WPMU DEV In Your Language

Translation of Hummingbird: Czech glossary

1 2
Prio Original string Translation
Click '%1$sView%2$s' button and copy the Global API Key identifier. Klikněte na tlačítko "%1$sView%2$s" a zkopírujte identifikátor globálního klíče rozhraní API. Details

Click '%1$sView%2$s' button and copy the Global API Key identifier.

Klikněte na tlačítko "%1$sView%2$s" a zkopírujte identifikátor globálního klíče rozhraní API.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s - opening <strong> tag, %2$s - closing </strong> tag
Date added:
2022-04-24 10:00:43 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/modals/integration-cloudflare-modal.php:174
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This section lists the audits with a score of 90 or more. There are still opportunities to improve the overall performance score by aiming for a score of 100 for all the passed audits. V této části jsou uvedeny audity se skóre 90 nebo více. Stále existují příležitosti ke zlepšení celkového skóre výkonnosti tím, že se zaměříme na skóre 100 pro všechny úspěšné audity. Details

This section lists the audits with a score of 90 or more. There are still opportunities to improve the overall performance score by aiming for a score of 100 for all the passed audits.

V této části jsou uvedeny audity se skóre 90 nebo více. Stále existují příležitosti ke zlepšení celkového skóre výkonnosti tím, že se zaměříme na skóre 100 pro všechny úspěšné audity.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-04-24 10:00:52 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/performance/audits-meta-box.php:113
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Add recipient Přidat příjemce Details

Add recipient

Přidat příjemce

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-11-17 20:50:47 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • core/class-utils.php:200
 • core/pro/admin/modals/template-recipients.php:149
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Compress, combine and position your assets to dramatically improve your page load speed. Choose which user roles can configure Asset Optimization. Komprimujte, kombinujte a umisťujte své zdroje, abyste výrazně zvýšili rychlost načítání stránek. Zvolte, které uživatelské role mohou optimalizaci aktiv konfigurovat. Details

Compress, combine and position your assets to dramatically improve your page load speed. Choose which user roles can configure Asset Optimization.

Komprimujte, kombinujte a umisťujte své zdroje, abyste výrazně zvýšili rychlost načítání stránek. Zvolte, které uživatelské role mohou optimalizaci aktiv konfigurovat.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-04-24 09:55:11 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/dashboard/minification/network-module-meta-box.php:20
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Leave this blank to use the default folder, or define your own as a relative path. Note: changing the directory will clear out all the generated assets. Pokud chcete použít výchozí složku, nechte tuto položku prázdnou nebo definujte vlastní relativní cestu. Poznámka: změna adresáře vymaže všechny vygenerované prostředky. Details

Leave this blank to use the default folder, or define your own as a relative path. Note: changing the directory will clear out all the generated assets.

Pokud chcete použít výchozí složku, nechte tuto položku prázdnou nebo definujte vlastní relativní cestu. Poznámka: změna adresáře vymaže všechny vygenerované prostředky.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-11-17 15:42:18 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/minification/network-settings-meta-box.php:135
 • admin/views/minification/settings-meta-box.php:45
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Show Clear Cache button in Admin area Zobrazení tlačítka Vymazat mezipaměť v oblasti správce Details

Show Clear Cache button in Admin area

Zobrazení tlačítka Vymazat mezipaměť v oblasti správce

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-05-02 06:55:05 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/settings/general-meta-box.php:40
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
%1$s of your cache types don’t meet the recommended expiry period of 1 year. Configure browser caching <a href="%2$s" id="configure-link">here</a>. %1$s vašich typů mezipaměti nesplňuje doporučenou expiraci 8+ dní. Nastavte mezipaměť prohlížeče <a href="%2$s" id="configure-link">tady</a>. Details

%1$s of your cache types don’t meet the recommended expiry period of 1 year. Configure browser caching <a href="%2$s" id="configure-link">here</a>.

%1$s vašich typů mezipaměti nesplňuje doporučenou expiraci 8+ dní. Nastavte mezipaměť prohlížeče <a href="%2$s" id="configure-link">tady</a>.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %s: Number of issues
Date added:
2018-11-24 20:08:52 GMT
Translated by:
kerray (jarom__r_mat____ek___kerray)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/dashboard/caching/browser-meta-box.php:30
 • admin/views/dashboard/caching/cloudflare-module-meta-box.php:28
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Choose the length of time you want WordPress to cache your RSS feed for. The longer you cache it for, the less load on your server. Změňte dobu, po jakou má WordPress ukládat do mezipaměti váš RSS feed Čím déle jej bude udržovat, tím nižší zátěž pro váš server. Details

Choose the length of time you want WordPress to cache your RSS feed for. The longer you cache it for, the less load on your server.

