WPMU DEV In Your Language

Translation of Hustle: Czech

1 2 3 4 169
Prio Original string Translation
Element’s CSS selector Selektor CSS elementu Details

Element’s CSS selector

Selektor CSS elementu

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-05 14:52:46 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • views/admin/commons/sui-wizard/tab-behaviour/trigger/scroll-selector.php:13
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Page scrolled by Stránka posunutá podle Details

Page scrolled by

Stránka posunutá podle

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: module type in small caps and in singular
Date added:
2022-02-05 14:52:46 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • views/admin/commons/sui-wizard/tab-behaviour/trigger/scroll-percentage.php:14
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Trigger your %1$s when a visitor intent to exit your website. %2$sNote:%3$s This doesn't work on mobile and tablet because we use mouse movements to detect the exit intent. Spusťte %1$s, když návštěvník hodlá opustit vaše webové stránky. %2$s Poznámka:%3$s To nefunguje na mobilních zařízeních a tabletech, protože k detekci záměru ukončení používáme pohyby myši. Details

Trigger your %1$s when a visitor intent to exit your website. %2$sNote:%3$s This doesn't work on mobile and tablet because we use mouse movements to detect the exit intent.

Spusťte %1$s, když návštěvník hodlá opustit vaše webové stránky. %2$s Poznámka:%3$s To nefunguje na mobilních zařízeních a tabletech, protože k detekci záměru ukončení používáme pohyby myši.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: 1. module type smallcaps and in singular, 2. 'br' and opening 'b' tags, 3. closing 'b' tag
Date added:
2022-02-05 14:52:46 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • views/admin/commons/sui-wizard/tab-behaviour/trigger/exit-intent.php:13
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Copy the button shortcode and paste it wherever you want to render this trigger button. Zkopírujte zkrácený kód tlačítka a vložte jej kamkoli chcete vykreslit toto aktivační tlačítko. Details

Copy the button shortcode and paste it wherever you want to render this trigger button.

Zkopírujte zkrácený kód tlačítka a vložte jej kamkoli chcete vykreslit toto aktivační tlačítko.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-05 14:52:46 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • views/admin/commons/sui-wizard/tab-behaviour/trigger/click.php:85
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Button shortcode Zkrácený kód tlačítka Details

Button shortcode

Zkrácený kód tlačítka

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-05 14:52:46 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • views/admin/commons/sui-wizard/tab-behaviour/trigger/click.php:72
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Render a trigger button Vykreslení spouštěcího tlačítka Details

Render a trigger button

Vykreslení spouštěcího tlačítka

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-05 14:52:46 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • views/admin/commons/sui-wizard/tab-behaviour/trigger/click.php:63
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Trigger by clicking on an existing page element(s) Spustí se kliknutím na existující prvek (prvky) stránky Details

Trigger by clicking on an existing page element(s)

Spustí se kliknutím na existující prvek (prvky) stránky

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-05 14:52:47 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • views/admin/commons/sui-wizard/tab-behaviour/trigger/click.php:24
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Trigger your %s by clicking on an existing page element or render a new trigger button on your website. Spusťte %s kliknutím na existující prvek stránky nebo vykreslete nové spouštěcí tlačítko na svém webu. Details

Trigger your %s by clicking on an existing page element or render a new trigger button on your website.

Spusťte %s kliknutím na existující prvek stránky nebo vykreslete nové spouštěcí tlačítko na svém webu.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: module type smallcaps and in singular
Date added:
2022-02-05 14:52:47 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • views/admin/commons/sui-wizard/tab-behaviour/trigger/click.php:12
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Your %s will be triggered whenever an Ad-block is detected in your visitor's browser. Vaše %s se spustí vždy, když je v prohlížeči návštěvníka detekován blok reklam. Details

Your %s will be triggered whenever an Ad-block is detected in your visitor's browser.

