WPMU DEV In Your Language

Translation of Smartcrawl: Bulgarian

1 2 3 35
Prio Original string Translation
Page %1$s of %1$s Страница %1$s от %1$s Details

Page %1$s of %1$s

Страница %1$s от %1$s
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2018-05-30 14:31:20
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • includes/core/class-wds-macro.php:301
Priority:
normal
More links:
Page %1$d of %1$d Страница %1$d от %1$d Details

Page %1$d of %1$d

Страница %1$d от %1$d
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2018-05-30 14:31:43
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • includes/core/class-wds-macro.php:281
Priority:
normal
More links:
We couldn't find any compatible data to import. Не можахме да намерим съвместими данни за импортиране. Details

We couldn't find any compatible data to import.

Не можахме да намерим съвместими данни за импортиране.
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2018-05-30 14:32:06
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • includes/core/third-party-import/class-wds-controller-third-party-import.php:116
Priority:
normal
More links:
You don't have permission to perform this operation. Нямате разрешение да извършите тази операция. Details

You don't have permission to perform this operation.

Нямате разрешение да извършите тази операция.
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2018-05-30 14:35:03
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • includes/core/third-party-import/class-wds-controller-third-party-import.php:111
Priority:
normal
More links:
Note: This check is only looking at the content your page is outputting and doesn't include your main navigation. Blogs with lots of posts will benefit the most from this method, as it aids Google in finding and indexing all of your content, not just the latest articles. Забележка: Тази проверка разглежда само съдържанието, което извежда вашата страница, и не включва главната ви навигация. Блоговете с много публикации ще извлекат максимална полза от този метод, тъй като помагат на Google да открива и индексира цялото съдържание, а не само най-новите статии. Details

Note: This check is only looking at the content your page is outputting and doesn't include your main navigation. Blogs with lots of posts will benefit the most from this method, as it aids Google in finding and indexing all of your content, not just the latest articles.

Забележка: Тази проверка разглежда само съдържанието, което извежда вашата страница, и не включва главната ви навигация. Блоговете с много публикации ще извлекат максимална полза от този метод, тъй като помагат на Google да открива и индексира цялото съдържание, а не само най-новите статии.
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2018-05-30 14:38:29
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • includes/core/checks/class-wds-check-links-count.php:82
Priority:
normal
More links:
e.g. /excluded-url например /excluded-url Details

e.g. /excluded-url

например /excluded-url
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2018-05-30 14:44:32
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • includes/admin/templates/sitemap/sitemap-common-settings.php:132
Priority:
normal
More links:
Enter any custom URLs you want excluded permanently from the sitemap. Въведете окончателно всички персонализирани URL адреси, които искате да изключите от картата на сайта. Details

Enter any custom URLs you want excluded permanently from the sitemap.

Въведете окончателно всички персонализирани URL адреси, които искате да изключите от картата на сайта.
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2018-05-30 14:44:45
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • includes/admin/templates/sitemap/sitemap-common-settings.php:126
Priority:
normal
More links:
If you have custom URLs you want explicitly excluded from your Sitemap you can do this here. Ако имате персонализирани URL адреси, които искате изрично изключени от вашата Sitemap, можете да направите това тук. Details

If you have custom URLs you want explicitly excluded from your Sitemap you can do this here.

Ако имате персонализирани URL адреси, които искате изрично изключени от вашата Sitemap, можете да направите това тук.
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2018-05-30 14:45:26
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • includes/admin/templates/sitemap/sitemap-common-settings.php:95
Priority:
normal
More links:
Posts Публикации Details

Posts

Публикации
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2018-05-30 14:51:07
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • includes/admin/templates/sitemap/sitemap-common-settings.php:104
Priority:
normal
More links:
Custom URLs Персонализирани URL адреси Details

Custom URLs

Персонализирани URL адреси
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2018-05-30 14:53:20
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • includes/admin/templates/sitemap/sitemap-common-settings.php:124
Priority:
normal
More links:
e.g. 1,5,6,99 например 1,5,6,99 Details

e.g. 1,5,6,99

например 1,5,6,99
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2018-05-30 14:54:27
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • includes/admin/templates/sitemap/sitemap-common-settings.php:110
Priority:
normal
More links:
Enter post IDs separated by commas. Въведете ID на публикациите, разделени със запетаи. Details

Enter post IDs separated by commas.

Въведете ID на публикациите, разделени със запетаи.
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2018-05-31 13:45:09
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • includes/admin/templates/sitemap/sitemap-common-settings.php:116
Priority:
normal
More links:
Enter any particular post IDs you wish to exclude from your sitemap. Note, you can also exclude posts and pages from the post editor page. Въведете всички конкретни идентификационни номера, които искате да изключите от вашият Sitemap. Забележете, че можете да изключите публикации и страници от редактора на публикациите. Details

Enter any particular post IDs you wish to exclude from your sitemap. Note, you can also exclude posts and pages from the post editor page.

Въведете всички конкретни идентификационни номера, които искате да изключите от вашият Sitemap. Забележете, че можете да изключите публикации и страници от редактора на публикациите.
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2018-05-31 13:53:45
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • includes/admin/templates/sitemap/sitemap-common-settings.php:106
Priority:
normal
More links:
Automatically import your SEO configuration from other SEO plugins. Note: This will override all of your current settings. We recommend exporting your current settings first, just in case. Автоматично импортирайте конфигурацията си от други SEO приставки. Забележка: Това ще замени всички текущи настройки. Препоръчваме първо да експортирате текущите си настройки за всеки случай. Details

Automatically import your SEO configuration from other SEO plugins. Note: This will override all of your current settings. We recommend exporting your current settings first, just in case.

Автоматично импортирайте конфигурацията си от други SEO приставки. Забележка: Това ще замени всички текущи настройки. Препоръчваме първо да експортирате текущите си настройки за всеки случай.
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2018-05-31 13:53:04
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • includes/assets/js/build/wds-third-party-import.js:852
 • includes/assets/js/build/wds-third-party-import.js:703
Priority:
normal
More links:
Twitter Cards support enhances how your content appears when shared on Twitter. Поддръжката на Twitter карти подобрява начина, по който вашето съдържание се показва при споделяне в Twitter. Details

Twitter Cards support enhances how your content appears when shared on Twitter.

Поддръжката на Twitter карти подобрява начина, по който вашето съдържание се показва при споделяне в Twitter.
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2018-05-30 14:46:00
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • includes/admin/templates/onpage/onpage-section-buddypress-groups.php:24
 • includes/admin/templates/onpage/onpage-section-buddypress-profile.php:24
 • includes/admin/templates/onpage/onpage-twitter-settings.php:12
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 35

Export as

Translators

Recommended by WordPress web developers

WordPress web developers from all over the world prefer WPMU DEV, with an average rating of 4.9/5, over 5,000 five-star reviews, and winners of thirteen G2 best product awards.

Web Developers Choice

The number one choice of WordPress web developers

Smush image optimization plugin

Back-to-back Torque Plugin Madness winners

Hosting

Trial free for 7 days

Just US$12AU$18.70₹960/m after. Cancel anytime.

Sign up for free