Změňte dobu, po jakou má WordPress ukládat do mezipaměti váš RSS feed Čím déle jej bude udržovat, tím nižší zátěž pro váš server.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-11-24 20:17:02 GMT
Translated by:
kerray (jarom__r_mat____ek___kerray)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/caching/rss/meta-box.php:28
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
By default, WordPress will cache your RSS feeds to reduce the load on your server – which is a great feature. Hummingbird gives you control over the expiry time, or you can disable it all together. Základní nastavení pro WordPress je uložit RSS feed do mezipaměti aby se snížily nároky na server – což je super. Hummingbird vám dává kontrolu nad nastavením doby expirace, nebo můžete mezipaměť vypnout úplně. Details

By default, WordPress will cache your RSS feeds to reduce the load on your server – which is a great feature. Hummingbird gives you control over the expiry time, or you can disable it all together.

Základní nastavení pro WordPress je uložit RSS feed do mezipaměti aby se snížily nároky na server – což je super. Hummingbird vám dává kontrolu nad nastavením doby expirace, nebo můžete mezipaměť vypnout úplně.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-11-24 20:26:04 GMT
Translated by:
kerray (jarom__r_mat____ek___kerray)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/caching/rss/disabled-meta-box.php:18
 • admin/views/caching/rss/meta-box.php:19
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We don’t have any data feeding in yet. It can take an hour or two for this graph to populate with data so feel free to check back soon! Zatím nedostáváme žádná data. Může trvat jednu až dvě hodiny než se tento graf zaplní daty, takže se stavte za chvíli! Details

We don’t have any data feeding in yet. It can take an hour or two for this graph to populate with data so feel free to check back soon!

Zatím nedostáváme žádná data. Může trvat jednu až dvě hodiny než se tento graf zaplní daty, takže se stavte za chvíli!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-11-28 14:22:14 GMT
Translated by:
kerray (jarom__r_mat____ek___kerray)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/uptime/meta-box.php:66
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Here’s a snapshot of when your site went down, which means visitors couldn’t view your website. Tady je záznam, kdy stránky přestaly fungovat a návštěvníci je tedy nemohli navštívit. Details

Here’s a snapshot of when your site went down, which means visitors couldn’t view your website.

Tady je záznam, kdy stránky přestaly fungovat a návštěvníci je tedy nemohli navštívit.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-11-28 14:23:25 GMT
Translated by:
kerray (jarom__r_mat____ek___kerray)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/uptime/downtime-meta-box.php:19
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Uptime monitors your server response time and lets you know when your website is down or too slow for your visitors. Activate Uptime and make sure your website is always online. Uptime monitoruje odezvu vašeho serveru a dá vám vědět, když stránky nebudou fungovat<br> nebo budou pro návštěvníky příliš pomalé. Aktivujte Uptime a ujistěte se, že vaše stránky vždy běží. Details

Uptime monitors your server response time and lets you know when your website is down or too slow for your visitors. Activate Uptime and make sure your website is always online.

Uptime monitoruje odezvu vašeho serveru a dá vám vědět, když stránky nebudou fungovat<br> nebo budou pro návštěvníky příliš pomalé. Aktivujte Uptime a ujistěte se, že vaše stránky vždy běží.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-11-28 14:43:25 GMT
Translated by:
kerray (jarom__r_mat____ek___kerray)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/uptime/disabled-meta-box.php:26
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We recommend you make one tweak at a time and check the frontend of your website each change to avoid any mishaps. <strong>Doporučujeme provádět úpravy postupně jednu za druhou</strong> a po každé změně kontrolujte vzhled vašich stránek, jestli se něco nerozbilo. Details

We recommend you make one tweak at a time and check the frontend of your website each change to avoid any mishaps.

<strong>Doporučujeme provádět úpravy postupně jednu za druhou</strong> a po každé změně kontrolujte vzhled vašich stránek, jestli se něco nerozbilo.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-11-27 14:31:29 GMT
Translated by:
kerray (jarom__r_mat____ek___kerray)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/modals/minification-advanced-modal.php:36
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Manual mode gives you full control over your files but can easily break your website if configured incorrectly. Pokročilý režim vám dává plnou kontrolu nad vašimi soubory, ale jde si s ním také snadno rozbít web, když není dobře nastavený. Details

Manual mode gives you full control over your files but can easily break your website if configured incorrectly.

Pokročilý režim vám dává plnou kontrolu nad vašimi soubory, ale jde si s ním také snadno rozbít web, když není dobře nastavený.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-11-27 14:31:59 GMT
Translated by:
kerray (jarom__r_mat____ek___kerray)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/modals/minification-advanced-modal.php:32
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Just be Careful! Hlavně opatrně! Details

Just be Careful!

Hlavně opatrně!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-11-27 14:32:04 GMT
Translated by:
kerray (jarom__r_mat____ek___kerray)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/modals/minification-advanced-modal.php:28
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators