the following 6 metrics.

Jou prestasie telling word bereken op grond van hoe jou webwerf presteer op elk van die volgende 6 statistieke.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-05-28 09:55:00 GMT
Translated by:
Melisa (melbrown)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • core/pro/modules/reporting/templates/performance.php:141
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Choose your email preferences for the performance test reports. Kies jou e-pos voorkeure vir die prestasietoets uitslae. Details

Choose your email preferences for the performance test reports.

Kies jou e-pos voorkeure vir die prestasietoets uitslae.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-06-14 09:16:03 GMT
Translated by:
Melisa (melbrown)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • core/pro/admin/modals/template-settings.php:16
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This section lists the audits with a score of 90 or more. There are still opportunities to improve the overall performance score by aiming for a score of 100 for all the passed audits. Hierdie afdeling lys die oudits met 'n telling van 90 of meer. Daar is steeds geleenthede om die algehele prestasietelling te verbeter deur te mik vir 'n telling van 100 vir al die geslaagde oudits. Details

This section lists the audits with a score of 90 or more. There are still opportunities to improve the overall performance score by aiming for a score of 100 for all the passed audits.

Hierdie afdeling lys die oudits met 'n telling van 90 of meer. Daar is steeds geleenthede om die algehele prestasietelling te verbeter deur te mik vir 'n telling van 100 vir al die geslaagde oudits.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-07-20 11:46:32 GMT
Translated by:
Melisa (melbrown)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/performance/audits-meta-box.php:113
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We use %1$sChrome User Experience Report%2$s to generate insights into real users’ experience with your webpage over the last 30 days. Ons gebruik %1$sChrome-gebruikerservaringsverslag%2$s om insigte oor die werklike gebruikerservaring met jou webblad oor die afgelope 30 dae te genereer. Details

We use %1$sChrome User Experience Report%2$s to generate insights into real users’ experience with your webpage over the last 30 days.

Ons gebruik %1$sChrome-gebruikerservaringsverslag%2$s om insigte oor die werklike gebruikerservaring met jou webblad oor die afgelope 30 dae te genereer.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s - starting a tag, %2$s - closing a tag
Date added:
2020-01-08 11:49:03 GMT
Translated by:
Melisa (melbrown)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • core/pro/modules/reporting/templates/performance.php:326
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Audit results are divided into the following 3 categories where Opportunities and Diagnostics provide recommendations for improving the performance score. Ouditresultate word in die volgende drie kategorieë verdeel. Geleenthede en diagnostiek bied aanbevelings om die prestasie telling te verbeter. Details

Audit results are divided into the following 3 categories where Opportunities and Diagnostics provide recommendations for improving the performance score.

Ouditresultate word in die volgende drie kategorieë verdeel. Geleenthede en diagnostiek bied aanbevelings om die prestasie telling te verbeter.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-11-25 09:46:16 GMT
Translated by:
Melisa (melbrown)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • core/pro/modules/reporting/templates/performance.php:196
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Here’s a quick summary of your uptime and performance data. Hier is 'n vinnige opsomming van jou weeklikse bedryfstyd en prestasie data vir Details

Here’s a quick summary of your uptime and performance data.

Hier is 'n vinnige opsomming van jou weeklikse bedryfstyd en prestasie data vir

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-03-28 14:15:26 GMT
Translated by:
Melisa (melbrown)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • core/pro/modules/reporting/templates/uptime.php:29
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Uptime report for Bedryfstyd verslag van Details

Uptime report for

Bedryfstyd verslag van

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-03-28 14:15:45 GMT
Translated by:
Melisa (melbrown)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • core/pro/modules/reporting/templates/uptime.php:20
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Clear %s post cache Maak HB plasing kasgeheue skoon Details

Clear %s post cache

Maak HB plasing kasgeheue skoon

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-03-28 14:22:16 GMT
Translated by:
Melisa (melbrown)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • core/integration/class-gutenberg.php:105
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Schedule automatic reports and get them emailed direct to your inbox to stay on top of potential performance issues. Get Reports as part of a WPMU DEV membership. Skeduleer outomatiese verslae en kry dit per e-pos direk na jou inkassie om op hoogte te bly van moontlike prestasieprobleme. Kry Verslae as deel van 'n WPMU DEV-lidmaatskap. %1$sProbeer dit gratis.%2$s Details

Schedule automatic reports and get them emailed direct to your inbox to stay on top of potential performance issues. Get Reports as part of a WPMU DEV membership.

Skeduleer outomatiese verslae en kry dit per e-pos direk na jou inkassie om op hoogte te bly van moontlike prestasieprobleme. Kry Verslae as deel van 'n WPMU DEV-lidmaatskap. %1$sProbeer dit gratis.%2$s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-07-02 10:16:03 GMT
Translated by:
Melisa (melbrown)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/dashboard/reports/meta-box-upsell.php:30
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators