WPMU DEV In Your Language

Translation of Forminator Pro: Polish

1 2 3 249
Prio Original string Translation
Page %1$s of %2$s Strona %1$s z %2$s Details

Page %1$s of %2$s

Strona %1$s z %2$s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-07-18 18:09:40 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
References:
 • library/modules/quizzes/front/front-render.php:223
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Page %s Strona %s Details

Page %s

Strona %s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-07-18 18:09:48 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
References:
 • library/modules/quizzes/front/front-render.php:214
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
View Answers Zobacz odpowiedzi Details

View Answers

Zobacz odpowiedzi

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-07-18 18:09:54 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
References:
 • library/modules/quizzes/front/front-action.php:235
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Newsletter Signup Zapisz się do newslettera Details

Newsletter Signup

Zapisz się do newslettera

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-07-18 18:10:05 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
References:
 • library/modules/custom-forms/form-templates/template-newsletter.php:22
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Contact Us Skontaktuj się z nami Details

Contact Us

Skontaktuj się z nami

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-07-18 18:10:11 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
References:
 • library/modules/custom-forms/form-templates/template-contact-form.php:22
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Invalid nonce. Please refresh your browser. Nieprawidłowy hash. Proszę przeładuj przeglądarkę. Details

Invalid nonce. Please refresh your browser.

Nieprawidłowy hash. Proszę przeładuj przeglądarkę.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-07-18 19:07:27 GMT
Translated by:
Kasia Swiderska (bastetmilo)
References:
 • library/abstracts/abstract-class-front-action.php:342
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Invalid ID Niepoprawne ID Details

Invalid ID

Niepoprawne ID

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-07-18 18:10:59 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
References:
 • library/abstracts/abstract-class-front-action.php:340
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Invalid form response Nieprawidłowa odpowiedź formularza Details

Invalid form response

Nieprawidłowa odpowiedź formularza

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-07-18 18:11:07 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
References:
 • library/abstracts/abstract-class-front-action.php:338
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You now have more control over where the reCAPTCHA V3 badge should be positioned on your form pages. Masz teraz większą kontrolę nad umiejscowieniem plakietki reCAPTCHA V3 na stronach formularzy. Details

You now have more control over where the reCAPTCHA V3 badge should be positioned on your form pages.

Masz teraz większą kontrolę nad umiejscowieniem plakietki reCAPTCHA V3 na stronach formularzy.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-07-18 18:11:25 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
References:
 • admin/views/dashboard/new-feature-notice.php:68
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Set reCAPTCHA badge position Ustaw pozycję plakietki reCAPTCHA Details

Set reCAPTCHA badge position

Ustaw pozycję plakietki reCAPTCHA

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-07-18 18:11:37 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
References:
 • admin/views/dashboard/new-feature-notice.php:67
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We've also added support for pagination in knowledge quizzes. This option enables you to show quiz questions one at a time, or all the questions at once. Dodaliśmy również obsługę paginacji w quizach wiedzy. Ta opcja umożliwia wyświetlenie pytań quizu pojedynczo lub wszystkich pytań naraz. Details

We've also added support for pagination in knowledge quizzes. This option enables you to show quiz questions one at a time, or all the questions at once.

Dodaliśmy również obsługę paginacji w quizach wiedzy. Ta opcja umożliwia wyświetlenie pytań quizu pojedynczo lub wszystkich pytań naraz.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-07-18 18:11:51 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
References:
 • admin/views/dashboard/new-feature-notice.php:63
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Pagination support in quizzes Obsługa paginacji w quizach Details

Pagination support in quizzes

Obsługa paginacji w quizach

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-07-18 18:12:03 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
References:
 • admin/views/dashboard/new-feature-notice.php:62
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Checkbox and Radio button fields now support images. So you can now use a combination of label + image or image only as checkbox / radio options. Pola wyboru i przycisku radiowego obsługują teraz obrazy. Możesz więc teraz używać kombinacji etykiety + obrazu lub tylko obrazu jako opcji wyboru / opcji radiowej. Details

Checkbox and Radio button fields now support images. So you can now use a combination of label + image or image only as checkbox / radio options.

Pola wyboru i przycisku radiowego obsługują teraz obrazy. Możesz więc teraz używać kombinacji etykiety + obrazu lub tylko obrazu jako opcji wyboru / opcji radiowej.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-07-18 18:12:13 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
References:
 • admin/views/dashboard/new-feature-notice.php:58
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Image support in Checkbox and Radio fields Obsługa obrazów w polach Checkbox i Radio Details

Image support in Checkbox and Radio fields

Obsługa obrazów w polach Checkbox i Radio

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-07-18 18:12:21 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
References:
 • admin/views/dashboard/new-feature-notice.php:57
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Ever get tired of adding Select/Checkbox options one at a time? Good news! We've added Bulk Edit and CSV Upload options to Radio, Checkbox and Select fields. Simply switch to Bulk Edit mode and choose from the predefined options, or import your own from a %1$s.csv%2$s file. Czy znudziło Ci się dodawanie opcji Wybierz/Pola wyboru pojedynczo? Dobre wieści! Dodaliśmy opcje edycji zbiorczej i przesyłania CSV do pól Radio, Pole wyboru i Wybierz. Po prostu przełącz się na tryb edycji zbiorczej i wybierz jedną ze wstępnie zdefiniowanych opcji lub zaimportuj własną z pliku %1$s.csv%2$s. Details

Ever get tired of adding Select/Checkbox options one at a time? Good news! We've added Bulk Edit and CSV Upload options to Radio, Checkbox and Select fields. Simply switch to Bulk Edit mode and choose from the predefined options, or import your own from a %1$s.csv%2$s file.

Czy znudziło Ci się dodawanie opcji Wybierz/Pola wyboru pojedynczo? Dobre wieści! Dodaliśmy opcje edycji zbiorczej i przesyłania CSV do pól Radio, Pole wyboru i Wybierz. Po prostu przełącz się na tryb edycji zbiorczej i wybierz jedną ze wstępnie zdefiniowanych opcji lub zaimportuj własną z pliku %1$s.csv%2$s.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-07-19 10:15:15 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
References:
 • admin/views/dashboard/new-feature-notice.php:44
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 249
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators

Try Free for 7 Days