WPMU DEV In Your Language

Translation of WPMU DEV Dashboard: Vietnamese

1 2
Prio Original string Translation
Updating Translations Cập nhật bản dịch Details

Updating Translations

Cập nhật bản dịch
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2020-10-15 07:35:00
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
DU FL (nidevml)
References:
 • template/sui/popup-translation-details.php:92
Priority:
normal
More links:
settings Cài đặt Details

settings

Cài đặt
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2020-10-15 07:35:14
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
DU FL (nidevml)
References:
 • template/sui/element-project-info/plugin-row.php:71
Priority:
normal
More links:
Please wait while we download and install those translations for you. Vui lòng đợi trong khi chúng tôi tải xuống và cài đặt các bản dịch đó cho bạn. Details

Please wait while we download and install those translations for you.

Vui lòng đợi trong khi chúng tôi tải xuống và cài đặt các bản dịch đó cho bạn.
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2020-12-10 14:45:55
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
DU FL (nidevml)
References:
 • template/sui/popup-translation-details.php:94
Priority:
normal
More links:
%s Visit total visits
 • %s Truy cập
Details

Singular: %s Visit

Plural: %s Visits

%s Truy cập
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Context:
total visits
Date added (GMT):
2020-01-16 08:08:53
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Dragovic (eniglesias983)
References:
 • template/sui/dashboard-templates/tools.php:38
Priority:
normal
More links:
Services Dịch vụ Details

Services

Dịch vụ
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2020-01-16 08:08:01
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Dragovic (eniglesias983)
References:
 • template/sui/dashboard-templates/services.php:47
Priority:
normal
More links:
Grant support access Cấp quyền truy cập hỗ trợ Details

Grant support access

Cấp quyền truy cập hỗ trợ
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2020-10-15 07:36:04
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
DU FL (nidevml)
References:
 • template/sui/dashboard-templates/support.php:68
Priority:
normal
More links:
Monitor and automate the critical pieces of your site. Giám sát và tự động hóa các phần quan trọng của trang web của bạn. Details

Monitor and automate the critical pieces of your site.

Giám sát và tự động hóa các phần quan trọng của trang web của bạn.
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2020-10-15 07:36:12
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
DU FL (nidevml)
References:
 • template/sui/dashboard-templates/services.php:53
Priority:
normal
More links:
and we'll be happy to help you. và chúng tôi rất sẵn lòng giúp bạn. Details

and we'll be happy to help you.

và chúng tôi rất sẵn lòng giúp bạn.
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2020-10-15 07:36:25
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
DU FL (nidevml)
References:
 • template/sui/dashboard-templates/resources.php:103
Priority:
normal
More links:
Still stuck? Bạn vẫn bị mắc kẹt? Details

Still stuck?

Bạn vẫn bị mắc kẹt?
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2020-10-15 07:36:34
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
DU FL (nidevml)
References:
 • template/sui/dashboard-templates/resources.php:103
Priority:
normal
More links:
Here’s a bunch of our lesser-known but supremely helpful resources and usage guides. Dưới đây là một loạt các tài nguyên và hướng dẫn sử dụng ít được biết đến nhưng cực kỳ hữu ích của chúng tôi. Details

Here’s a bunch of our lesser-known but supremely helpful resources and usage guides.

Dưới đây là một loạt các tài nguyên và hướng dẫn sử dụng ít được biết đến nhưng cực kỳ hữu ích của chúng tôi.
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2020-10-15 07:36:42
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
DU FL (nidevml)
References:
 • template/sui/dashboard-templates/resources.php:68
Priority:
normal
More links:
Member Forums Thành viên diễn đàn Details

Member Forums

Thành viên diễn đàn
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2020-01-16 08:07:42
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Dragovic (eniglesias983)
References:
 • template/sui/dashboard-templates/resources.php:25
Priority:
normal
More links:
Resources Tài nguyên Details

Resources

Tài nguyên
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2020-01-16 08:07:52
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Dragovic (eniglesias983)
References:
 • template/sui/dashboard-templates/resources.php:62
Priority:
normal
More links:
Product Roadmap Lộ trình sản phẩm Details

Product Roadmap

Lộ trình sản phẩm
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2020-10-15 07:36:53
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
DU FL (nidevml)
References:
 • template/sui/dashboard-templates/resources.php:43
Priority:
normal
More links:
v%s update available v%s cập nhật có sẵn Details

v%s update available

v%s cập nhật có sẵn
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: Plugin latest version
Date added (GMT):
2020-10-15 07:37:32
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
DU FL (nidevml)
References:
 • template/sui/dashboard-templates/plugins.php:122
Priority:
normal
More links:
By default, subsites will inherit the main branding set here. With this setting enabled, we will use the logo set in the Customizer Menu as the branding across plugins. Theo mặc định, các trang con sẽ kế thừa thương hiệu chính được đặt ở đây. Với cài đặt này được bật, chúng tôi sẽ sử dụng biểu trưng được đặt trong Menu tùy chỉnh làm thương hiệu trên các plugin. Details

By default, subsites will inherit the main branding set here. With this setting enabled, we will use the logo set in the Customizer Menu as the branding across plugins.

Theo mặc định, các trang con sẽ kế thừa thương hiệu chính được đặt ở đây. Với cài đặt này được bật, chúng tôi sẽ sử dụng biểu trưng được đặt trong Menu tùy chỉnh làm thương hiệu trên các plugin.
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2020-10-15 07:38:23
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
DU FL (nidevml)
References:
 • template/sui/whitelabel.php:208
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2

Export as

Translators

Recommended by WordPress web developers

WordPress web developers from all over the world prefer WPMU DEV, with an average rating of 4.9/5, over 5,000 five-star reviews, and winners of thirteen G2 best product awards.

Web Developers Choice

The number one choice of WordPress web developers

Smush image optimization plugin

Back-to-back Torque Plugin Madness winners

Hosting

Trial free for 7 days

Just US$12AU$18.70₹960/m after. Cancel anytime.

Sign up for free