Vaše %s se spustí vždy, když je v prohlížeči návštěvníka detekován blok reklam.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: module type smallcaps and in singular
Date added:
2022-02-05 14:52:47 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • views/admin/commons/sui-wizard/tab-behaviour/trigger/adblock.php:12
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
%1$sNote%2$s: You must enable at least one trigger for your %3$s to appear. %1$s Poznámka%2$s: Aby se vaše %3$s zobrazila, musíte povolit alespoň jednu aktivační událost. Details

%1$sNote%2$s: You must enable at least one trigger for your %3$s to appear.

%1$s Poznámka%2$s: Aby se vaše %3$s zobrazila, musíte povolit alespoň jednu aktivační událost.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: 1. opening 'strong' tag, 2. closing 'strong' tag, 3. module type in smallcaps and in singular
Date added:
2022-02-05 14:52:47 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • views/admin/commons/sui-wizard/tab-behaviour/trigger.php:37
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Enable and configure the triggers you want to use for this %s. Povolte a nakonfigurujte aktivační události, které chcete pro tento %s použít. Details

Enable and configure the triggers you want to use for this %s.

Povolte a nakonfigurujte aktivační události, které chcete pro tento %s použít.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: module type in smallcaps and in singular
Date added:
2022-02-05 14:52:47 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • views/admin/commons/sui-wizard/tab-behaviour/trigger.php:31
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We have also added %1$sValentine%2$s and %1$sChinese New Year%2$s Templates to boost your sales and leads during the Love season and the Chinese New Year festivities. Přidali jsme také šablony %1$svalentine%2$s a %1$s čínský Nový rok%2$s, abychom zvýšili vaše prodeje a potenciální zákazníky během sezóny lásky a oslav čínského Nového roku. Details

We have also added %1$sValentine%2$s and %1$sChinese New Year%2$s Templates to boost your sales and leads during the Love season and the Chinese New Year festivities.

Přidali jsme také šablony %1$svalentine%2$s a %1$s čínský Nový rok%2$s, abychom zvýšili vaše prodeje a potenciální zákazníky během sezóny lásky a oslav čínského Nového roku.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: 1. opening 'b' tag, 2. closing 'b' tag.
Date added:
2022-02-05 14:52:47 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • views/admin/dashboard/dialogs/release-highlight.php:49
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
In the newest Hustle 4.4.1 release, we've added the support for multiple pop-up triggers, so that you can choose two or more actions to trigger your pop-up. You can also set the respective delay durations for each trigger. V nejnovější verzi Hustle 4.4.1 jsme přidali podporu pro více vyskakovacích spouštěčů, takže si můžete vybrat dvě nebo více akcí pro spuštění vyskakovacího okna. Můžete také nastavit příslušné doby zpoždění pro každou aktivační událost. Details

In the newest Hustle 4.4.1 release, we've added the support for multiple pop-up triggers, so that you can choose two or more actions to trigger your pop-up. You can also set the respective delay durations for each trigger.

V nejnovější verzi Hustle 4.4.1 jsme přidali podporu pro více vyskakovacích spouštěčů, takže si můžete vybrat dvě nebo více akcí pro spuštění vyskakovacího okna. Můžete také nastavit příslušné doby zpoždění pro každou aktivační událost.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-05 14:52:47 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • views/admin/dashboard/dialogs/release-highlight.php:42
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
New! Multiple Pop-up Triggers Nový! Více automaticky otevíraných spouštěčů Details

New! Multiple Pop-up Triggers

Nový! Více automaticky otevíraných spouštěčů

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: current user's name
Date added:
2022-02-05 14:52:47 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • views/admin/dashboard/dialogs/release-highlight.php:39
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The contact was subscribed but these custom fields' might not have been saved: Kontakt byl přihlášen k odběru, ale tato vlastní pole nemusela být uložena: Details

The contact was subscribed but these custom fields' might not have been saved:

Kontakt byl přihlášen k odběru, ale tato vlastní pole nemusela být uložena:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-05 14:52:47 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • inc/providers/infusionsoft/hustle-infusion-soft-form-hooks.php:205
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 4 169
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators

Sign up for free