WPMU DEV In Your Language

Translation of Hub Reports: Catalan

1
Prio Original string Translation
Audit results are divided into the following three categories. Opportunities and Diagnostics provide recommendations to improve the performance score. Els resultats de l’auditoria es divideixen en les tres categories següents. Les oportunitats i els diagnòstics ofereixen recomanacions per millorar la puntuació del rendiment. Details

Audit results are divided into the following three categories. Opportunities and Diagnostics provide recommendations to improve the performance score.

Els resultats de l’auditoria es divideixen en les tres categories següents. Les oportunitats i els diagnòstics ofereixen recomanacions per millorar la puntuació del rendiment.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-05-31 10:56:59 GMT
Translated by:
viobru
Last updated by:
Ricardo Freitas (ricardo19)
References:
  • wp-content/plugins/wpmudev-reports/classes/reports_html.php:1782
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Here are your latest performance test results. A score above 85 on desktop and 80 on mobile is considered as a good benchmark. A continuació, es mostren els resultats de les proves de rendiment més recents. Una puntuació per sobre de 85 a l'escriptori i 80 per a mòbils és considerada com un bon punt de referència. Details

Here are your latest performance test results. A score above 85 on desktop and 80 on mobile is considered as a good benchmark.

A continuació, es mostren els resultats de les proves de rendiment més recents. Una puntuació per sobre de 85 a l'escriptori i 80 per a mòbils és considerada com un bon punt de referència.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-05-31 11:00:48 GMT
Translated by:
viobru
Last updated by:
Ricardo Freitas (ricardo19)
References:
  • wp-content/plugins/wpmudev-reports/classes/reports_html.php:1438
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We also check whether your site has been blocklisted at all, as this can indicate security problems. També comprovem si el vostre lloc ha estat en la llista negra, ja que això pot indicar problemes de seguretat. Details

We also check whether your site has been blocklisted at all, as this can indicate security problems.

També comprovem si el vostre lloc ha estat en la llista negra, ja que això pot indicar problemes de seguretat.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-03-31 02:37:03 GMT
Translated by:
viobru
Last updated by:
Ricardo Freitas (ricardo19)
References:
  • wp-content/plugins/wpmudev-reports/classes/reports_html.php:1655
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Security recommendations help secure your website from harmful bots and attackers. Retocs de seguretat ajuden a assegurar el teu web de robots perjudicials i atacants. Details

Security recommendations help secure your website from harmful bots and attackers.

Retocs de seguretat ajuden a assegurar el teu web de robots perjudicials i atacants.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-03-31 02:46:48 GMT
Translated by:
viobru
Last updated by:
Ricardo Freitas (ricardo19)
References:
  • wp-content/plugins/wpmudev-reports/classes/reports_html.php:1641
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Blocklist Monitor Seguiment de la llista negra Details

Blocklist Monitor

Seguiment de la llista negra

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-03-31 02:56:13 GMT
Translated by:
viobru
Last updated by:
Ricardo Freitas (ricardo19)
References:
  • wp-content/plugins/wpmudev-reports/classes/reports_html.php:1679,
  • wp-content/plugins/wpmudev-reports/classes/reports_html.php:1599
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Your website is currently on Google's blocklist! Please contact your developer for help resolving this issue. El teu web està actualment a la llista negra de Google! Posa't en contacte amb el teu desenvolupador per tal que t'ajudi a resoldre aquest problema. Details

Your website is currently on Google's blocklist! Please contact your developer for help resolving this issue.

El teu web està actualment a la llista negra de Google! Posa't en contacte amb el teu desenvolupador per tal que t'ajudi a resoldre aquest problema.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-03-31 03:20:12 GMT
Translated by:
viobru
Last updated by:
Ricardo Freitas (ricardo19)
References:
  • wp-content/plugins/wpmudev-reports/classes/reports_html.php:616
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Blocklist status is temporarily unavailable. L'estat de la llista negra no està disponible temporalment. Details

Blocklist status is temporarily unavailable.

L'estat de la llista negra no està disponible temporalment.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-03-31 03:20:58 GMT
Translated by:
viobru
Last updated by:
Ricardo Freitas (ricardo19)
References:
  • wp-content/plugins/wpmudev-reports/classes/reports_html.php:613
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If Google detects malware on this site it will be added to it's blocklist. Here is the current status: Si Google detecta programari maliciós en aquest web, el web serà afegit a la seva llista negra. Aquí està l'estat actual: Details

If Google detects malware on this site it will be added to it's blocklist. Here is the current status:

Si Google detecta programari maliciós en aquest web, el web serà afegit a la seva llista negra. Aquí està l'estat actual:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-03-31 03:25:19 GMT
Translated by:
viobru
Last updated by:
Ricardo Freitas (ricardo19)
References:
  • wp-content/plugins/wpmudev-reports/classes/reports_html.php:608
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We're checking Google's blocklist every 6 hours to see if this site is malware free. Comprovem la llista negra de Google cada 6 hores per veure si aquest web és lliure de programari maliciós. Details

We're checking Google's blocklist every 6 hours to see if this site is malware free.

Comprovem la llista negra de Google cada 6 hores per veure si aquest web és lliure de programari maliciós.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-03-31 03:30:12 GMT
Translated by:
viobru
Last updated by:
Ricardo Freitas (ricardo19)
References:
  • wp-content/plugins/wpmudev-reports/classes/reports_html.php:606
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators